Skip to main content
Campus

SDU flyver Danmark tyndt trods klimaambitioner

SDU’s ansatte har tilsammen fløjet over 50.000 kilometer med danske indenrigsfly i 2019 og 2020. Det er noget, der skaber frustration hos Den Grønne Studenterbevægelse.

Af Kasper Vegeberg Enstrøm, , 08-12-2021

51.671 kilometer. Det svarer omtrent til en rundrejse om vores planet og så en smuttur til Sydafrika. Ikke desto mindre er det så mange kilometer, SDU’s ansatte har fløjet med indenrigsfly på tjenesterejser i Danmark alene i 2019 og 2020. Det viser en aktindsigt, som Merit har fået.

Det er ikke ligefrem noget, der imponerer Ludger Moser, som læser Medicin på SDU og er aktivt medlem af Den Grønne Studenterbevægelse:

”Jeg synes, det er superuansvarligt. Jeg synes, det er ærgerligt, at man på et universitet – hvor man jo på en eller anden måde bliver det forreste led i samfundet, når det kommer til fremskridt og at vise vejen og lægge grundstenene for, hvordan vi bevæger os i fremtiden – at man stadig flyver så mange indlandsrejser.”

Netop klimadebatten er ikke uvant for Ludger Moser. Han er en af folkene bag SDU’s klimahave og har arbejdet for at få indført et ungeklimaråd i Odense. Han fortæller, at et ofte brugt argument for at tage flyet frem for fx toget er tid. Derfor forstår han ikke, at der flyves så mange indenrigsrejser på SDU:

”Indlandsrejse (med fly, red.) i Danmark er bare ikke så tidsbesparende. Vi snakker jo om, at det er et par timer hurtigere end tog. Så jeg synes, det er utroligt ærgerligt, at de er fløjet en gang om Jorden.”

40 returrejser til månen

Det er dog ikke kun i det danske luftrum, SDU har tilbagelagt store afstande. Hvis man lægger alle medarbejderes rejseaktiviteter i hele verden sammen i 2019 og 2020, bliver det til godt 30,8 millioner fløjne kilometer ifølge Merits aktindsigt. For at sætte det i perspektiv svarer det til ca. 771 ture rundt om Jorden – eller 40 returrejser til månen, hvis man gør det op i afstande.

På trods af at SDU i 2019 offentligt erklærede, at de nu ville være Danmarks bæredygtigste universitet, og at de på deres hjemmeside skriverAf hensyn til vores troværdighed er det […] vigtigt for os at reducere vores egen CO2-udledning i tråd med det, som forskning viser, er nødvendigt”, så har de altså ikke indført nogle aktive initiativer for at nedbringe mængden af flyrejser for deres ansatte.

Det har fx Københavns Universitet, der i sin rejsepolitik skriver, at de ansatte som udgangspunkt skal vælge den mest klimavenlige transportform, så længe det kan gøres med en begrænset meromkostning.

SDU nævner i deres liste over igangværende klimaplaner for transport, at de arbejder for at skabe mere samkørsel til og fra arbejde, vil udfase diesel- og benzindrevne køretøjer og planlægger at opstille ladestandere. Men altså ikke noget om en af de helt store klimasyndere: flyrejser.

Ifølge deres klimaregnskab fra 2019 udledte ansattes køretøjer og tjenestekøretøjer til sammen ca. 430-438 ton CO2, mens deres flyrejser sendte godt 4.000 ton CO2 ud i atmosfæren.

Fuld tillid til forskernes klimahensyn

Merit har kontaktet SDU for at få svar på en række spørgsmål om de mange indenrigsrejser, og hvorfor der ikke er indført en rejsepolitik, som hjælper med at sænke CO2-udledningen.

Vi har modtaget følgende skriftlige svar fra universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind:

”I forhold til indenrigsrejser har SDU rejst 36.000 km i 2019 og 14.000 km i 2020 (året, hvor Danmark og resten af verden var præget af nedlukninger, red.). I udarbejdelsen af SDU’s klimaplan, som bliver rettesnoren for SDU’s klimaarbejde frem mod 2030, har det været højt prioriteret at få inddraget alle forskere, ansatte og studerende til at bidrage med forslag til hvordan universitetets CO2-udledning kan mindskes, herunder indgår også et fokus på omfanget af flyrejser. Klimaplanen forventes vedtaget inden årsskiftet."

"Mere generelt vil jeg gerne understrege, at SDU har fuld tillid til, at vores forskere er i stand til af afveje deres behov for at kunne forske frit, herunder f.eks. ved deltagelse i forskningsaktiviteter i ind- og udland, over for hensynet til klimaet.

Er der noget, der undrer dig? Noget, du ikke synes, er i orden på SDU? Noget, som Merit bør undersøge nærmere, og som andre studerende bør høre om? Så kontakt os på kaens21@student.sdu.dk.

Redaktionen afsluttet: 08.12.2021