Skip to main content

Fødselsklip

Hvad er fødselsklip?

Fødselsklip er ekstra SU, som du kan få i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption.

Bemærk: Fra 1. august 2022 gælder der nye regler for fødselsklip, når du får barn under uddannelse. Du kan læse mere på SU-styrelsen hjemmeside under siden der hedder ”Tema: Nye regler for ekstra SU i forbindelse med fødsel og adoption pr. 1. august 2022

 

Du kan få udbetalt fødselsklip på tre for skellige måder:

  • Enkeltklip, hvor du får udbetalt 1 klip pr. måned (beløbsmæssigt svarende til din SU), og du har fødselsklip til henholdsvis 12 (mor) eller 6 (far) måneder. Du skal ikke være studieaktiv, når du får enkeltklip, men du må gerne.
  • Dobbeltklip, hvor du får udbetalt 2 klip pr. måned (beløbsmæssigt svarende til 2 x SU), og du har dobbeltklip til henholdsvis 6 (mor) eller 3 (far) måneder. Du skal ikke være studieaktiv, når du får dobbeltklip, men du må gerne
  • Mixklip, hvor du får udbetalt 1 almindeligt SU-klip og 1 fødselsklip (beløbsmæssigt svarende til 2 x SU), og du har mixklip til henholdsvis 12 (mor) eller 6 (far) måneder. Du skal være studieaktiv, når du får mixklip, og det er vigtigt, at du optjener ECTS-point i den periode, hvor du får mixklip (læs mere om studieaktivitet).
Du kan læse alt om udbetaling af ekstra SU på su.dk.

Som mor kan du søge om 12 fødselsklip. Du kan søge om fødselsklip 3 måneder før termin og begynde at få dine fødselsklip udbetalt 2 måneder før termin.

Du søger ved at logge på minSU. Klik på "søg SU" og dernæst på "fødselsklip". 

Derefter skal du via spoc.sdu.dk sende følgende til SU-kontoret:

  • Kvitteringssiden fra minSU.dk
  • En opdateret vandrejournal efter 22. uge eller hvis barnet er født en fødsels/personattest

Bemærk! Du kan i løbet af perioden ændre dine fødselsklip til noget andet (hvis du f.eks. har valgt dobbeltklip, og du i stedet ønsker enkeltklip) – du kan dog tidligst ændre på dine fødselsklip fra den måned, hvor du kontakter os via spoc.sdu.dk.

På su.dk finder du specifikke oplysninger om dine muligheder, når du får barn på en videregående uddannelse

Som far kan du søge om 6 fødselsklip.

Du kan først få fødselsklip fra den måned, barnet er født.

Du søger via minSU - Søg SU - Fødselsklip videregående uddannelse . Derefter skal du via SPOC sende følgende til SU-kontoret:

  • Kvitteringsiden fra minSU.dk 
  • Er du ikke gift med moren, skal du aflevere en kopi af fødselsattesten/personattesten som dokumentation  (står dit navn ikke på, skal du også vedlægge en kopi af faderskabserklæring eller omsorgs- eller ansvarserklæring med myndighedspåtegning).
  • Hvis du er gift med moren, er det tilstrækkeligt at dokumentere det forventede faderskab ved at vedlægge en kopi af vandrejournal og vielsesattest.

Bemærk! Du kan i løbet af perioden ændre dine fødselsklip til noget andet (hvis du f.eks, har valgt dobbeltklip, og du i stedet for ønsker enkeltklip) – du kan dog tidligst ændre på dine fødselsklip fra den måned, hvor du kontakter os.På su.dk finder du specifikke oplysninger om dine muligheder, når du får barn på en videregående uddann

Du kan ikke få ”ekstra tillæg”, når du modtager fødselsklip, heller ikke hvis du har et barn i forvejen.

Læs afsnittet ”forbehold” på su.dk.

Du kan læse mere om barselsdagpenge her.

Du skal bruge de ekstra SU-klip i den uddannelse, du er i gang med, når du får barnet. Det vil sige inden, du afbryder eller afslutter uddannelsen.

Du kan ikke overføre de ekstra klip til en ny uddannelse, heller ikke fra en bachelor til en kandidatuddannelse.

Hvis du skifter til en ny uddannelse, for eksempel fra en bachelor- til en kandidatuddannelse, har du imidlertid mulighed for at søge ekstra SU-klip på samme vilkår, som hvis du får barn inden, du starter på en videregående uddannelse.


Er du adgangskursist, og går du på en ungdomsuddannelse, skal du søge om fødselsrater.

Læs mere på su.dk ”Du får barn på en ungdomsuddannelse”.

Du kan enten få udbetalt fødselsrater som enkeltklip eller dobbeltklip, eller i en kombination. 

Ansvarlig for siden: Kandidat & Vejledning

Sidst opdateret: 20.05.2022