Skip to main content

Jakob Bøje

Telefon: 65504593
Email: jdb@sdu.dk
Webside: https://portal.findresearcher.sdu.dk/da/persons/jdb

Ekspertise inden for: Professioner | Velfærdsstat organisation | Ledelse | Uddannelsessociologi | Lærere | Pædagoger | Sygeplejersker | Mikrosociologi og interaktionisme – klasserumsstudier, selektion osv. 

Anvendte teorier og metoder: Mest kvalitative, men også kvantitative og mixed methods | Interview | Observation | Diskursanalyse | Genealogi | Survey m.m.

Eksempler på BA-projekter/specialer, jeg har vejledt: 

Praksischok hos sygeplejersker – en udfordret virkelighed.

Jakob Bøje