Skip to main content

Love og regler

Syddansk Universitet er underlagt de regler, som er vedtaget af Folketinget samt de regler, som primært er fastsat af Styrelsen for Videregående Uddannelser, som er en styrelse under Uddannelse og forskningsministeriet. Endvidere er der udarbejdet en vedtægt for Syddansk Universitet.

Disse regler er grundlaget for Syddansk Universitets virksomhed, herunder rammerne for afvikling af eksamen på Syddansk Universitet.

På Uddannelse og forskningsministeriets hjemmeside er det muligt at finde en udtømmende liste over de love og bekendtgørelser, som Syddansk Universitet er underlagt.


Sidst opdateret: 07.02.2024