Skip to main content
På Campus

Studerende uden SU

Hvordan får man et travlt fuldtidsstudium til at hænge sammen uden SU? RUST har talt med to studerende fra SDU, som har opbrugt SU'en og i stedet må arbejde for at komme i mål med studierne.

Af Helle Rieltoft, , 08-09-2020

For mange studerende er det en kærkommen tid på måneden, når SU’en tikker ind på kontoen, og SU’en er for mange studerende helt afgørende for, at de kan få studielivet til at fungere. 

Med studieskift og forsinkelser kan SU’en dog slippe op, før studierne er færdiggjorte. Men hvordan får man et travlt fuldtidsstudium til at hænge sammen uden SU? RUST har forhørt sig hos to studerende på SDU, hvor SU’en ikke tikker ind på kontoen en gang om måneden. 

Lise Vibing (38 år) påbegynder sin kandidat i international virksomhedskommunikation til september, og Andreas Fjord Larsen (27 år) læser en bachelor i markedsantropologi. Andreas har planer om at læse videre på kandidaten til foråret - hvis han altså kan få økonomien til at hænge sammen. 

Både Lise og Andreas fortæller, at de ikke får SU, da de begge har opbrugt deres SU-klip på tidligere uddannelser. Lise har tidligere læst et halvt år på lærerseminariet og senere taget en uddannelse som dameskrædder. Andreas har tidligere læst til økonom. 

Lise Vibing
Andreas Fjord Larsen

Job ved siden af studierne

Lise og Andreas arbejder begge ved siden af studierne for at få økonomien til at løbe rundt. Lise fortæller, at hun har to jobs ved siden af sit studie - det ene er som webmanager, og det andet er som marketingassistent. Lise lægger vægt på, at det særligt er fleksibiliteten i de to jobs, der gør det muligt for hende samtidig at passe sit studie: 

Begge mine jobs er meget fleksible. Et af de steder, jeg arbejder, har et princip, der hedder ‘work anywhere’ - jeg kan altså arbejde, hvor jeg vil, og egentlig også når jeg vil. Det er fordelagtigt for mig, fordi jeg kan arbejde om aftenen eller mellem lektionerne på uni, hvis jeg lige har et par mellemtimer.

Og så har jeg jo også to børn, så man kan sige, at fleksibilitet er alfa og omega for mig”,

tilføjer Lise. 

I det kommende efterårssemester underviser Andreas på SDU, og han fortæller, at indtægten derfra nogenlunde svarer til en månedlig SU: 

Selvom jeg ikke får SU, ser det kommende semester økonomisk rimeligt ud for mig. Jeg føler mig utrolig heldig over at have mit undervisningsjob på SDU - for det første fordi jeg elsker at undervise, og for det andet fordi jeg med lønnen kan få dækket de fleste af mine udgifter”. 

SU-lån og slut-lån

Hverken Lise eller Andreas tager SU-lån eller slut-lån i øjeblikket. Lise er ikke berettiget til SU-lån eller slut-lån det første år af sin kandidat. Hun fortæller dog, at hun har lånt, hvad hun kunne, frem til at hun skulle starte på sin kandidat: 

Jeg har valgt at låne alt, hvad jeg kunne. Pengene står på en opsparing, og så kan jeg bruge af dem løbende alt efter, hvad jeg har behov for. Når jeg er færdig med min kandidat, så får jeg mulighed for at betale pengene tilbage, men jeg har lånt dem, fordi det er nu, jeg har brug for pengene.” 

Andreas har valgt at gemme sit slutlån til sit sidste år af kandidaten: 

Jeg synes, det er bedre at have muligheden for at gøre brug af mit slut-lån senere hen end at bruge dem nu og her”,

uddyber han. 

Et slutlån er et tilbud til studerende, der har opbrugt alt deres SU, og som er på deres sidste eller andet sidste år af deres uddannelse.

Det kan jo være, at jeg finder ud af, at jeg ikke kan nå det hele og er nødt til at stoppe på studiet, men indtil da har jeg tænkt mig, at gøre alt hvad jeg kan, for at det kan lykkedes - for jeg vil have den kandidat!

Lise Vibing, Studerende på SDU

Bekymringer om økonomi og studie

RUST spørger Lise og Andreas, om det går ud over studierne ikke at være på SU. Det er de begge enige om, at det gør. De mener også begge, at de bekymrer sig mere om økonomi end studerende, der får SU. 

Andreas påpeger, at uden SU er han nødt til at prioritere at arbejde - det er simpelthen en betingelse for, at han kan studere. Men de økonomiske bekymringer fylder i hverdagen og i studielivet, fortæller Andreas: 

Mit arbejde tager en del af min tid. Dog ikke i en sådan grad, at jeg synes, det går ud over mine studier. Men jeg synes, den økonomiske usikkerhed og de bekymringer, der følger med, er forstyrrende for mit studie”. 

Andreas fortæller videre: 

Fra januar af bliver det et akut problem for mig ikke at have mere SU. Jeg tænker rigtig meget over, hvorvidt jeg skal læse videre på kandidaten til foråret eller ej, og det er helt sikkert, at jeg finder en løsning på min økonomi, før jeg skriver mig ind på kandidaten og ikke den anden vej rundt. Så hvis jeg ikke er sikker på at have en god nok økonomi, når jeg er færdig med min bachelor, jamen så venter jeg bare med at tage kandidaten til et senere tidspunkt eller finder en anden løsning”.

Indtil videre har Lise ikke overvejet at droppe studiet, fordi SU’en er sluppet op, men hun fortæller dog, at hun er opmærksom på, at det kan blive nødvendigt, hvis hun ikke kan få økonomien til at hænge sammen: 

Det kan jo være, at jeg finder ud af, at jeg ikke kan nå det hele og er nødt til at stoppe på studiet, men indtil da har jeg tænkt mig, at gøre alt hvad jeg kan, for at det kan lykkedes - for jeg vil have den kandidat. Og det er jeg ret sikker på, at jeg også kan få. Det handler om at prioritere rigtigt”.

For at få både arbejde, studie og familieliv til at hænge sammen fortæller Lise, at hun begyndte at læse op til efterårssemesteret allerede i begyndelsen af august, da hun fik pensumlisten. 

De måneder, hvor jeg ikke har særlig mange penge, render jeg rundt og drikker vand til festerne"

Andreas Fjord Larsen, Studerende på SDU

Det sociale liv

Både Lise og Andreas oplever, at den økonomiske situation har indflydelse på begge deres sociale liv. 

Som følge af at SU’en er sluppet op, må Lise i særlig grad balancere sit sociale liv og sit arbejde: 

Der er nogle aftener, hvor jeg simpelthen er nødt at arbejde. Mit sociale liv er meget vigtig for mig, men jeg er af og til nødt til at vælge det fra, fordi jeg er nødt til at prioritere mit arbejde, så jeg kan tjene nogle penge og betale husleje, tøj til mine børn og benzin til min lille bil. I nogle perioder får jeg også trænet mindre, end jeg gerne ville”.

Andreas oplever, at hvis han en måned har lidt flere penge mellem hænder, så kommer han ofte til at bruge dem for at føle sig som en del af fællesskabet: 

De måneder, hvor jeg ikke har særlig mange penge, render jeg rundt og drikker vand til festerne. Jeg tror lidt, jeg føler, at jeg mister noget af min frihed de måneder. Hvis jeg har flere penge en måned, så kommer jeg ofte til at bruge dem for at føle mig som en del af fællesskabet, i stedet for at spare pengene op til næste måned, hvor jeg kunne få brug for dem”.

Fordele

RUST spørger til slut Lise og Andreas, om der er nogle fordele ved ikke at være på SU. Lise tænker lidt og svarer så:  

Jeg har to jobs, hvilket gør, at jeg står stærkere, når jeg er færdig med min uddannelse. Jeg har jo det mere erhvervserfaring - ingen tvivl om det. Og det jeg lærer på studiet, det kan jeg omsætte til praksis med det samme, det, synes jeg, er en kæmpe fordel. Men helt ærligt så ville jeg ønske, at jeg havde mere tid til at koncentrere mig om mine studier og mere tid til bare lige at slappe lidt mere af”. 

Andreas svarer, at det, at gennemføre et studie på trods af SU’en slipper op undervejs, viser engagement, og at man kan håndtere udfordringer. Andreas mener, at det er kvaliteter, som kan være fordelagtige at fremhæve over for en potentiel fremtidig arbejdsgiver.

Redaktionen afsluttet: 08.09.2020