Skip to main content

Hvad er en eksamensuregelmæssighed?

Hvis du bryder reglerne for en eksamen, regnes dette for en eksamensuregelmæssighed, uanset om regelbruddet er forsætligt eller uforsætligt. 

Nedenfor gives en række eksempler på, hvad en eksamensuregelmæssighed kan være. Vær opmærksom på, at der kun er tale om eksempler. Situationer, der ikke står omtalt her, kan godt regnes som et brud på reglerne. Derfor; er du det mindste i tvivl om reglerne for din eksamen, så spørg din underviser, vejleder eller eksaminator til råds, før du afleverer din eksamensbesvarelse eller går til eksamen.

Eksempler på eksamensuregelmæssigheder

Man taler om plagiering/kopiering, når man "efterligner eller direkte afskriver andres tekster, uden at angive kilden og gøre opmærksom på, at det drejer sig om citat eller resumerende arbejde" (Citat fra Hanne Leth Andersen og Jens Toftskov: Eksamen og eksamensformer. Betydning og bedømmelse. Samfundslitteratur. 2008).

I en eksamenssituation betyder plagiering/kopiering, at du lader en tekst, illustration, en struktur, en idé mv. fremstå som dit eget værk.

Hvis du genbruger hele eller dele af en opgave, som du selv tidligere har udarbejdet, skal du behandle denne opgave som enhver anden kilde; dvs. benytte korrekt kildehenvisning og citering.

Hvis du ikke henviser til, eller på anden måde forklarer, at du genbruger eget materiale, vildleder du om den arbejdsindsats, som du har lagt i udførelsen af den pågældende eksamen.

Hvis du får hjælp af en anden til at gennemføre en eksamen, som du selv skal udarbejde, så er det en eksamensuregelmæssighed.

I forbindelse med skriftlige stedprøver anses enhver form for kontakt med medstuderende eller personer uden for eksamenslokalet for en eksamensuregelmæssighed, uanset om kontakten omhandler eksamen eller ej.

Hvis det fremgår af fagbeskrivelsen/eksamensinformationen, at du ikke må medbringe hjælpemidler, så må du ikke have noget med ind til eksamen. Det gælder fx både en formelsamling, en ordbog, små ”noter” eller ”gule lapper”. Du må heller ikke have skrevet små ”faglige guldkorn” på armen eller andre steder.

Det vil altid fremgå af fag-, kursus- eller modulbeskrivelsen, hvad der er gældende for den enkelte eksamen.

Hvis du indsamler empirisk data, vil det være forfalskning, hvis du ”opfinder” data. Hvis du fx skal bruge 100 svar, og det kun er lykkedes at indsamle 90 svar, må du ikke opfinde de sidste 10 svar selv.
Kender du til eksamensopgaven på forhånd, og deltager du alligevel i eksamen, er der tale om en eksamensuregelmæssighed.

Ved nogle undervisningsaktiviteter er der mødepligt, og fremmøde betragtes som en del af eksamen. Hvis du får en medstuderende til at registrere dig som fremmødt, selvom du ikke er til stede, er der tale om en eksamensuregelmæssighed. Tilsvarende er gældende, hvis du indtaster en oplyst kode som verifikation for tilstedeværelse uden at være til stede. 

Hvis du "hjælper" en medstuderende ved at registrere vedkommende som tilstedeværende eller fremsender en kode, som bruges til verifikation af tilstedeværelse, hjælper du den medstuderende med at snyde til eksamen. Sådanne handlinger er ligeledes en eksamensuregelmæssighed, og du vil kunne blive sanktioneret på samme vis, som hvis det var dig, der havde registeret dig til stede uden at være der.

Forsøg på at omgå, deaktivere eller på anden vis hindre hensigten med universitetets anvendelse af elektroniske overvågningsprogrammer, herunder manglende tilkobling til Exam Monitor anses ligeledes som eksamensuregelmæssighed.


Sidst opdateret: 05.11.2023