Thomas Bjørneboe Berg

Forskningsområde

Jeg beskæftiger mig med pattedyr og fugles pulationsøkologi, bestandsdynamik og trofiske interaktioner.

Min forskning er feltbaseret i Svanninge Bjerge, hvor jeg har hovedfokus på smågnavere og småfugle.

Kontakt Thomas Bjørneboe Berg

Nøgleord

 • Pattedyr
 • Fugle
 • Pulationsøkologi
 • Bestandsdynamik
 • Trofiske interaktioner

Eksempler på tidligere bachelorprojekter

 • Forvaltningsaspekter omkring hasselmusen, dens habitat og adfærd (2018)
 • Providing nest boxes for hole nesting birds – Does age of habitat matter? (2018)
 • Muligheder for ulve (Canis lupus) habitater på Fyn (2017)
 • Løbebiller i Svanninge Bjerge – deres bestandstætheder og artsdiversitet i seks forskellige habitater (2016)
 • Formidling om fugletræk (2016)
 • Undersøgelse af overvågningsmetoder til danske firben Lacerta vivipara og Lacerta agilis (2016)
 • Adfærdsundersøgelse af hørelse hos polarræve (Alopex lagopus) og andre rovdyr (2013)
 • Rådyrsyge (2011)
 • Retrospektiv analyse af fænotypisk variation i opsats hos rådyr fra Danmark (2005)

Eksempler på tidligere specialeprojekter

 • Gymnasieelevers interesse for biologi og læring inden for skovøkologi i tre forskellige læringsmiljøer (2018)
 • The effect of nestboxes on dormice in Denmark (2018)
 • Interspecific competition on artificial nest box use between the common dormouse and the yellow necked mouse (2018)
 • Prey species of Danish domestic cats (2016)
 • The European bison, Bison bonasus, impact on pedunculate oak and Norway spruce in Almindingen on Bornholm  (2016)
 • Formidling af en biologisk museumsudstilling ud fra prakseologibegrebet (2015)
 • Kan hasselmusen Muscardinus avellanarius betragtes som en paraplyart for biodiversitet i danske skove? (2015)
 • Muldvarpens  (Talpa Europaeas) generelle anatomi og adfærd (med særligt henblik på hørelse og lydkommunikation) (2014)
 • Spacial behaviour of the common dormouse Muscardinus avellanarius in Denmark (2014)
 • Habitat selection of the common dormouse Muscardinus avellanarius in Denmark (2014)
 • Mårhundens (Nyctereutes procyonoides) bevægelsesmønster og habitatvalg i Danmark (2013)
 • The effects of trap-density on the mark-recapture method by comparing capture-efficiency, population size and distribution of field vole (Microtus agrestis), yellow-necked mouse (Apodemus flavicollis) and bank vole (Myodes glareolus) in open grassland habitat in Denmark (2013)
 • Interessedannelse for biologi hos gymnasieelever ved brug af zoologiske virkemidler (2013)
 • Det faglige niveaus betydning for formidlingen af biologi (2011)
 • Effects of resources abundance on habitat selection and spatial behaviour of the bank vole (Myodes glareolus) (2010)

Mulige kommende bachelor- og specialeprojekter

 • Ændring af hasselmusens redekassebrug som følge af øget prædation på halsbåndmus (speciale med feltarbejde i perioden maj-oktober)

Virksomhedskontakter med henblik på virksomhedsprojekter

 • Naturama
 • Fjord&Bælt

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies