Skip to main content
Campus

Der er studienævnsvalg på SDU og du kan stadig nå at stille op

Tirsdag den 26. november kl. 09 løber dettes års studienævnsvalg af stablen. Studienævnet er en samling af studerende, og undervisere på dit institut eller fakultet, som sikrer kvaliteten på din uddannelse.

Af Mads Vikkelsø, , 06-11-2019

Studienævnsvalget den 26. – 27. november er din mulighed for at bestemme
hvilke studerende, der skal sidde i nævnet og kvalitetssikre og udvikle din uddannelse. 

Hvis du selv synes det kunne være spændende at sidde med ved bordet, når forholdene på din uddannelse skal diskuteres og din studieordning skal tilrettelægges, skal du stille op til valget den 26.-27 november. 

Fristen for at få en plads på kandidatlisterne til valget nærmer sig dog med hastige skridt.

For at blive opstillingsberettiget, skal du udfylde en blanket, som du kan finde her  Valg eller gøre det online via e-valg

Som ved folketingsvalget kræver det nogle underskrifter, før der kan sætte kryds ved dit navn.

Og bare rolig, du skal ikke indsamle 20.000 underskrifter for at blive opstillingsberettiget til dit studienævn.

Det kræver blot, at du kan få minimum fem af dine studiekammerater til at bakke dig op. Det gør de ved skrive under i den ovenstående blanket eller på e-valg. 

Dette skal gøres inden fredag den 8. november kl. 12.

Du kan læse mere om, hvordan du kan få dit navn på kandidatlisten inde på Valg

Mere end dispensationsansøgninger

Du har måske allerede været i kontakt  med dit studienævnet, eller du kender det måske blot af navn. 

Under alle omstændigheder er studienævnet, det nævn på SDU, hvor du som studerende har direkte indflydelse på din uddannelse.

Studienævnet er mere end blot et behandlingsorgan for dispensationsansøgninger.

Udover at behandle merit- og dispensationsansøgninger, er studienævnet sat i verden for at sikre at både de videnskabelige ansatte, men også de studerende har medbestemmelse og inddrages i opsætningen af uddannelse og undervisning.

De studerende der er indvalgt i studienævnet, er ligestillet med underviserne, og har lige så meget at skulle have sagt, når der laves ændringer eller nye studieordninger. 

Det er også studienævnet som sidder og planlægger, hvordan undervisningen for de enkelte fag skal forløbe og godkender fagbeskrivelserne.

Man kan som studerende også gøre indsigelser eller trække på sine egne oplevelser fra undervisning, hvis der er noget man synes, der skal ændres. 

Denne medindflydelse er dog betinget af, at du stemmer til valget den 26. til 27 november. Det er foregår digitalt, så du kan ovenikøbet gøre det hjemme i sofaen, mens du spiser valgflæsk. 

Redaktionen afsluttet: 06.11.2019