Udlandsophold

Udlandsophold

Under studiet har du mulighed for at tage et studieophold i udlandet

Arbejdsmarkedet og forskningsmiljøerne i Danmark er globale. Derfor er internationale kompetencer og et globalt udsyn væsentlige egenskaber for fremtidens sundhedsprofessionelle, hvor dine kolleger kan komme fra Tommerup, Tromsø eller Texas.

Et studieophold i udlandet styrker dig akademisk og udvikler dine interkulturelle færdigheder og forståelse. Du lærer at samarbejde på tværs af nationaliteter, og bliver klogere på samspillet mellem kommunikation og kultur. Et udlandsophold kan give dig et internationalt netværk af venner, som du kommer til at bruge privat eller arbejdsmæssigt.

Læs mere om, hvorfor udlandsophold kan være en god idé

Ofte stillede spørgsmål om udlandsophold

 

1a. Hvornår kan jeg tage afsted? På 2. eller 4. semester

Klinikophold i udlandet på 2. semester K4 eller 4. semester K7: Du kan planlægge op til 6 ugers ordinær klinikophold i udlandet forudsat at du får forhåndsgodkendt opholdet af Studienævnet for Medicin. Du kan kun søge om forhåndsgodkendelse for de klinikophold, der findes i studieordningen: 

 • 2 ugers almen praksis (3 ECTS)
 • 2 ugers psykiatrisk (3 ECTS)
 • 2 ugers pædiatrisk/gynækologisk-obstetrisk (3 ECTS)
 • 4 ugers kirurgisk (8 ECTS)
 • 4 ugers medicinsk (8 ECTS)

Fx kan et 6 ugers klinikophold i udlandet bestå af et 4 ugers kirurgisk ophold samt 2 ugers klinikophold på en pædiatrisk eller en gynækologisk obstetrisk afdeling. Du kan også søge om forhåndsgodkendelse for et enkeltstående 4 ugers eller 2 ugers klinikophold. 

Vigtige informationer når du planlægger klinik i udlandet

Planlæg klinikophold i udlandet på et tidspunkt, som muliggør fordeling af resterende klinikophold i Danmark. Fx skal 4 ugers kirurgisk klinikophold i udlandet ikke placeres midt i de 2 x 4 ugers medicinsk og kirurgisk klinikophold. Opholdet skal placeres i starten eller slutningen af de 2 x 4 uger, eller i sommerferien. Det gælder også de korte klinikophold. Endvidere skal klinikophold afvikles i sammenhængende uger - de kan ikke brydes op. 

Det er dit ansvar at sørge for, at det samlede klinikregnskab går op. Dvs. at de ordinære klinikophold beskrevet i din studieordning (type og antal uger) i kombination med ordinært klinikophold planlagt i udlandet (type og antal uger), sammenlagt bliver til 14 ugers klinikophold fordelt korrekt på de fem typer af klinikophold og dertilhørende antal uger. Tag medansvar for, at du får gennemført de klinikophold som er obligatoriske uanset om det er i Danmark eller i udlandet og uden at det forsinker dit studie.

Til ansøgning om forhåndsgodkendelse skal du bl.a. bruge SDUs Standard Agreement (downloades her). Vær opmærksom på, at klinikopholdet skal foregå på et universitetshospital eller på en afdeling, der uddanner speciallæger. Kontrakten skal udfyldes og underskrives af den ansvarlige kliniske lektor i udlandet. Din ansøgning om forhåndsmerit skal også indeholde en beskrivelse af den kliniske læring på klinikstedet. Det kan fx være en mail fra en klinik lektor, der beskriver hvordan klinisk undervisning af medicinstuderende foregår på den pågældende afdeling/hospital. Det beror på en konkret faglig vurdering, om det ønskede klinikophold i udlandet ækvivalerer med det tilsvarende i Danmark. Kontrakten og øvrigt materiale sendes til Studienævnet via SPOC. Husk at vedlægge Studienævnets forhåndsgodkendelse ved tilmelding til klinik i Danmark på SundPraktik.

Klinikopholdet i udlandet udprøves via en portfolie (downloades her). Portfolien er dokumentation for, at opholdet er gennemført og at du er blevet udprøvet på læringsmål for et ordinært klinikophold afviklet i udlandet. En udfyldt og underskrevet portfolie er derfor afgørende for, at resultatet af dit klinikophold kan registreres. Efter afsluttet ophold skal du sende portfolien til Registrering & Legalitet via SPOC, som herefter effektuerer meritten. 

Udlandsophold hos University of Bergen (UiB): Studienævnet for Medicin har forhåndsgodkendt Kvinde, mor og barn-undervisningen på K8 med Kvinde, mor og barn-undervisningen på UiBs 9. semester  til 13 ECTS. Kvinde, mor og barn-undervisningen på UiB er en integreret del af hele 9. semester og løber fra semesterstart til semesterslut. Vær særligt opmærksom på de fagelementer, som ikke er forhåndsgodkendt. Det er vigtigt du læser om dette i Punkt 1 og 2 nedenfor. Du skal følge Punkt 4 nedenfor ift. merit ved hjemkomst. 

Udlandsophold hos Arctic University of Norway (UiT): Studienævnet for Medicin har forhåndsgodkendt Kvinde, mor og barn-undervisningen på K8 med Kvinde, mor og barn-undervisningen på UiTs internationale semester til 13 ECTS. Kvinde, mor og barn-undervisningen på UiT er en integreret del af hele det internationale semester og løber fra semesterstart til semesterslut. Vær særligt opmærksom på de fagelementer, som ikke er forhåndsgodkendt. Det er vigtigt du læser om dette i Punkt 1 og 3 nedenfor. Du skal følge Punkt 4 nedenfor ift. merit ved hjemkomst. 

For UiB og UiT skal du være særligt opmærksom på følgende forhold: 

 1. Du er ansvarlig for at lave en studieplan, der sikrer at du gennemfører Kommunikation II og Global sundhed og forebyggelse på K8 uden at det forsinker dit studie.     
 2. Klinikperioden på UiBs 9. semester indeholder 3 ugers pædiatrisk klinik og 3 ugers gynækologisk obstetrisk klinik. Du vil derfor mangle 1 uges kirurgisk klinik og skal i din ansøgning om forhåndsgodkendelse dokumentere, hvornår denne 1 uges manglende klinik afvikles og hvornår den resterende ordinære klinik afvikles. Husk at dit kirurgiske klinikophold skal afvikles i 4 sammenhængende uger. 
 3. Klinikperioden på UiTs internationale semester indeholder 2 ugers pædiatrisk klinik og 2 ugers gynækologisk obstetrisk klinik. Du vil derfor mangle 2 uges kirurgisk klinik og skal i din ansøgning om forhåndsgodkendelse dokumentere, hvornår disse 2 ugers manglende klinik afvikles, og hvornår den resterende ordinære klinik afvikles. Husk at dit kirurgiske klinikophold skal afvikles i 4 sammenhængende uger. 
 4. Efter afsluttet ophold skal du sende dokumentation for gennemførelse af studieaktiviteterne i udlandet til Registrering & Legalitet via SPOC, som herefter effektuerer meritten. Dette inkluderer bl.a. portfolien og eksamensudskrift. Det er vigtigt at du skriver navn og fagkode på det fag på din uddannelse, hvor meritten skal effektueres. Find fagkoden her.

1b. Hvornår kan jeg tage afsted? På 5. semesters Internationale Profil

Udlandsophold på 5. semesters Internationale Profil: På 5. semester skal du vælge International Profil hvis du vil på klinikophold eller læse valgfag i udlandet, og skrive kandidatspeciale der har et internationalt fokus. 

Du kan vælge 1 af 3 spor på International Profil:

Du kan læse mere om hvert spor i Blackboard-rummet 5. semester -> International Profil, men her følger en kort beskrivelse:

International Clinic giver dig mulighed for 6 ugers klinikophold i udlandet hos en SDU-partner eller på et selvarrangeret klinikophold. Før klinikopholdet gennemføres et 3-ugers obligatoriske kursus på SDU, Global Health & Research, der styrker din viden om global sundhed, forbereder dig på klinikopholdet og sætter dig i gang med kandidatspecialet. Der er lavet særlige samarbejdsaftaler om klinikophold kun for studerende på International Profil med Hanoi Medical University, College of Medical Sciences i Chitwan og Kilimanjaro Christian Medical University College. Ophold på disse aftaler er forhåndsgodkendt af Studienævnet for Medicin, og har samme antal pladser, uanset om du er efterårs- eller forårsstarter. Aftalerne findes i overseas kataloget. Der er også gode muligheder for klinikophold hos vores nordiske partneruniversiteter via Nordplus Medicin eller du kan lave et selvarrangeret ophold. Disse ophold skal forhåndsgodkendes at Studienævnet for Medicin. Til klinikophold hos et partneruniversitetskal du bruge denne kontrakt. Laver du et selvarrangeret ophold skal du bruge denne kontrakt. Begge kontrakter er forhåndsgodkendt af Studienævnet for Medicin. Er de udfyldt korrekt, underskrevet og afleveret inden for fristen, er klinikopholdet forhåndsgodkendt. Frister kan ses i tidslinjen som er tilgængelig i Blackboardrummet 5. semester -> International Profil.

Husk at du kan kombinere klinikophold i udlandet med skrivning af kandidatspecialet. Dog skal din hovedvejleder på specialet være SDU-ansat, men du må gerne have en lokal bi-vejleder.  

Alle klinikophold på International Profil udprøves via en portfolie. Portfolien downloades her. En udfyldt og underskrevet portfolie er afgørende for, at resultatet af dit klinikophold kan registreres. Efter afsluttet ophold skal du sende udfyldt SDU-portfolie til Registrering & Legalitet via SPOC. 

Søger du klinikplads hos en partner, så søg flere pladser. Det er godt at have en back-up, hvis man ikke får tildelt sin 1. eller 2. prioritet. Læs her om hvordan pladser tildeles.

Guinea-Bissau er et forskningsophold i Vestafrika hos SSI’s forskningsstation Bandim Health Project, som kombinerer dataindsamling i felten, data management, data analyse og skrivning af artikler med kandidatspecialet. Da forskningsstationen stiller krav om tilstedeværelse i 24 uger, er Global Health & Research-faget ikke obligatorisk. Det betyder, at du påbegynder opholdet ca. 1 måned før ordinær semesterstart. Der er en særlig ansøgningsprocedure til Guinea-Bissau. Man indsender en motiveret ansøgning. På baggrund heraf udvælges en række potentielle kandidater, der inviteres til en samtale/interview. Pladser fordeles på baggrund af samtalerne. Opholdet er forhåndsgodkendt af Studienævnet for Medicin. En nærmere beskrivelse af opholdet samt ansøgningsprocedure findes i Blackboard-rummet for International Profil. 

Study Abroad giver dig mulighed for at læse valgfag i udlandet på 15 ECTS hos en SDU-partner. Da det kun er muligt at læse valgfag et halvt semester, er den bedste mulighed at søge udveksling hos SDUs mange nordiske partnere i Nordplus-netværket, hvor short term exchange er mulig. Dette er ikke muligt via Erasmus eller hos oversøiske partnere. Alternativt kan du lede efter valgfag udbudt på summer school. Der er normalvis ikke betaling forbundet med fag udbudt på summer school hos et partneruniversitet, men det vil der være hvis du finder fag hos et universitet, som ikke er SDU-partner. Du kan også benytte dette spor hvis du planlægger et ikke-klinisk praktikophold.

Når du leder efter fag, så vær opmærksom på at du har frihed i planlægningen af dit 5. semester: du forventes at bruge 10 ugers fuldtidsarbejde på kandidatspecialet. Om du placerer disse uger i starten, midten eller slutningen af 5. semester er op til dig. Men det giver dig større frihed til at finde fag hos en partner i udlandet og lave en god, sammenhængende studieplan for valgfag og kandidatspeciale på 5. semester.  Husk at søge om forhåndsgodkendelse hos Studienævnet for Medicin og oplys dit spor i ansøgningen. Forhåndsgodkendelsen skal være på plads før du rejser/gennemfører valgfaget. Du kan læse om krav til dokumentation m.m. i selve ansøgningen om forhåndsmerit. En tommelfinger regel er dog, at fagene skal være relevante for dit studie, på rette niveau (kandidat), du skal vedlægge fagbeskrivelse og læseliste/curriculum og ECTS-vægtningen skal matche det antal ECTS, dit spor kræver (15 ECTS). Ligesom på International Clinic må du gerne kombinere studieopholdet med skrivning af kandidatspecialet. Din hovedvejleder på specialet skal være SDU-ansat, men du må gerne have en lokal bi-vejleder.

Søger du udveksling hos en partner, så søg flere pladser. Det er godt at have en back-up, hvis man ikke får tildelt sin 1. eller 2. prioritet.   

Tidsfrister. Der er forskellige frister afhængig af om du er forårs- eller efterårsstarter. Profiltilmelding, frister, tidslinje, kontrakt til selvarrangerede klinikophold, inspirationsliste med specialeemner, online ressourcer, nyheder/opdateringer m.m. vil fremgå af 5. semesters Blackboard-rum, som du automatisk får adgang til. Skal du fx læse 5. semester i efteråret 2020, hedder mappen 5. semester (E20) -> International Profil. Skal du læse 5. semester i foråret 2021, hedder den 5. semester (F21) -> International Profil.

2. Hvornår skal jeg gå i gang med at planlægge mit udlandsophold?

Start i god tid, gerne 1,5 år før du regner med at læse i udlandet. Er du ikke kommet i gang 1,5 år i forvejen, har du travlt men det er stadig muligt.

Vil du læse på et oversøisk partneruniversitet skal du gå i gang med at planlægge opholdet 1 ½ år i forvejen. Ved udveksling hos europæiske og nordiske partneruniversiteter kan mindre gøre det.

Du skal bruge tiden på at researche relevante fag, søge pladser og ansøge dit studienævn om forhåndsmerit. Der skal bl.a. søges legater og fonde, findes et sted at bo i udlandet, og tages stilling til hvad der skal ske med din bolig mens du bor i udlandet. Læs mere her.


3. Hvad skal jeg være opmærksom på i planlægningen?
 1. Dit udlandsophold må ikke forsinke dit studieforløb. 

 2. De fag du søger om forhåndsmerit for skal matche dit uddannelsesniveau (bachelor eller kandidat). 

 3. Uanset om du søger et udvekslingsophold eller klinikophold/praktik/projektorienteret forløb i udlandet, skal studienævnet altid søges om forhåndsmerit (med mindre andet er angivet i studieordningen for din uddannelse). Svar fra studienævnet skal være på plads før opholdet starter.

 4. Undersøg hvornår der er undervisningsstart og slut, for at sørge for at udlandsopholdet passer ind i dit studieforløb.

 5. Undersøg om de fag/klinikophold du vil følge, hos universitetet bliver udbudt på det semester, hvor du skal på udveksling. Det sker at nogle fag ikke bliver oprettet. Derfor er det altid godt at søge forhåndsmerit for lidt flere fag, end du egentlig skal have. 

 6. Tjek at fagene udbydes på et sprog du behersker. Vær opmærksom på, at det kan være svært at finde rundt på universiteternes websites. Søg fx på universitetets navn efterfulgt af courses for exchange students. Courses kan udskiftes med clinical practice hvis du leder efter klinikophold i udlandet.

 7. Tjek om de fag du vil følge kan tages for sig, eller om nogen kun kan tages i forbindelse med andre. Hos nogle universiteter kan du opleve, at et bestemt fag du vil tilmeldes kræver, at du har taget et andet fag først. Det er helt normalt, og disse tilfælde kræver typisk at man skal sende dokumentation til værtsuniversitetet om, at bestemte fag man har gennemført på SDU svarer til deres.

 8. Vil du læse obligatoriske fag i udlandet skal disse ækvivalere med de obligatoriske fag du skulle have gennemført på SDU. Det kræver grundigt forarbejde ift. at indsamle informationer om relevante fag/kurser ved det udenlandske universitet, læse fagbeskrivelser og sammenligne. Søg evt. sparring hos faglig vejleder eller en relevant underviser.

 9. Valgfag i udlandet må ikke være en 1:1 kopi af et obligatorisk fag/kursus du har gennemført eller skal gennemføre på SDU.

 10. Søger du et udlandsophold hos en partner, kan du med fordel søge flere steder for at øge dine chancer for at komme afsted. Hvis der er flere ansøgere end pladser på det pågældende universitet, vil studerende med de højeste karaktergennemsnit blive prioriteret

 11. I ansøgningssystemet kan du bl.a. filtrere partnere på land, uddannelse og fakultetet. Filtrerer du på uddannelse ses de partnere, hvor pladserne er forbeholdt studerende på din uddannelse. Søger du en fakultetsbred partner er du i konkurrence med studerende fra andre sundhedsvidenskabelige uddannelser om pladserne. 

 12. Husk at undersøge behovet for vaccinationer, inden du tager til udlandet. Husk også dit blå EU-sygesikringskort hvis du rejser til et EU-, EØS-land eller Schweiz. 

 13. Være opmærksom på visumregler til udenlandske destinationer, særligt hvis du planlægger et klinikophold/praktikforløb/projektorienteret forløb i udlandet.

 14. Når du rejser ud som studerende har du mulighed for at udleje din bolig gennem Boligkontoret på SDU, til en indkommende udvekslingsstuderende. Så kan du måske undgå dobbelthusleje mens du er på ophold. Kontakt boligkontoret på bolig@sdu.dk for at høre nærmere.

 15. Du skal have styr på en del lavpraktiske ting når du skal studere i udlandet, bl.a. melde flytning til Folkeregistret. SDU International har lavet en liste med praktiske ting.

 16. Vær opmærksom på reglerne vedr. løn og SU. Du kan ikke modtage både løn og SU mens du er i praktik. Læs mere her.

 17. Læs altid Udenrigsministeriets rejsevejledning for det land, du skal studere i. Det anbefales også at downloade Udenrigsministeriets app, Rejseklar, og at man registrerer sit ophold på Udenrigsministeriets Danskerliste. Når man er tilmeldt Danskerlisten, kan Udenrigsministeriet altid komme i kontakt med dig.

 18. MRSA: Hvis du har været på klinik- eller forskningsophold i et land, hvor der er risiko for at blive smittet med MRSA, skal du tage kontakt til dit kliniksted i Danmark i god tid inden opstart for at få foretaget en MRSA-test.

4. Hvordan finansierer jeg mit udlandsophold?

Uanset om du skal på udveksling på et universitet, i praktik, på projektorienteret forløb eller klinik i udlandet medfører det ekstraomkostninger i form af udgifter til rejsen, forsikring, bolig etc. Du kan søge om økonomisk støtte til dit udlandsophold, og det er fornuftigt at starte i god tid.

Et godt sted at starte er de følgende steder:

Internationaliseringspuljen ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Internationalisation Fund ved SDU International

Eksterne legater

Legater der kun kan søges af medicinstuderende

Københavns Universitets fond for medicinstuderende

Fondens formål er at yde støtte til medicinstuderende. Ved tildeling lægger bestyrelsen vægt på, at legatmodtageren er trængende og har opnået gode karakterer. Uddeling af midler til medicinstuderende foretages efter følgende fordelingsnøgle: 60% til medicinstuderende ved Københavns Universitet, 27 % til medicinstuderende ved Aarhus Universitet og 13% til medicinstuderende ved SDU.

Der uddeles ikke portioner på under 8.000 kr.

Reinholdt W. Jorck og Hustrus Fond

Legat til udlandsophold fx praktik-/studieophold, forskningsophold, kandidatuddannelse. Legatet tildeles studerende/kandidater/ph.d., der ønsker at tage en del af igangværende uddannelse (minimum 3 måneder), en hel uddannelse eller forske (minimum 3 måneder) i udlandet. Ansøgeren skal være akademisk dygtig, dvs. et karaktergennemsnit på minimum 8 og have en god anbefaling fra en anerkendt fagkyndig person/vejleder/professor eller lignende. Der vil blive taget hensyn til ansøgerens sociale forhold og dokumenteret økonomisk trang.


5. Selvarrangeret ophold
Hvis du er interesseret i at læse i udlandet på et universitet som SDU ikke har en aftale med kaldes det for et selvarrangeret studieophold. Du er selv ansvarlig for hele processen, herunder undersøge optagelseskrav, søge om optagelse, og du afholder hele eller en del af undervisningsafgiften. Sidstnævnte skyldes, at man ikke er at betragte som et udvekslingsstuderende når man tager på et selvarrangeret ophold. SDU International har lavet en checkliste ifm. planlægning af selvarrangeret ophold.
6. Forsikring

Husk at undersøge regler og krav til forsikring. Dette gælder både studieophold, klinikophold, praktik og projektorienteret forløb. Kontakt værtsuniversitetet eller dit praktiksted for at høre nærmere om de specifikke retningslinjer/krav. Du er selv ansvarlig for at tegne de rette forsikringer, som dækker den studieaktivitet du skal gennemføre i udlandet.

Studerende som skal i klinik og have patientkontakt anbefales at tegne følgende forsikringer: Public Liability, Professionel Indemnity/Medical Malpractice og Personal Accident. Kontakt klinikstedet for at være sikker på, at du har de påkrævede forsikringer.

Læs mere om forsikringsforhold som studerende på SDU her.

7. Mine forhåndsgodkendte fag har ændret sig ift. min forhåndsansøgning. Hvad gør jeg?
Ændrer dine forhåndsgodkendte fag sig efter ankomst til værtsuniversitetet, skal du sende en ny ansøgning til studienævnet hurtigst muligt, og efter samme procedure som den første ansøgning. Husk at oplyse hvilke fag, der er ændret i forhold til den første forhåndsgodkendelse.
8. Ansøgningsfrister

Ansøgningsfristen for at komme på udveksling gennem SDU’s aftaler afhænger af, hvornår du skal afsted. Der er ansøgningsfrist to gange årligt.

1. marts for hele det efterfølgende akademiske år – søg fx 1. marts 2020 for pladser i efteråret 2020 og foråret 2021. Hos SDU International finder du partnerkatalog for norden, Europa og oversøisk. Du skal søge pladser via SDU International. Læs mere her.

1. oktober for det efterfølgende forår – søg fx 1. oktober 2019 for pladser i foråret 2020. Fristen 1. oktober er målrettet studerende, som ikke søgte i marts-runden. Vær opmærksom på, at det er restpladser fra ansøgningsrunden 1. marts, som udbydes i ansøgningsrunden 1. oktober.

OBS medicin! Læser du International Profil på kandidatuddannelsen i medicin, er der lavet særlige samarbejdsaftaler. Disse aftaler har samme antal pladser, uanset om du søger 1. marts og læser International Profil i efteråret, eller søger 1. oktober og læser International Profil i foråret. Disse aftaler har bemærkningen ”clinical practice” og er overseas aftaler.


9. Kontakt

Der er flere som kan hjælpe dig, når du gerne vil til udlandet.

Faglig vejleder

Faglig vejleder kan hjælpe dig med spørgsmål, der retter sig mod dit eget studie. De vejleder bl.a. om:

 • Hvordan du laver en ansøgning om forhåndsmerit til dit studienævn for fag i udlandet
 • Vurdering af fagrelevans hvis du er i tvivl om de fag, du har fundet på et udenlandsk universitet er relevante for din uddannelse
 • Særlige hensyn i sammensætningen af dit studieforløb i udlandet

E-mail: fv@health.sdu.dk
Træffetid: Se træffetiderne her

SDU International

SDU International vejleder og udsender SDU studerende på udlandsophold. På SDU International kan du få råd og vejledning om SDUs udvekslingsaftaler, selvarrangeret udlandsophold, stipendiemuligheder, sprogtests, visum og helt generelt råd om hvad du skal overveje før, under og efter et udlandsophold.

Telefon: 6550 2264 (mandag-fredag kl. 10.00-14.00)
E-mail: spoc.sdu.dk 
Træffetid: Studenterservice, Gydehutten, Campus Odense (mandag-fredag fra kl. 10.00-14.00)

SU-kontoret

SU-kontoret kan hjælpe dig med regler og krav for udlandsophold ift. din SU og i forbindelse med at få udlandsstipendium ved selvarrangerede ophold. Få mere information om SU i udlandet på www.su.dk under ”SU i udlandet”.

Telefon: 6550 1053 (mandag-tirsdag og torsdag-fredag kl. 10.00-12.00)
E-mail: www.sdu.dk/spoc
Træffetid: SU-kontoret på Campus Odense

International koordinator

International koordinator på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er ansvarlig for internationalisering af uddannelser og internationale samarbejder, herunder udveksling, klinikophold og praktik/projektorienteret forløb i udlandet.

International koordinator: Ditte Marie Salling


Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies