Skip to main content
Bibliotek

Ophavsret for studerende

Du må til eget brug fotokopiere eller printe hele bøger og artikler - men kun til EGET brug! 

Hvis du ønsker at digitalkopiere/scanne bibliotekets trykte værker, skal du være opmærksom på følgende:

  • Indscanning må kun foregå på biblioteket.
  • Til studiebrug må du KUN scanne 20 % af et værk, dog maksimalt 50 sider af værket.
  • Husk at alt scannet materiale kun er til eget brug, dvs. du må IKKE videresende eller dele den digitale kopi med medstuderende eller andre.

Du må IKKE uploade el. dele digitale kopier via mail, på Facebook, Twitter, Dropbox eller lignende steder. Men du må gerne dele et link til artiklen, hvor du har fundet den.

Du må til eget brug kopiere el. printe aviser, både trykte og digitale.
Vær dog opmærksom på at private abonnementer til netaviser kan have særlige licensbetingelser om brugen.

Til brug i studieopgaver må du bruge billeder fra nettet og bøger, så længe det er opgaver, der ikke bliver publiceret efterfølgende. Du kan også gøre brug af universitetets billedaftale med Colourbox, se mere her.

Til brug i ph.d.-afhandlinger må du kun bruge billeder, fotos og modeller og lign. materiale, hvis du har indhentet tilladelse fra ophavsrettighedshaver.  Alternativt kan du gøre brug af universitetets billedaftale med Colourbox, se mere her.

Universitetet har ingen aftale om brug af musik, derfor skal du selv indhente tilladelse fra ophavsrettighedshaver.  Se mere på Kodas hjemmeside.

Du må kun optage undervisningen hvis underviseren har givet tilladelse til dette, og hvis ikke andre studerende optræder på videoen/lyden. 

Undervisernes ret til eget undervisningsmateriale :
En underviser har som udgangspunkt ophavsretten til sit undervisningsmateriale, inkl. PowerPoint præsentationer, og beslutter dermed selv, hvorvidt det ønskes delt med de studerende (Ophavsretsloven). Hvis underviseren deler sit materiale med de studerende, beslutter underviseren selv om det sker før, under eller efter undervisningen. Beslutningerne kan fx baseres på forskellige pædagogiske eller GDPR-mæssige årsager. Vær ligeledes opmærksom på, at PowerPoint præsentationer sjældent kan betragtes som anbefalet litteratur og ofte ikke er dækkende for alle fagets målbeskrivelser. Målbeskrivelserne fremgår af fagbeskrivelsen - og fagets målbeskrivelser og det medfølgende læringsudbytte anbefales opnået via den anbefalede litteratur og de tilbudte undervisningsaktiviteter.


Ophavsret: AI

Værker der er AI-genererede kan ikke opnå ophavsretslig beskyttelse. Læs mere her.

Gå til Libguiden om AI her

Ophavsret - en guide til SDUs undervisere

Se SDUs guide om ophavsret

Stopplagiat.nu

Tutorial for studerende om plagiat. Bliv klogere på hvordan du citerer korrekt mv., og test dig selv i din viden!

Åbn stopplagiat.nu

Sidst opdateret: 12.12.2023