Skip to main content
På Campus

Studie- og semesterstart i en coronatid

I denne uge vender de fleste af os studerende tilbage til SDU efter en lang pause siden marts, hvor universitetet lukkede ned som følge af COVID-19. Men hvad kan vi forvente af SDU her efter nedlukningen og sommerferien? Og hvordan bliver vores studie- eller semesterstart påvirket af restriktioner og lignende?

Af Frederikke Malling, , 01-09-2020

Tilbage i marts blev vi alle sendt hjem, og SDU lukkede ned på grund af COVID-19, men fra den 26. juni har vi studerende igen haft adgang til SDU efter flere måneders nedlukning. Det betød, at vi igen kunne benytte os af læsesale, biblioteket, kantinen osv. På nuværende tidspunkt kommer det stadig til at forholde sig sådan, når vi studerende starter på nyt semester eller nyt studie. 

Vi på RUST har forhørt os hos rektor på SDU, Henrik Dam, for at klarlægge, hvad vi studerende kan forvente af semesterstarten nu her og det følgende semester.

Undervisningen på SDU

Vi er nok mange, der spekulerer på, hvordan næste semesters undervisning vil forløbe, og det er der god grund til. 


”Vi vil så vidt det er muligt prioritere en studiestart med fysisk fremmøde for alle vores nye studerende, således, at de kan falde godt til på SDU.”

De fleste studerende har efterhånden fået mere vished omkring, hvorvidt næste semester bliver med fysisk fremmøde, online eller en kombination. Ifølge Henrik Dam vil man på SDU dog forsøge at give alle nye studerende en så almindelig start som muligt på deres nye studie. 

Dog pointerer han, at SDU følger de vejledninger og anvisninger, der gives af myndighederne, og at pandemien derfor stadig vil have indflydelse på den daglige gang på SDU, fordi den sætter nogle begrænsninger såsom alternative hilseformer, ekstra håndhygiejne og afstand. 

For nuværende studerende på SDU, der starter nyt semester her efter sommer, har SDU meldt ud på deres hjemmeside, at de forskellige fakulteter d. 15. august har givet besked om, hvordan undervisningen kommer til at forløbe i efterårssemestret.

Hverdagen på SDU i efterårssemestret

Kort inden nedlukningen af SDU i foråret blev læsesale, kantiner, fitness og lignende på universitetet lukket ned, så man ikke kunne tilgå disse fællesarealer. Det meste blev åbnet igen ved sommeradgangen på campus d. 26. juni, og ifølge Henrik Dam vil det fortsætte således dog med forbehold for eventuelle ændringer fra myndighederne.

Alle områder på SDU vil derfor være tilgængelige nu her til semester- og studiestart, men dog med visse restriktioner: 

”Der vil dog være restriktioner for, hvor mange personer, der kan opholde sig til f.eks. en forelæsning på samme tid, ligesom der fortsat er særlige anbefalinger om f.eks. afstand, håndhygiejne, hilseformer, rengøring m.v. COVID-19 kommer derfor fortsat til at have indflydelse på den daglige gang på SDU.”

SDU kommer derfor i høj grad til at ligne sig selv igen, men vi skal stadig omgås hinanden med hensynsfuldhed og påpasselighed, ligesom vi hidtil har skulle.

Ifølge SDU’s hjemmeside anbefaler de dog, at man ikke opholder sig på universitetet uden et ærinde som fx undervisning, arbejde og lignende. Denne opfordring gælder foreløbigt til d. 30. september.

2. bølge af COVID-19

Professor i teoretisk fysik ved SDU Francesco Sannino forudså sammen med kollegaer i foråret, at COVID-19 ville toppe i Danmark senest den 12. april. Her havde de opstillet en model med 90 procents sikkerhed og med denne ramte de plet.

Francesco Sannino forudser sammen med kollegaer nu, at COVID-19 igen vil ramme Danmark omkring ugerne 35 til 37, og at Danmark dermed vil rammes af 2. bølge af corona.

Ifølge deres model vil anden bølge toppe i ugerne 38 til 40 og vil begynde at falde et par uger efter, hvis de samme forholdsregler og restriktioner følges som under første bølge. Disse tidspunkter kan dog svinge med et par dage helt op til et par uger.  Ifølge Francesco er der dog ingen tvivl om, at en anden bølge af corona vil komme, og at den vil være lige så omfattende som første bølge. 

”I modsætning til f.eks. influenza, som nærmest forsvinder om sommeren, er sygdommen fortsat til stede i det danske samfund i en sådan grad, at vi skal overholde alle råd og retningslinjer for at beskytte andre og os selv. Det vil vi blive ved med at gøre, uanset om antallet af smittede stiger eller falder i den kommende tid.”

Sådan forklarer rektor, Henrik Dam, hvordan SDU forholder sig til en eventuel anden bølge af corona. Ifølge ham vil SDU forholde sig til et nyt udbrud af COVID-19 på samme måde, som de forholder sig til corona lige nu og har gjort det hele tiden, nemlig at de følger myndighedernes anvisninger nøje, og det vil fortsætte under en eventuel anden bølge af corona også.

FAQ for studerende

SDU har på deres hjemmeside oprettet en FAQ for studerende.Her er der samlet nogle af de mest presserende problemstillinger og spørgsmål omkring, hvordan vi studerende kan og skal forholde os til COVID-19. 

Her får du bl.a. svar på, hvad du skal gøre, hvis du har været på sommerferie udenlands inden studiestart, eller hvis du er i øget risiko for smitte af COVID-19. Derudover kan du som studerende på denne FAQ også få nærmere information omkring studiestart her til efteråret dog med forbehold for, at myndighederne kommer med nye retningslinjer. 

Dermed bliver denne FAQ opdateret løbende i forhold til de anvisninger, der kommer fra myndighederne, og de restriktioner der kommer løbende.

Vi på RUST ønsker jer alle en god og afsprittet studiestart!

Redaktionen afsluttet: 01.09.2020