Skip to main content
På Campus

Virtuelle visioner om bedre undervisning

Tre studerende fra SDU har startet virksomheden VitaSim, der gør det muligt for sundhedsfaglige studerende at øve praktiske færdigheder på virtuelle patienter ved brug af virtual reality.

Af Helle Rieltoft, , 03-09-2020

VitaSim har et mål om at give studerende på sundhedsfaglige uddannelser bedre muligheder for at øve praktiske færdigheder. Det gør de ved at lade undervisere skabe virtuelle træningsrum og simulationer i virtual reality, som studerende kan tilgå og træne i – en form for virtuelt færdighedslaboratorium. 

I ‘VitaSim Author’ kan en underviser lave en virtuel forevisning af en færdighed, opsætte et virtuelt træningsrum eller forberede en simulation. Efterfølgende kan studerende ved hjælp af ‘VitaSim Study’ tilgå disse læringsressourcer og øve praktiske færdigheder. På den måde får studerende mulighed for at øve sig, lige så længe de lyster og uden at skulle tænke på at spare på omkostningstungt udstyr eller på alvorlige risici.

De tre studerende bag VitaSim er Rune Jensen (31 år), Eskild Andresen (28 år) og Anders Winter (24 år). Rune har læst medicin og blev færdig som læge i februar. Eskild og Anders har studeret robotteknologi. Eskild færdiggjorde sin kandidat i februar og Anders sin bachelor forrige sommer. 

VitaSim
Stifterne af VitaSim. Fra venstre mod højre: Eskild Andresen, Anders Winter og Rune Jensen.

Visionen er bedre undervisning 

Rune fortæller, at ideen til VitaSim opstod på vej til en fødselsdag hos en fælles kammerat:

For et par år tilbage blev Eskild og jeg inviteret til fødselsdag hos en fælles ven i Kolding, og vi besluttede os for at køre sammen dertil.  Dengang var Eskild ved at skrive bachelor om virtual reality (VR), og jeg underviste medicinstuderende på SDU i praktiske færdigheder.  Desuden havde jeg taget et startup entrepreneur talentprogram ved SDU RIO. Eskild og jeg fandt på køreturen ud af, at vi begge brændte meget for at gøre uddannelse bedre. Jeg tror, at vi begge savnede flere muligheder for at træne praktiske færdigheder på universitetet, og så så vi et potentiale i at bruge VR til at træne praktiske færdigheder”. 

Eskild og Rune lærte senere Anders at kende gennem SDU RIO, og siden starten af 2019 har Anders også været en del af VitaSim. 

Eskild forklarer, at han og Rune er hinandens modsætninger, og at de sjældent er enige om noget. Derfor har det blandt meget andet været fordelagtigt at få Anders med på teamet - det har gjort det lettere at træffe beslutninger. 

Alle tre fortæller, at visionen for VitaSim er bedre undervisning og træning af praktiske færdigheder. Målet er derfor ikke, at virtuel undervisning i VitaSim skal erstatte fysisk undervisning men være et supplement og en mulighed for at forbedre sine praktiske færdigheder. 

VitaSim

Studieliv og startupvirksomhed

Men hvordan får man et almindeligt travlt studieliv til at hænge sammen med en startupvirksomhed?

Både Rune, Eskild og Anders trækker på smilebåndet, da RUST stiller dem ovenstående spørgsmål. Rune svarer: 

Man skærer ned på søvn og fritidsaktiviteter. Vi har alle tre altid været vant til at lave meget ved siden af vores studie”. 

Eskild nikker og tilføjer: 

Jeg tror faktisk, ikke vi kunne lade være”.  

Og Anders supplerer:

Jeg tror, det kræver, at man er meget dedikeret for at få et sådant projekt op at køre - især når det sker, samtidig med at man afslutter sin uddannelse og skriver speciale - hvilket Rune og Eskild gjorde i vinters. Det kræver nogle personlige ofre, men hvis man vil det nok, så gør man det”. 

Rune tilføjer: 

“For Anders’ og mit vedkommende har det nogen gange været svært at få kæresterne med på ideen. Vi har af og til lige måtte afklare med dem, at vi i perioder ikke har været så meget hjemme og ikke har haft tid til så meget kærestetid”. 

Ja, det kræver nogle helt specielle kærester. Men jeg tror, de nyder, at vi har fri i weekenderne nu”, 

siger Anders.

VitaSim

Fra ide til startupvirksomhed med støtte fra EU

Det er gået stærkt fra at ideen til VitaSim opstod - på vejen til fødselsdag hos en fælles kammerat - og til i dag. 

Vi kunne mærke, at ideen om VitaSim havde potentiale - og som jeg sagde før, så kunne vi ikke rigtig lade være med at arbejde videre med ideen. Vi kunne mærke, at fik vi ført ideen om VitaSim ud i livet, så kunne vi virkelig hjælpe andre studerende med at få øvet praktiske færdigheder - akkurat som vi selv havde ønsket os under vores studietid”,

fortæller Eskild og fortsætter:

Og så meldte vi os til en startupkonkurrence. Det var med til at accelerere VitaSim i gang. Pludselig brugte vi 16 timer om dagen på VitaSim, og så kunne vi lige så godt blive ved”.

Rune fortæller, at de også har haft kontakt til flere læger på OUH, som kunne se et potentiale i VitaSim.

I dag består VitaSim - foruden Rune, Eskild og Anders - af 2 fuldtidsansatte og 4 deltidsansatte udviklere og en deltidsansat, som varetager kontoropgaver og bogføring. Desuden har Rune, Eskild og Anders haft flere projektansatte tilknyttet, og senest har VitaSim fået tilknyttet en medicinstuderende, der i løbet af det næste år skal indsamle data og forske i brugen af VitaSim i undervisningen på medicinstudiet på SDU.  

VitaSim har samarbejder med OUH, SDU, AAU og Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark, og så modtager VitaSim midler fra EU og Region Syddanmarks OPI-pulje til udvikling af en VR baseret platform til SOSU-uddannelserne.  

Oprindeligt var planen, at VitaSim skulle have været anvendt til færdighedstræning på medicinstudiet på SDU allerede i forårssemesteret, men det forpurrede COVID-19. Derfor regner Rune, Eskild og Anders nu med, at den helt store implementation af VitaSim i stedet bliver under efterårssemesteret. 

Fremtidsplanerne for VitaSim er at få færdigudviklet to stærke produkter i slutningen af året. Yderlig er drømmen, at VitaSim gør sit indtog på det amerikanske marked i begyndelsen af 2021.   

Rune, Eskild og Anders ser desuden et potentiale for færdighedstræning i VitaSim inden for både forsvarssektoren og til certificering i brugen af eksempelvis industrimaskiner. Anders fortæller, at før sommerferien sluttede en fjerde partner sig til VitaSim:

Vores fjerde partner kommer med en undervisningsmæssig baggrund og har mange gode kontakter inden for både dansk industri og uddannelsesvæsenet, så han kan hjælpe os med at komme ud over det sundhedsfaglig segment”. 

VitaSim

Uenighed, startupmiljø og kompetencer

Slutteligt forhører RUST sig hos de tre stiftere af VitaSim, om de har nogle gode råd til studerende, der går rundt med en god ide til en startupvirksomhed. 

Eskilds råder studerende med en god ide til en startupvirksomhed til at finde nogle, de er uenige med:  

Jeg vil mene, at teamet er simpelthen noget af det allervigtigste, når man er i en startupvirksomhed. Vi er meget uenige, og det har gjort, at vi virkelig har kunnet få diskuteret tingene rigtig godt igennem. Når vi så har besluttet os for en løsning, så har det været en god og velovervejet løsning, og ikke en løsning vi har valgt halvhjertet. Det, tror jeg, har været godt for os. Mit råd er derfor at finde nogle, som man er uenig med. Man skal finde nogle man kan diskutere og argumentere med, og det må gerne være nogle af et andet sind end en selv”. 

Anders fremhæver, at SDU RIO er et godt sted at starte, hvis man går rundt med en god ide: 

Jeg ville opsøge SDU’s startupmiljø. De har nogle gode systemer til at hjælpe studerende i gang som iværksættere, de tilbyder blandt andet et stort netværk og en masse faciliteter. De har hjulpet os med VitaSim - både i starten og undervejs - men gør det også på nuværende tidspunkt". 

Runes råd lyder, at man skal finde ud af, hvad man selv mangler af kompetencer for at kunne komme i mål med sin ide eller sit projekt: 

Jeg tror ikke vi kunne være nået hertil, hvis det ikke havde været fordi, at vi selv var i stand til at bygge løsningen, selv kunne lave prototyperne og selv skrive ansøgningerne. Det er vigtigt, at man ikke sidder tre mand, der kun er tekniske dygtige eller kun er dygtige på forretningsområdet. Mit råd er derfor at danne team med nogle, der har andre kompetencer end én selv”. 

Redaktionen afsluttet: 03.09.2020