Skip to main content
På Campus

Overblik: Valg på SDU

Nu hvor vi har sundet os en smule oven på det amerikanske valg i starten af måneden, er det endnu en gang blevet valgtid. D. 24. og 25. november er det nemlig blevet tid til valg på SDU. RUST giver dig et overblik over de mest relevante informationer i forbindelse med valget for dig som studerende.

Af Frederikke Malling, , 20-11-2020

2020 har været året for uvished og kontroltab, men i slutningen af november får du endelig mulighed for indflydelse og medansvar. Det er på tide, at vi studerende benytter os af den unikke mulighed for at få vores stemme hørt og sætte det afgørende kryds til valget i år. 

D. 24. og 25. november er der valg til Bestyrelsen, Universitetsrådet, Akademiske Råd, Institutråd, studienævnene, Ph.d.-udvalg samt Udpegningsorganet.

Hvordan vælger du?

For at stemme til valget skal du stå på en såkaldt valgliste. Som studerende kommer du på valglisten, hvis du opfylder kriterierne, som er, at du skal være indskrevet på universitetet på et samlet uddannelsesforløb som fx en bachelor, kandidat, Ph.d.-uddannelse mv. Er du i stedet gæstestuderende, på udvekslingsophold eller lignende, så bliver du ikke optaget på valglisten. Som studerende kommer man på valglisten i valggruppe III.

Inden for valggruppe III er du kun valgbar og har valgret for ét akademisk råd, altså kan du kun stemme inden for ét akademisk råd og ikke flere. 

Hvis du som studerende er skrevet ind på flere fag, så har du valgret til studienævnet på det centrale fagområde. Dog kan du efter en ansøgning til studienævnet overflyttes til at have valgret i det studienævn, som har ansvaret på dit tilvalg. 

Derudover har studerende valgret ved det institutråd, som leverer den væsentlige del af ens fagdiscipliner og udgør den studerendes uddannelse.

Hvordan foregår valget i år?

I år afholdes valget udelukkende som e-valg, hvor der dog er mulighed for at brevstemme. Det elektroniske valg strækker sig fra d. 24. november kl 9.00 til d. 25. november kl 19.00.

Her kan du derfor nemt og hurtigt stemme over afstemningsportalen.Det vil altså sige, at du i år kan sidde hjemme under dynen og stadig få indflydelse på de afgørende og centrale organer ved SDU. Dermed undgår du den kolde cykeltur i modvind ud til SDU. Men vigtigst af alt gør det elektroniske valg, at ingen behøver at bekymre sig om corona, fordi alle studerende dermed trygt kan stemme og få medansvar på trods af Covid-19. 

Hvis du ikke har mulighed for at stemme via e-valg, er der også mulighed for at brevstemme – og bare rolig, din brevstemme skal nok tælles med. Du kan bestille dit brevstemmemateriale ved skriftlig henvendelse hos valgsekretariatet frem til d. 23. november kl 12.00. Efter d. 14. november vil dit brevstemmemateriale blive sendt med det samme. Herefter sender du din svarkuvert tilbage til Valgsekretariatets postboks. Din svarkuvert skal modtages af Valgsekretariatet senest d. 26. november kl 10.00.

Hvad kan du vælge på?

På Syddansk Universitet arbejdes der på tværs af organer, hvor der løses opgaver af faglig, forsknings- og uddannelsesmæssig samt administrativ art. Den 24. og 25. november skal du altså vælge for nogle af de mest centrale organer på SDU. 

Her kan du vælge til Bestyrelsen. Til Bestyrelsen vælges der to studerende af de studerende. 

Derudover skal vi studerende vælge til Universitetsrådet, hvor der her vælges tre repræsentanter af de studerende.

For hvert af de fem fakulteter på SDU er der et akademisk råd, hvoraf vi skal vælge tre af fakultetets studerende til at sidde i rådet. Her kan du kun vælge inden for dit eget fakultet. 

På samme måde er der nedsat et institutråd for hvert institut på universitetet, for dette råd vælges der også tre studerende. På samme måde som med akademisk råd, vælger du her inden for dit eget institut. 

For hvert fakultet er der desuden et Ph.d-udvalg. Her vælges der samme antal studerende, som der vælges videnskabelige medarbejdere, derfor er der ikke noget bestemt antal, men vælges der fx fire medlemmer af videnskabeligt personale, så vælges der også fire Ph.d-studerende, dog kan der maksimalt vælges seks studerende. 

Derudover skal du vælge én repræsentant blandt de studerende til Udpegningsorganet. Denne vælges også af de studerende, men kan ikke være en del af Bestyrelsen også. 

Til sidst er der studienævnene. Et studienævn omfatter en eller flere uddannelser eller uddannelsesdele. Her vælges der på samme måde som med Ph.-d-udvalget lige antal videnskabelige medarbejdere som studerende, dog må der maksimum være fem studerende. 

Disse råd, nævn og udvalg er nogle af de mest centrale, som du kan stemme på her sidst på måneden, og hvor du desuden også selv kan stille op, hvis dette har interesse.

Er du stadig lidt i tvivl om, hvad disse råd, nævn og udvalg egentligt betyder for dig og din uddannelse, og hvor vigtig din stemme egentlig er, så kan du læse denne artikel fra RUST, hvor vi netop har gennemgået en række af de mest centrale råd, nævn og udvalg på SDU. 

Vi på RUST ønsker dig et par gode valgdage!

Redaktionen afsluttet: 20.11.2020