Bo Thamdrup

Forskningsområde

Hovedemnet for min forskning er mikrobiel økologi, dvs. jeg ser på, hvordan mikrobielle samfund er opbygget og fungerer og på mikroorganismers betydning for naturens stofkredsløb.

Jeg har p.t. bl.a. fokus på kvælstofkredsløbet og på mikrobiel omsætning af metan. Vi arbejder i mange forskellige miljøer lige fra menneskabte systemer som rensningsanlæg og ostelagre, til naturlige miljøer som søer, havområder med iltsvind, og dybhavsgrave. Her måler vi omsætningsrater, undersøger hvilke mikroorganismer, der er udfører processerne, og leder efter nye, hidtil ukendte mikrober og omsætningsveje.

Herved prøver vi at forstå, hvordan mikroorganismer påvirker deres lokale miljø, hvordan de driver de globale stofkredsløb og gør Jorden beboelig, og hvordan deres egenskaber evt. kan anvendes bioteknologisk.

Kontakt Bo Thamdrup

Nøgleord

 • Mikrobiel økologi
 • Havmiljø
 • Iltsvindszoner
 • Kvælstoffjernelse
 • Drivhusgasser
 • Globale stofkredsløb

Eksempler på tidligere bachelor- og specialeprojekter

 • Presence and depth profile of anaerobic methane oxidizer ANME-2d in sediment of low sulfate and high iron freshwater lake (speciale, 2018)
 • Integrating partial nitritation-denitrification into a Danish wastewater treatment plant through a continuous anoxic-aerobic process (speciale, 2018)
 • Anaerob metanoxidation i en nitrat/nitrit beriget sø (bachelorprojekt, 2018)
 • Sammenligning af fotobionters fordeling i lav og i det omkringliggende miljø (bachelorprojekt, 2018)
 • Minimiljøuddannelse for mellemtrinet - Formidling og biologiske forundersøgelser (bachelorprojekt, 2017)
 • Analyse af biofilmbelægningen i Mønsted Kalkgruber (bachelorprojekt, 2017)
 • Anammoxprocessen i ferskvandssystemer (bachelorprojekt, 2017)

Mulige kommende bachelor- og specialeprojekter

Der er mulighed for en lang række små og større projekter, der kan være felt- eller laboratoriebaserede, deskriptive eller eksperimentelle, og mikrobiologisk eller biogeokemisk orienterede. Projekterne kan ligge inden for min egen forskning, men behøver det ikke.

 • I det EU-finansierede projekt NOVAMOX undersøger vi indtil 2021, hvordan mikroorganismer ved at omsætte metan reducerer udslippet af denne kraftige drivhusgas. Hvilke mikroorganismer er involverede i forskellige miljøer? Hvordan er deres aktivitet påvirket af miljøforholdene? Betyder de noget for metankredsløbet? Kan de bruges til noget?
 • Kvælstofkredsløbet: Landjorden tilføres nu mere biotilgængeligt kvælstof i form af kunstgødning end den globale biologiske kvælstoffiksering. Hvordan responderer den mikrobielle omsætning af kvælstof? Hvad regulerer den biologiske kvælstoffjernelse i naturen? Hvad er effekten af øget iltsvind i havet? Hvad styrer dannelsen af drivhusgassen lattergas som biprodukt ved kvælstofomsætning?