Skip to main content
Nyheder

Pludselig var rygeskuret forsvundet - men det er cigaretskodderne ikke

Der er blevet fjernet et rygeskur på Medietorvet på Syddansk Universitet. Nu bliver cigaretskodder mast ned mellem revner i bord-bænkesæt og smidt på jorden.

Af Frida Flinch, , 15-10-2022

Mellem de fire grønne træer er der nu en tomplads, hvor 24 fliser var tilegnet rygerne. Nu er rygeskuret blevet fjernet. På glasvinduet ind til bygningen er der i stedet et rødt skilt med teksten ”Rygning er ikke længere tilladt her!”.

På Syddansk Universitet er det muligt at ryge udendørs ved skurer, der bliver kaldt ryger-ly. Et af de skure er nu blevet fjernet. De studerende ude foran Medietorvet på Syddansk Universitet må nu søge et andet sted hen, hvis de skal overholde SDU’s rygeregler. Universitetsdirektøren på SDU, Thomas Buchvald Vind, var ikke selv bekendt med, at skuret var blevet fjernet.

”Jeg har fået fortalt, at grunden til, at det blev fjernet, var, at nogen følte sig generet af, at der var personer som røg tæt på, hvor de selv havde kontorer. Det var rationalet i at fjerne det pågældende skur.”

Syddansk Universitets ledelse drøfter at indføre et eventuelt tobaksforbud, men der er endnu ikke truffet en endelig beslutning. Thomas Buchvald Vind fortæller, at skuret ikke er blevet fjernet som en del af tobaksforbuddet.

Ude foran Medietorvet er cigaretskodder mast ned mellem revnerne i to bord-bænkesæt, der nu agerer askebægere som erstatning for rygeskuret. Universitetsdirektøren mener ikke, at det passer ind i SDU’s overordnet politik om god adfærd. Han fortæller, at det dog er et generelt problem på universitetet, at rygere smider cigaretskodder andre steder end ved ryger-lyene.

”Det betyder, at der er rigtig, rigtig mange mennesker, der skal bruge kræfter og ressourcer på at gå og samle det op. Der er også et miljømæssigt aspekt i, at de bliver lagt ud i det åbne. Så min opfordring vil da klart være, at hvis man er ryger, så søger man mod et rygerskur, og så bruger man de askebægere, der er etableret i den forbindelse.”

Thomas Buchvald Vind er sikker på, at hvis der bliver indført et tobaksforbud, at så vil de studerende på Syddansk Universitet løfte den fælles opgave.

”Jeg er sikker på, at når vi kommer med en udmelding for, hvordan rygning generelt skal håndteres på SDU, at det vil alle studenter kigge ind i og forholde sig til på en god konstruktiv måde, som de har gjort med alle mulige andre sager. Så det er mit udgangspunkt, og skulle der være nogle enkelte, som måske ikke kan følge de regler, så må vi jo kigge på det i de konkrete tilfælde i forhold til, hvad der så skal ske.”

I et tidligere interview med Syddansk Universitets rektor, Jens Ringsmose, fortalte han, at der vil komme en udmelding om et totalt tobaksforbud i løbet af efteråret.

Redaktionen afsluttet: 15.10.2022