Skip to main content

Laila Kjærbæk

Telefon: 65503083, 24984111
Email: kjarbak@sdu.dk
Webside: https://portal.findresearcher.sdu.dk/da/persons/kjarbak

Ekspertise inden for: Sprogvidenskab | Sprogtilegnelse | Børns sprogudvikling | Tosprogethed | Flersprogethed | Tværsproglighed | Sprogmiljø | Sprogpædagogik | Sprogvurdering | Sprogstimulering | Sammenhæng mellem sprog- og læsetilegnelse

Anvendte teorier og metoder: Jeg arbejder selv ud fra en brugsbaseret (usage based) teori om sprogtilegnelse og har erfaring med både kvalitative, kvantitative og mixed metoder

Eksempler på BA-projekter/specialer, jeg har vejledt: 

“Faktorer i hjemmet der har betydning for sprogstimulering af flersprogede børn”

“Hvad er din holdning? Sprogholdninger i forbindelse med vedligeholdelse af sprog”

“Ordet er dit – Et interventionsmateriale til børn med dansk som andetsprog der har et begrænset ordforråd”

“Narrative færdigheder: En undersøgelse af narrative færdigheder på makro- og mikroniveau hos to simultant flersprogede børn samt ét etsproget barn”