Skip to main content
Nyheder

SDU har brugt penge på fodbold-arrangement i Qatar

På Syddansk Universitets hjemmeside og Twitter fremgik det under VM i fodbold, hvorfor Qatar var et kontroversielt værtsland. Selv brugte de penge på en konference i samme land måneden forinden. Forskeren Peter Krustrup, der selv deltog i konferencen, mener, at deres tilstedeværelse var vigtig.

Af Silke Bohse, Frida Flinch Skjødt, , 14-02-2023

VM i Qatar har været en forside-rydder, siden det kom frem, at tusindvis af migrantarbejderne døde under opbygning af det nye VM-stadion. SDU har på forsiden af deres hjemmeside og på Twitter sat fokus på, hvorfor Qatar var et kontroversielt værtsland. Alligevel har universitet bidraget økonomisk, så de kunne være repræsenteret til konference om fodbold og sundhed i samme værtsland, nemlig Qatar. 

Konferencen blev afholdt d. 4. oktober til d. 6. oktober i 2022. Her samledes forskere fra hele verden for at diskutere de positive virkninger, som det at dyrke fodbold giver samt for at vise, at fodbold ikke blot er elitefodbold, men en sport for alle. Konferencen blev arrangeret af Qatars ministerium for offentlig sundhed og organisationen Generation Amazing, der er stiftet i Qatar, med hjælp fra WHO.

Professor i fodbold og sundhed ved SDU, Peter Krustrup, deltog selv i konferencen i forbindelse med hans forskningsprojekt “Football is Medicine”. Han mener, at der er en pointe i at være til stede og derfor også bruge penge på konferencen. 

- Hvis vi skal have vores viden ud i Kina eller i den arabiske verden, så tænker vi, at der er behov for at komme ind bag linjerne og være med til at appellere til en større skare af arabiske modtagere.«

Men hvor kommer pengene fra?

Som forsker på SDU står man selv for finansieringen af forskningsprojekter. Det kan både være med penge fra SDU’s daglige drift eller ved hjælp eksterne midler som bevillinger fra organisationer. 

Peter Krustrup har benyttet sig af begge. SDU har i alt haft udgifter for 25.446,40 kr. i forbindelse med konferencen i Qatar. Pengene er blevet brugt på alt fra oversættelse af materiale til regninger på restauranter i Doha. 

Universitet har finansieret forskeren Malte Nejst Larsens rejse til Qatar. Forskeren skulle deltage i Football is Medicine, og han fik betalt transport, logi og mad på hele rejsen. Udgifterne for forskeren er 12.594,62 kr. ud af det samlede beløb på 25.446,40 kr. Den del af det samlede beløb stammer fra en bevilling fra Novo Nordisk fonden på 50 millioner kr. Bevillingen blev givet i 2018 til Team Danmark til at støtte national forskning af eliteidræt. 

Det resterende beløb på 12.851,78 kr. kommer fra to forskellige steder. 12.106,52 kr. er fra en konto, hvor et bidrag fra WHO i forbindelse med konferencen er gået ind. Pengene fra WHO kommer fra et større bidrag fra organisationen til SDU på 166.782,50 kr., der blandt andet er givet til at dække oversættelse af konferencemateriale. De sidste 745,26 kr. ud af det fulde beløb stammer fra en konto fra et center på Syddansk Universitet, hvor centerlederen var repræsenteret til konferencen. 

Forskeren Malte Nejst Larsen fortæller, at placeringen af konferencen ikke har påvirket hans beslutning for at deltage, men at han derimod vurderer det som positivt at kunne formidle sin forskning i et land, som han ikke normalt kan formidle i.

Alle øjne mod Qatar

Mens de danske fodboldspillere spillede i de nykonstruerede arenaer i Qatar, var det ikke alle danskere, der fulgte med på TV’et. Flere valgte at boykotte VM i Qatar, fordi de ikke ville støtte migrantarbejdernes arbejdsvilkår. Initiativtager til og leder af “Football is Medicine”, Peter Krustrup, fortæller, at de også var overraskede over, at VM skulle afholdes i Qatar. Et land uden fodboldtraditioner og store problemer med menneskerettigheder. Men det afholdte ikke stifteren af “Football is Medicine” i at deltage i konferencen i Qatar.

- Når nu verdens befolkning retter sin opmærksomhed mod Qatar, så synes vi, det er vigtigt at komme ind bag linjerne og formidle ny viden om, at fodbold ikke kun er for unge rige mænd. Det er for alle, og det er for hele livet.

Ifølge stifteren har de har haft overvejelser om, hvor mange penge det ville koste at sende både unge og erfarne forskere afsted med henblik på at formidle.

 

Redaktionen afsluttet: 14.02.2023