Skip to main content

Peter Henrik Raae

Telefon: 65502228, 26571025
Email: phr@sdu.dk
Webside: https://portal.findresearcher.sdu.dk/da/persons/phr

Ekspertise inden for: Organisation og ledelse | Ledelse af udvikling | Projektledelse

Anvendte teorier og metoder: Organisations- og organisations-omverdensanalyse (struktur- og kulturorienteret) - sociologisk og psykodynamisk | Inter-view | Observation | Dokumentanalyse

Eksempler på BA-projekter/specialer, jeg har vejledt: 

 Under udarbejdelse

Peter Henrik Raae