Skip to main content

Tilskud til transport og overnatning ved klinikophold

Du kan få tilskud til transport og overnatning i forbindelse med de obligatoriske klinikophold, der indgår i din uddannelse.

Du skal søge inden for en bestemt tidsperiode, lige som der også er andre betingelser, der skal være opfyldt.

Du kan læse mere nedenfor om, hvordan du skal forholde dig i forbindelse med tilskud til dine klinikophold.


Ansøgning, frister og udbetaling

Der er to årlige frister for ansøgning om tilskud. Fristerne afhænger af hvilket semester dit klinikophold ligger på.

Indsendelse af bilag i efterårssemester:

 • B12 indsender i uge 48-49
 • K4 indsender i uge 3-4
 • K7 indsender i uge 45-46

Indsendelse af bilag i forårssemester:

 • B12 indsender i 17-18
 • K4 indsender i uge 25-26
 • K7 indsender i uge 14-15

Mennesker først indsender én gang pr. semester i uge 51-52 + uge 23-24

Kandidat 5. semester indsender én gang i uge 51-52 eller uge 23-24


 Processen for betaling og ansøgning er følgende:

 1. Du skal oprettes i zExpense. Det bliver du ved at indsende denne blanket til transportlogitilskud@health.sdu.dk
 2.  Du lægger selv ud for billetten/rejsekortet/overnatningen.
 3. Du søger om tilskud efter endt klinikophold. Se punktet ”Hvordan søger jeg tilskud”.
 4. Hvis du overskrider fristen for ansøgning, kan du ikke få tilskud for det pågældende klinikophold.
 5. Udbetaling sker direkte på din NemKonto.

Tilskud til transport

Du kan søge om tilskud til transport på:

1. B12, K4 og K7:

Tilskuddet ydes ved klinikophold uden for Odense kommune og din hjemkommune. Tilskuddet ydes ved kørsel med offentlig transport eller ved kørsel i egen bil. Du kan ikke få tilskud til kørsel i lånt eller lejet bil.

Fakultetet yder et tilskud på op til 150 kr. pr. uge til transportudgifter i forbindelse med alle obligatoriske klinikophold på bachelor- og kandidatuddannelsen (B12, K4 og K7) i medicin.

Du kan kun få tilskud til selve klinikperioden, og ikke til perioder mellem klinikophold.

2. Mennesker Først:

Efter hver fase (fase 1 = 3.semester, fase 2 = 4.+5. semester) er det muligt at søge transporttilskud, hvis du har transportudgifter på mere end 450 kr.

3. Kandidatuddannelsens 5. semester, klinikprofil + paraklinisk profil:

Fakultetet yder et tilskud på op til 150 kr. pr. uge til transportudgifter i maksimalt 6 uger.

Tilskud til overnatning

Du kan søge tilskud til overnatning på B12, K4& K7:

Fakultetet yder tilskud til overnatning ved obligatoriske klinikophold, hvis transporttiden udgør mere end 2 timer hver vej. Transporttiden udregnes som den korteste rejsetid med offentlig transport fra klinikstedet til enten SDU eller din bopæl (korteste strækning).

 • Du skal selv arrangere overnatningen. Du kan få op til 400 kr. i tilskud pr. overnatning.
 • Du kan kun få tilskud til selve klinikperioden (ikke overnatninger fra fredag til søndag), og ikke til perioder mellem klinikophold.

OBS! Ved klinikophold på Sygehus Sønderjylland og Sydvestjysk Sygehus, herunder også Psykiatrien, stiller sygehuset vagtværelse eller lignende til rådighed, hvis transporttiden udgør mere end 2 timer hver vej. Du kan derfor ikke søge tilskud til overnatning.

Transporttiden udregnes som den korteste rejsetid med offentlig transport fra klinikstedet til enten SDU Odense eller din bopæl (korteste strækning).

Hvis du har brug for overnatning, koordinerer fakultetet dette i forbindelse med din klinik-tilmelding.

Hvordan søger jeg tilskud?

1. Du skal først udfylde en transport- og overnatningsblanket. Find blanketten her.

2. Du skal dernæst oprette en rejseafregning i zExpense. 

 • Udgiftspost: Alt dokumentation for udgifterne vedhæftes (tog/busbilletter, ungdomskort, kvittering for overnatning mm.)
 • Rejseafregning. Beskrivelse (detaljeret): Her skriver du din uddannelse, klinikophold
 • By/stednavn: Her skriver du fremgår af vedhæftet bilag
 • Dato fra: Her skal du skrive dato for mandag i den første klinikuge
 • Dato til: Her skal du skrive dato for søndag i den sidste klinikuge
 • Vælg godkender: Dorte Winther
 • Vedhæft bilag:  Her vedhæftes transport- og overnatningsblanket

HUSK at trykke videresend, ellers er den ikke sendt til godkendelse

Dokumentation

Generelt skal dokumentation være i form af kvitteringer, fakturaer eller togbilletter. Bankudskrift er derfor ikke dokumentation.

Dokumentation for ungdomskort er et skærmprint/billede fra hjemmesiden mitungdomskort.dk, under fanen dine ungdomskort, hvor status for ungdomskortet enten er aktivt eller udløbet. Det er vigtigt at billedet indeholder dit navn og periode.

Dispensation, kontrol og klagemuligheder

Der gives ikke dispensation for de regler og betingelser, der fremgår af siden her. Det gælder også reglen om, at ansøgninger skal indsendes indenfor den korrekte periode og før ansøgningsfristens udløb.

Du er naturligvis velkommen til at kontakte os, hvis du mener der er sket fejl i behandlingen af din ansøgning. Der er dog ingen formel klagemulighed.

SDU foretager stikprøvekontroller, og kan, om nødvendigt, reducere det ansøgte beløb, så det svarer til billigst mulige transportform. Det er dit ansvar, at din ansøgning om tilskud er retvisende og baseret på korrekte oplysninger.

Ud over den løbende kontrol af alle ansøgninger udtages nogle ansøgninger til grundigere kontrol ved SDUs Rejsekontor.

Kontakt

Har du spørgsmål kan du skrive til: Transportlogitilskud@health.sdu.dk

 

Husk at angive hvilken uddannelse du er indskrevet på, og hvilket klinikophold din henvendelse drejer sig om.


FAQ om tilskud ved klinikophold

Rejsetiden varierer afhængig af tidspunktet på dagen, hvordan ved jeg, at jeg er berettiget til tilskud til overnatning?

Transporttiden skal beregnes på de aktuelle rejsetidspunkter du planlægger at benytte.

Er rejsetiden fx 2 timer og 10 minutter kl. 06.50 om morgenen, hvor du skal rejse, men kun 1 time og 45 minutter kl. 10.30, er du berettiget til tilskud til overnatning.

Jeg bor i København og skal i klinikophold i Svendborg, er jeg berettiget til tilskud til overnatning?

Nej, det er du ikke.

Transporttiden beregnes fra enten din bopæl eller SDU, men det er altid den korteste strækning, der er afgørende for om du kan opnå tilskud. I dette tilfælde beregnes transporttiden fra SDU til Svendborg.


Må jeg benytte Airbnb?

Du må gerne benytte Airbnb og andre overnatningsformer.

Det er et krav, at du har en kvittering hvor dit navn, beløb og periode fremgår.

Kan jeg få tilskud til kørsel hvis jeg kører i min kærestes bil?
Hvis du bor sammen med din kæreste, og er med til at afholde udgifterne til bilen, betragter vi det som “egen” bil, og du kan dermed søge om transporttilskud.

 

Ungdomskort

Som udgangspunkt er det stadig oftest en fordel for dig at ansøge om Ungdomskort.

Du kan læse mere om Ungdomskort her