Skip to main content
På Campus

Studiemiljøundersøgelsen 2019 og festaflysninger 2020

Ud fra godt 10.000 spørgeskemabesvarelser har SDU-studerende givet de store linjer i universitets studiemiljø. Resultatet er klart: SDU er et trygt sted at uddanne sig, med fine fysiske rammer og god trivsel.

Af Adam Bouttai, , 01-07-2020

Det hjælper altid at gemme en dårlig nyhed bag ved en god. RUST hader selvfølgelig at være den, der breaker at julemanden ikke eksisterer, men det er bare svært at skjule en hel sækfuld af dårlige nyheder blandt én god.

 

Derfor kan  den lovpligtige Studiemiljøundersøgelse 2019, der udkom kort før sommerferien måske være misvisende for de indsatsområder, der allerede nu inden semesterstart  vil fylde blandt SDU's studerende. 

 

Toiletter og auditorier scorer lavt

Hvor både den fysiske indretning i særligt universitetsbiblioteket og fredagsbaren scorer højt blandt de studerende med henholdsvis en tilfredshedsgrad på 91 og 80% så er der mindre tilfredshed med særligt universitetets auditorier og toiletter, der kun scorer henholdsvis 59 og 60% 

 

Tallene skal dog tages med et gran salt, da tilfredsheden med toiletter i Sønderborg nærmest er universel på 90% Både tilfredsheden med auditorier og særligt toiletter er dog faldet relativt i forhold til målinger i 2015 og 2017.

 

 

Øget studieaktivitet øger risiko for stress

Udgangspunktet for en heltidsuddannelse er, at der bruges 37 timer om ugen på studiet. Det er i den forbindelse, studerende ved det Tekniske Fakultet, der i gennemsnit bruger flest timer på studiet, nemlig 36 timer om ugen. Til sammenligning bruger humaniorastuderende i gennemsnit 10 timer mindre.  

 

Det kan til en vis fra hænge sammen med at studerende ved tekniske fakultet faktisk opholder sig dobbelt så lang tid på campus i forhold til humaniora studerende. Rapporten viser dog også, at de elever der oplever stress i højere grad, har en studieaktivitet omkring eller over 40 timer om ugen.

 

 

Sociale arrangementer svinger lokalt

Generelt er de studerende tværs over fakulteter og campusser tilfredse med både faglige og sociale fælleskaber. 

 

Desværre er der en diskrepans i sociale arrangementer udelukkende på campusser i Esbjerg Kolding og Slagelse, hvilket umiddelbart ikke kan forklares ud fra Odense beliggenhed og størrelse. Faktisk scorer Sønderborg campus en kende højere end Odense campus. 

 

 

Ensomhed blandt medstuderende

Undersøgelsen er på mange måder historisk i og med,  at studiemiljøet aldrig er blevet bedømt bedre af de studerende siden den første undersøgelse i 2004. Hele 85 procent af de studerende oplever, at de trives på universitetet. 

 

I den mere kedelige boldgade oplever næsten en fjerdedel af studerende stress, og 12 procent oplever ensomhed. Denne gruppe er i samme ombæring desværre i højere grad udsatte for at få overvejelser omkring at droppe ud. 

 

Rapporten er udfærdiget før sundhedskrisen, og meget tyder på at der netop i dette punkt muligvis kommer til at ske forskydninger i den næste studiemiljørapport.

 

Selvom de nye russer prioriteres i forhold til fysisk tilstedeværelse på universitet for at sikre en god grad af socialt liv, så bliver dette et anderledes semester på hele SDU.  Undervisning i rotationsordninger, øget online tilstedeværelse og generelle sikkerheds forholdsregler bliver en del af det kommende år.  Det samme kan ikke siges om årets fester.

 

 

Festslukkeren har et navn, og det er Corona

SDU's  største studenterdrevne fest Semesterstartsfesten og den traditionsfyldte Årsfest er aflyste.  Som følge af sundhedskrisen valgte Syddanske Studerende, der arrangerer Semesterstarsfesten allerede i april at aflyse eventet. Nu er Årsfesten altså også officielt aflyst som direkte resultat af forsamlingsforbuddet, der foreløbigt indtil oktober gælder 100 mennesker. 

 

Der kommer altså til at gå lidt tid endnu, hvor vi skal finde koblingspunktet for  hvor højt anlægget kan stresstestes inden naboen ringer til øvrigheden. 

 

Årsfesten er udover at være universitetets vigtigste  begivenhed ogsåkendetegnet ved, at det er en fest for studerende såvel som ansatte.  Det bliver dermed ikke i år, at selvbinderen eller palliet-kjolen skal støves af. Der er dog intet, der taler i mod at den ceremonielle del af festen bibeholdes. 

 

Ceremonien, der  typisk foregår i O100 er de senere år blevet live-streamet på Facebook, hvor  ledelse, underviserstab og studerende hylder resultaterne og sætter visionerne for fremtiden . Alt tyder således på at  både resultaterne, visionerne og live-streaming vil sejre indtil næste udgave af årsfesten den 21. oktober 2021. 

Redaktionen afsluttet: 01.07.2020