Hvem og hvad - Studieadministration

Se her, hvem du kan kontakte for spørgsmål vedr. din ingeniøruddannelse.

SDU Studenterservice

Du kan kontakte SDU Studenterservice og få hjælp til følgende:

 • Generelle regler eller frister for optagelse, eksamenstilmelding og lignende.
 • Registrering i forbindelse med undervisning, eksamen, orlov, udmeldelse m.m.
 • Skift af studie
 • En indskrivningsbekræftelse eller karakterudskrift
 • Spørgsmål til SU, SPS, den generelle studie- og trivselsvejledning samt karreirrevejledning .
 • Hvis du har mistet dit studiekort.
 • Hvis du har brug for vejledning i forbindelse med universitetets hjemmesider.
 • Hvis du har spørgsmål som eliteidrætsudøver
 • Hvis du har brug for hjælp til at få vist vej.

  For kontaktinformationer se venligst her: SDU Studenterservice
 

Efteruddannelser og adgangskurser

For hjælp til studieadministration til din efteruddannelse eller adgangskursus, kan du kontakte følgende personer:

Teknisk diplom i stærkstrømsteknologi
Tina Carøe Sørensen
Mail: tcs@tek.sdu.dk

Teknisk diplom i bioteknologi, procesteknologi og kemi
Tina Carøe Sørensen
Mail: tcs@tek.sdu.dk

Adgangskurser - Odense
Mail: tek-studie@tek.sdu.dk

Adgangskurser - Sønderborg
Dorthe Wildt Nielsen
Mail: dwn@mci.sdu.dk

 

Studiesekretærer

For spørgsmål til projektrum, eksamenstider, dit skema eller administrative forhold omkring din uddannelse eller undervisning, kan du kontakte studiesekretærerne:

Miljøteknologi 
Kemi- og Bioteknologi
Kemi

Kontakt:
Tina Carøe Sørensen
tcs@tek.sdu.dk

Bygningsteknik
Konstruktionsteknik
Maskinteknik

Kontakt:
Karen Hempler Andreasen
karn@tek.sdu.dk

Global Management and Manufacturing
Danny Colmorten
daco@tek.sdu.dk

Produktion
Operations Management
Velfærdsteknologi

Kontakt:
Susanne Fogtmann
sfo@tek.sdu.dk

Integreret Design
Energiteknologi
Product Development and Innovation

Kontakt:
Christina Pytlick
cpy@tek.sdu.dk

Spiludvikling og læringsteknologi
Software Engineering
Softwareteknologi

Kontakt:
Anna Schollain
avs@tek.sdu.dk

Robotteknologi
Kontakt:
Kirsten Thorup Nielsen
kitho@tek.sdu.dk

Elektrisk Energiteknologi
Elektronik (Odense)
Fysik og Teknologi

Kontakt:
Sussi Skjoldan
susch@tek.sdu.dk

Mechatronics
Electronics (Sønderborg)
Innovation & Business

Kontakt:
Birgit Andersen
ba@sdu.dk

 

Studiekoordinatorer

Har du spørgsmål til din studieplan, studieordning og reglerne for din uddannelse? Eller har du behov for at søge studienævnet om dispensation fra uddannelsens regler eller forhåndsmerit/merit?. Så kan du kontakte din studiekoordinatorer:

Robotteknologi
Spiludvikling og læringsteknologi
Kontakt: 
Kamilla Juel Sørensen
kjs@tek.sdu.dk

Software Engineering
Softwareteknologi

Kontakt: 
Sofie Birch
sbirch@tek.sdu.dk

Energiteknologi
Velfærdsteknologi

Kontakt: 
Mette Jantzen
metja@tek.sdu.dk

Kemi- og Bioteknologi
Kemi
Miljøteknologi
Kontakt:
Mette Smølz Skau
mskau@tek.sdu.dk


Elektrisk Energiteknologi
Elektronik (Odense)
Fysik og Teknologi

Kontakt:
Pia Friis Kristensen
piakr@tek.sdu.dk

Mechatronics
Electronics (Sønderborg)
Innovation & Business

Kontakt:
Christina Skytte Møller
skytte@tek.sdu.dk

Integreret Design
Maskinteknik
Konstruktionsteknik
Bygningsteknik

Kontakt:
Helle Gad
hgad@tek.sdu.dk

Global Management and Manufacturing
Produktion
Operations Management
Product Development and Innovation

Kontakt: 
Charlotte Rabjerg
cnra@tek.sdu.dk

For ansatte

Du kan finde en oversigt over TEK's Uddannelsesledere   på SDUnet
Du kan finde en oversigt over TEK's Studiekoordinatorer på SDUnet
Du kan finde en oversigt over TEK's Studiesekretærer på SDUnet

Linkene er kun tilgængelige for medarbejdere på SDU