Skip to main content
Hjemme campus

Nye standarder for online undervisning skaber uenighed mellem studenterorganisationerne

Dette forårssemestret er svøbt i online undervisning, der har været af varierende kvalitet. Syddanske Studerende har kæmpet for at sætte en standard for, hvad der kan kaldes for undervisning. Agora-Listen er gået med på en løsning, men er stadig meget kritiske.

Af Mads Vikkelsø, , 16-05-2020

Det har været et semester ud over det sædvanlige. Undervisningen er rykket fra forelæsningslokalet og ind på Zoom.

Universitetet er i det hele taget blevet et digitalt foretagende. En transformation, der er sket på kort tid, og har muliggjort, at de studerende stadig kan gå til eksamen.

Men det har også haft sine konsekvenser.

Er det nok, der bare bliver lagt de samme slides op, som der også ville være blevet brugt til den normale undervisning, og ikke andet

Morten Kofod, Formand for Syddanske Studerende 

I RUST skrev vi i april, hvordan undervisningen var påvirket af det pludselig skift. Det er ikke alle fag og undervisere, der har haft lige nemt ved at omlægge den fysiske undervisning til et netbaseret format.

Frustrationen over den varierende kvalitet, nåede også til Syddanske Studerende. Her sætter formand for Syddanske Studerende Morten Kofod også spørgsmålstegn ved, hvad der kan betragtes som reel undervisning.

”Er det nok, der bare bliver lagt de samme slides op, som der også ville være blevet brugt til den normale undervisning og ikke andet?”

Løsningen på den svingende undervisningskvalitet burde ifølge Morten Kofod og Syddanske Studerende være, at fastsætte en standard for, hvad man kan regne som værende kvalificeret online undervisning. 

 Ideen blev fremlagt på et møde i forummet De Studerende i Centrum, hvor Syddanske Studerende, Agora-Listen og rektor taler om, hvordan det går på universitetet. Normalt plejer de tre parter at mødes en gang hver anden måned, men corona-krisen har bragt de tre parter sammen noget oftere. 

En kortsigtet løsning

Det var et møde, som Ida Bech Karlsen, næstformand i Agora-Listen, synes gik meget hurtigt. Syddanske Studerende var ivrige efter at indføre en standard for online undervisning, der gjaldt for alle studier på universitet.

Det er en tid, hvor der bliver lavet nogle omlægninger, og hvor vi skal være enormt opmærksomme på, hvad der kser og hvilke konsekvenser det får

Ida Bech Karlsen, Næstformand for Agora-Listen

En ide, Ida Bech Karlsen ikke kunne lide eftersmagen af. Efter mødet frygter hun, at indførelsen af en minimumsstandard for, hvad der tæller som undervisning, kan have konsekvenser på længere sigt. 

”Vi frygter, at en minimumsdefinition i det lange løb kan inspirere til at sænke standarderne for vores undervisning, også når vi er fysisk tilbage på SDU. ”

Ida Bech Karlsen mener, det er en meget sympatisk løsning, som Syddanske Studerende kom med, men den er for kortsigtet.

 ”Det er en tid, hvor der bliver lavet nogle omlægninger, og hvor vi skal være enormt opmærksomme på, hvad der sker og hvilke konsekvenser det får.”

Hvis cornoa-krisen efterfølges af en økonomisk krise, og universitetet bliver nødsaget til at spare penge, frygter Ida Bech Karlsen, at minimumsstandarden kan bruges til dette. 

"Det kommer til at være skrevet ned sort på hvidt, hvad definitionen er på, hvornår man har modtaget undervisning. Det er skide farligt at formulere, hvad tilstrækkelig undervisning er. Tænk, hvis det bliver udgangspunktet, når der bliver normal undervisning.”

På trods af denne frygt gik Agora-Listen alligevel med til, at studienævnene nu skal fastsætte en ramme for, hvornår studerende har modtaget undervisning.

Spekulationer

Hos Syddanske Studerende anerkender man kritikken, men mener stadig, at det er den rigtige løsning. Morten Kofod, indrømmer, at det var forhastet at foreslå en samlet standard for undervisning, der skulle gælde for alle studier.

 ”Det vigtigste for os var, at der blev taget stilling til, hvad undervisning er, sådan at studerende også kan sige, får jeg undervisning eller får jeg ikke undervisning. ”

Morten Kofod er dog ikke helt enig i Agora-Listens fremtidsperspektiv.

”Det tenderer til at være lidt for spekulativt. Vi bliver nødt til at forholde os til, hvad der er af problemer lige nu, og hvordan vi kan løse dem.”

Han synes, det bliver destruktivt for det studenterpolitiske arbejde, hvis alle beslutninger skal holdes op imod potentielle fremtidige konsekvenser. 

Morten Kofod henviser til, at der blev lavet en aftale med rektor om, at minimumsstandarden for undervisningen kun gælder for den online undervisning. Standarden gælder dermed ikke for den normale undervisning uden for corona-krisen.

Det er nu blevet besluttet til et møde i De Studerende i Centrum, at de enkelte studienævn skal fastsætte rammer for, hvad der kan regnes som kvalificeret online undervisning. En beslutning som Morten Kofod er tilfreds med.

 ”Vi har jo fået en lovning fra rektor om at skulle det blive et problem i fremtiden, så reagerer han på det. ”

Ida Bech Karlsen fra Agora-Listen, er dog stadig ikke helt beroliget, på trods af lovningen fra rektor. Efter mødet, hvor rektor gav håndslag på, at det ikke vil få konsekvenser fremtidigt, har Ida Bech Karlsen skrevet følgende:

Vi er bestemt stadig bekymrede for, hvilken betydning det får for kvaliteten. Det beroliger mig en smule, at rektor giver håndslag på, at han holder øje med det. Men bekymringen er der da - vi synes ikke, det er en god idé, og Syddanske Studerende har været for kortsigtede i deres ønske om det.

Hun mener i stedet, at man skal opfordre de studerende til at opsøge de undervisere, som ikke leverer en tilstrækkelig undervisning.

En nødløsning

Henrik Dam, rektor ved SDU, er også blevet fremlagt bekymringerne fra Agora-Listen. I et skriftlig svar til RUST, har han dog ikke et indtryk af, at Syddanske Studerende og Agora-Listen skulle være uenige om, at det er god ide med standarder for online undervisning. 

Han pointerer, at der var en drøftelse på et af møderne, om der var en risiko for, at standarderne blev permanente, men også her var der enighed mellem alle tre parter om, at det ikke skulle være tilfældet. 

Derudover fremhæver rektor, at alle har været enige om, at minimumsstandarder for undervisning er en nødløsning, som alene skal være gældende i den nuværende krise. 

Redaktionen afsluttet: 16.05.2020