Skip to main content
På Campus

Sammen skal du og SDU være med til at skabe en bedre verden

Du har måske ikke bemærket det? Noget er forandret, siden du sidst satte dine fødder på gydehyttens grå betongulv. Det er ikke en ydre, men en indre transformation, der betyder, at SDU nu vil gå ind i kampen for en bedre verden ved så at sige: ”Gå all in på FN’s 17 verdensmål”

Af Mads Vikkelsø, , 23-09-2019

Mens du sad og svedte til din sidste eksamen eller fejrede din velfortjente sommerferie, tog SDU skridtet ind i en ny fremtid som betyder, at du og jeg nu er en del af noget større end bare at være studerende på en af Danmarks otte universiteter.

Den 23. juni blev vi en del af en uddannelses- og forskningsinstitution, som nu aktivt vil arbejde for en bedre verden ved at lægge FN’s 17 verdensmål som ramme for universitet.

Det gøres med tanke på at udnytte den enorme vidensbank SDU har og bruge den i en gode sags tjeneste.

SDU skal være Danmarks første bæredygtige universitet. Og det gælder ikke kun klimaet. Vi ønsker at gå 'all in' på alle 17 af FN's verdensmål.

Henrik Dam, Rektor - SDU

Sådan lyder det i videoen, der blev lagt op i forbindelse med offentliggørelsen af SDU’s transformation. Men hvad betyder det for dig? Hvad er det nu FN’s 17 verdensmål er og hvilken indflydelse kommer det til at have på din studietid?

 

De 17 verdensmål

FN’s 17 verdensmål blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på topmødet i New York den 25. september 2015.

 

Målene bygger videre på otte 2015-mål, der blandt andet omhandlede bekæmpelsen af global fattigdom og sult, samt bedre uddannelse og sundhed.

 

Man kom langt med de otte 2015-mål, men for at gøre en ende på sult og fattigdom en gang for alle, vedtog FN 17 nye verdensmål, samt 169 delmål.

 

Mål der forpligter alle FN’s 193 medlemslande til at afskaffe sult og fattigdom i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed, samt skabe anstændige jobs og en mere bæredygtig vækst.

 

Målene omhandler også andre aspekter, der skal sikre en bedre verden, blandt andet en øget klimaindsats.

 

De 17 mål trådte i kraft den 1. januar 2016 og skal frem til 2030 sikre en bæredygtig udvikling for både mennesker og planter.

 

Det er den bæredygtige udvikling, som SDU nu mere aktivt vil være en del af. 

 

Hvad betyder det for dig

Det lyder alt sammen nok så fint og hvem vil ikke gerne være med til at gøre verden til et bedre sted, men du sidder måske  og spekulerer over, hvordan du som studerende kommer til at mærke denne tranformation.

I pressemeddelelsen hører vi Henrik Dam sige: 

 

Vi er nødt til at ændre hele universitets livsstil. Verdensmålene kommer derfor til at påvirke hele den måde vi driver universitet på. Fra køb af pap og papir til opførelsen af nye bygninger og alt der kommer derimellem. De kommer til at forme vores forskning, vores uddannelse og de kommende generatioer.

Henrik Dam, Rektor - SDU

 

RUST ville gerne have hørt Henrik Dam om, hvordan de studerende mere konkret vil komme til at opleve denne transformation. Rektor var dog på ferie, da RUST henvendte sig.

 

I stedet for fik vi et interview med prorektor Bjarne G. Sørensen og universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind.

 

SDU er kommet med mange ideer og initiativer til, hvordan universitetet skal tilpasse sig den nye ramme.

 

Du kan finde dem alle sammen på SDU’s hjemmeside, hvor der også er en liste over igangværende forskningsprojekter, som har en direkte eller indirekte relation til FN’s verdensmål.

 

Når det kommer til den konkrete påvirkning af de studerendes og ansattes gang på SDU, er svaret fra prorektor og universitetsdirektøren, at SDU først og fremmest er et universitet, der er drevet på frie og uafhængige præmisser.

 

Det betyder, at der er ikke nogen, der tvinges til at arbejde med FN’s verdensmål. Det vil være op til underviserne, om det er noget de vil inkorporere i deres undervisning og pensum. 

 

SDU’s ledelse vil motivere forskerne til at tænke FN’s verdensmål ind i deres forskning eller undervisning. Derudover afhænger det også af hvilket studie du går på.

 

Der er nogle studier, hvor det er mere oplagt at motivere forskerne til at inddrage verdensmålene end andre. Det vil f.eks. være mere oplagt for studier på sundhedsvidenskab at inddrage målene, end det vil være for visse studier på humaniora, som oldtidskundskab og religion.

 

Det er i sidste ende op til studienævnene på fakulteterne at fastsætte de enkelte studieordninger, og deres kompetencer er der ikke ændret ved.

 

Derfor ser det ikke umiddelbart ud til, at du som studerende vil opleve at dit pensum, nu kun kommer til at omhandle cases om FN’s verdensmål.

Det kan ikke afvises, at det fremover kommer til at ændre sig. I en nærmere fremtid er det muligt, at du vil sidde med projekter, der på en eller anden måde relaterer sig til FN’s verdensmål.

 

Respekt for andre fagligheder

Den største forandring du som studerende kommer til at mærke, vil være til studiestarten, hvor SDU lancerer et nyt initiativ, der skal bringe de studerende sammen om de 17 verdensmål.

Det bliver både gjort med henblik på at få en fælles viden omkring målene, men også for at styrke forholdet mellem de studerende, på tværs af studier. 

Det er rigtig godt, at du undervejs i dit studie har forsøgt at arbejde sammen med studerende fra forskellige fagområder. Så står du endnu stærkere, når du skal ud på arbejdsmarkedet.

Thomas  Buchvald Vind, Universitetsdirektør

Som studerende bliver du introduceret for et udvalg af metoder, som du lærer at beherske og se verden igennem.

 

Når du senere står med papkassen i hånden på din nye arbejdsplads, bliver du introduceret for fokusgrupper og teams, hvor medarbejdere med forskellige faglige baggrunde skal arbejde sammen.

 

Det kan derfor være en fordel for dig, på forhånd at have arbejdet med andre fagligheder, da en gensidig respekt fører til de bedste resultater.

 

En af de største initiativer der tages for at gå all in på FN’s verdensmål, er oprettelsen af 17 nye masteruddannelser, der hver især skal knytte sig til ét af de 17 verdensmål.

 

Indtil videre er de 17 masteruddannelser ved at blive godkendt, derfor kan prorektor og universitetsdirektøren ikke gå mere i detaljer med, hvordan de kommer til at se ud. De håber på det bedste og at de studerende er nysgerrige og vil tage godt imod dem. 

 

Fordømmelsen

Generelt har omverdenen taget godt imod SDU’s nye strategi. Der har været mange positive tilbagemeldinger fra både ind og udland, hvis man spørger prorektor og universitetsdirektøren.

 

I medierne var der kun én som sprang særligt i øjnene i hans kritik af SDU’s nye strategi, hvor der ikke blev sparet på brugen af superlativer.

 

Henrik Dahl fra Liberal Alliance gav i en kommentar i RÆSON den 24. juni 2019, sin uforbeholdne mening til kende.

 

Han var mildest talt ikke begejstret for den nye strategi, som SDU lagde for dagen. Henrik Dahl slutter sin kommentar af således:

 

SDU har truffet en beslutning, der fylder mig med harme. Fordi den smadrer de fornuftige grundtanker bag FN’s verdensmål. Fordi den smadrer de fornuftige tanker bag fri og lige uddannelse til alle. Og sidst, men ikke mindst: Fordi den smadrer det værdigrundlag, den vestlige verden bygger på.

Jeg kan simpelthen ikke udtrykke mit mishag tilstrækkeligt voldsomt. Men det er stort. Det kan jeg garantere.

 

 

Samme dag var rektor Henrik Dam ude i pressen og inviterede Henrik Dahl til dialog.

Han klargjorde samtidig med, at SDU altid vil være et universitet, der driver fri og uafhængig forskning. Det bliver også bekræftet af både prorektor og universitetsdirektøren. 

SDU er sammen  med de andre danske universiteter reguleret af universitetsloven. Det er skrevet ind som universitetets formål, at vi bedriver forskning med forskningsfrihed, men der står også, at det er universitetet, der træffer beslutningen om, hvor vi strategisk skal have fokus.

Thomas Buchvald Vand, Universitetsdirektør

Det handler i sidste ende om, at SDU med sin unikke vidensressourcer vil bruge den frie og uafhængige forskning til at finde løsninger på nogle af de globale udfordringer. 

Det er dermed en strategi, der sigter efter et højere mål og ikke en del af en politisk strategi.

Redaktionen afsluttet: 23.09.2019