Skip to main content
På Campus

Mød fem studerende, der stiller op til SDU-valget

Inden længe løber valget på SDU af stablen, og din stemme kan afgøre, hvilke studerende der skal repræsentere de studerende for adskillige råd, nævn og udvalg. Mød en række af de studerende, der stiller op til dette års valg her.

Af Frederikke Malling , , 24-11-2020

De studerendes engagement og valgdeltagelse har ikke været prangende ved valgene på SDU de seneste år. Men der er stadig studerende, der stiller op til en lang række råd, nævn og udvalg, hvor de kæmper for at gøre de studerendes uddannelse og studieliv bedre.

RUST har fået lov til at lære en række af disse studerende at kende, så vi kan blive klogere på deres tanker om deltagelse i studenterpolitik og den dårlige valgdeltagelse. Ikke mindst fremlægger disse studerende de mærkesager, der ligger dem på hjertet. 

De studerende består af Thrine Meline, der går på 5. semester på danskuddannelsen, Andreas Lohmann fra 3. semester på Samfundsfag og Julie Ruby fra 1. semester på Statskundskab samt Wafie Chahrour, der går på 11. semester af medicinstudiet og Emma Bengtsson fra 7. semester på medicinstudiet.

Motivationen bag

For størstedelen af de fem studerende er det første gang, de stiller op til valget. På trods af dette er det tydeligt, at de har noget på hjertet, når det kommer til studenterpolitikken på SDU. 

For Andreas er der ingen tvivl om, at deltagelsen i studenterpolitik betyder en hel del:

”Uddannelsespolitik har altid været mit hjerteblod. Altså, jeg tror på at det er igennem at vi får skabt forudsætninger for en bedre og mere progressiv verden”, og derfor har han nu valgt at være aktiv i studenterpolitikken på SDU. 

For Julie og Thrine blev det i højere grad et behov for dem at være en del af studenterpolitikken, et behov som stammer fra alle de ting på studiet, som de ønsker at kæmpe for at forbedre.

Julie beskriver, hvordan hendes ordblindhed har ført til mange udfordringer på universitetet, fordi hun har haft problemer med at få tilkendt ekstra tid til eksaminer og de hjælpemidler, som hun har brug for: 

”Det har ført til stor unødig frustration, som har gjort, at jeg stiller op, for det SKAL kunne gøres bedre”, til det tilføjer hun, ”Jeg håber, at jeg kan være med til at gøre det nemmer for andre med en funktionsnedsættelse, at starte på universitetet”. 

På samme måde kom motivationen for Thrine også fra egne oplevelser på studiet: 

”Jeg har overordnet altid haft et behov for at ytre mig om mine meninger, og fik også løbende igennem mit studie øjnene op for nogle ting, som jeg synes kunne være bedre på danskstudiet, hvorfor det ville være oplagt op komme i studienævnet og gøre en forskel”. 

Ifølge Wafie har studerende netop også en hel unik viden, fordi de netop er førstehåndsvidner til, hvordan det er at gå på uddannelsen: 

”Jeg synes, at vi som studerende har en helt uvurderlig indsigt i, hvad der skal til for at forbedre og optimere vores uddannelse, og derfor hører vores stemme helt afgjort hjemme de steder hvor de vigtigste afgørelser bliver taget.”

At gøre en forskel 


For de studerende er det tydeligt, at drivkraften for at være en del af studenterpolitikken på SDU kommer fra et ønske og mål om at gøre en forskel. 

”Jeg håber på at hjælpe til med at de studerendes interesse, stemme og holdning bliver hørt og bliver taget alvorligt”, sådan beskriver Julie Ruby, hvad hun selv føler, hun får ud af sin deltagelse. Og dette går også igen hos flere af de andre studerende. 

Kandidaterne selv er derfor ikke i tvivl om, hvad de selv får ud af at være en aktiv del af studenterpolitikken, netop at de får lov til at gøre en forskel for de andre studerende:

”At jeg kan være med til at skabe rammerne for en god og lærerig studietid på SDU”, som Andreas pointerer, så er det vigtige for ham, at han er med til at gøre studietiden god for sine medstuderende og dermed gøre en forskel gennem sin deltagelse.

Ifølge Emma Bengtsson giver ens deltagelse i studenterpolitikken også en ansvarsfølelse:

”Jeg føler at jeg har et ansvar for at repræsentere mine medstuderende og deres holdninger, så godt som muligt - også selvom jeg personligt skulle være uenig med den brede holdning.”

Mød Julie 

Julie stiller op til Akademisk Råd på det Samfundsfaglige Fakultet. Da Julie går på 1. semester, har hun ikke før haft mulighed for hverken at stemme til forrige valg eller selv at stille op. Til trods for dette er hun dog ikke i tvivl om, hvad hun vil kæmpe for, hvis hun bliver valgt i denne uge. 

Med Julies baggrund som ordblind vil hun nemlig kæmpe for, at det skal være nemmere at være universitetsstuderende, når man har en funktionsnedsættelse som fx ordblindhed. Derudover mener hun, at:

”Fysisk undervisning skal prioriteres. Det fremmer både trivsel og læring at have fysisk undervisning”.

Til sidst er en af Julies mærkesager, at hun ønsker, at onlineforelæsninger skal optages, så man dermed kan se forelæsningerne igen, hvis noget stadig står uklart, og så man i højere grad kan få forelæsninger til at gå op med studiejob og fritidsaktiviteter.

Mød Andreas

For Andreas er det også første gang, han stiller op til valget. Han stiller op til Akademisk Råd for det Samfundsfaglige Fakultet.

𠊊ndreas ønsker også at forbedre studielivet for ordblinde og andre studerende med funktionsnedsættelse: 

”Det skal simpelthen være lettere som studerende at dygtiggøre sig fagligt hvis man er ordblind eller en studerende med en funktionsnedsættelse.”

Derudover ønsker han at sikre mere fysisk undervisning under Covid-19-pandemien, fordi onlineundervisning ifølge ham har ført til et afsavn: 

”Vi har alle oplevet det kæmpe afsavn, det har været ikke at se kammeraterne i dagligdagen, at trivslen og dermed motivationen til ens studie er blevet mindre. Derfor håber jeg, at vi f.eks. kan bruge flere af døgnets timer på øvelseshold.”

Mød Thrine

I år er også første gang, Thrine stiller op til valget på SDU. Hun har dog siddet i studienævnet for Dansk de sidste fem måneder, fordi et andet medlem stoppede. Thrine stiller op for studienævnet for Dansk i dette valg. Her stiller hun op som en liste sammen med tre øvrige danskstuderende. 

Thrine er, ligesom de andre, tydeligt afklaret med, hvad hun vil kæmpe for, hvis hun bliver valgt i løbet af de følgende dage:

”Overordnet set, så ønsker jeg at kvalitetssikre vores uddannelses faglighed, samtidig med, at den alsidighed i fagområder, som danskstudiet netop er kendetegnet ved, understøttes.”

Hun ønsker, at man på Dansk skal have friheden til at skræddersy sin uddannelse ud fra egne interesser og fremtidig karriere. Hun vil derfor kæmpe for, at udvalget af valgfag skal være større samt bedre muligheder for praktik og udlandsophold. Til sidst ønsker hun i højere grad feedback på opgaver.

Mød Wafie

I år er anden gang, Wafie stiller op til valget. I 2019 blev hun nemlig valgt ind på Studienævnet for medicin, hvor hun igen i år stiller op. 

Wafie har overordnet to mål, som hun kæmper for, hvis hun bliver valgt til studienævnet i denne uge. Dette er mere studenterindflydelse på SDU og bedre trivsel på medicinstudiet: 

”Vi oplever desværre flere og flere medicinstuderende som ikke trives, og som døjer med ensomhed, angst og depression”, til det tilføjer hun: ”Derfor mener jeg, vi skal have mere fokus på trivsel og mentalt helbred på studiet, og at vi skal blive bedre til at passe på hinanden – både som studerende og som fremtidige kollegaer”.

Mød Emma

I år er første gang, Emma stiller op til valget på SDU. Her stiller hun også op til studienævnet for Medicin. Dog er hun allerede aktiv i uddannelsespolitik for medicinstudiet på nationalt plan, så for hende var det ganske nærtliggende også at stille op til valget på SDU.

Emma ønsker at sætte fokus på problematikker for medicinstudiet vedrørende klinik- og onlineundervisning. Hun pointerer dog, at hun mest af alt håber, at studerende og fakultetet i samråd kan komme med en plan, som alle er tilfredse med: 

”Det er ikke muligt at trumfe noget igennem alene, så arbejdet kommer hovedsageligt til at hvile på god kommunikation.”

En opfordring til alle studerende

Valgdeltagelsen har for de seneste valg været lav blandt de studerende, og desværre er det ikke overraskende for de fem studerende.

”Mit indtryk er at mange studerende har svært ved at danne sig et overblik over de relativt mange råd, nævn osv. Det kender jeg også fra mig selv”, sådan forklarer Andreas, som godt kan forstå, at mange studerende måske er forvirrede, når det kommer til valget på SDU. Dog mener han, at SDU har taget nogle gode initiativer i informeringen omkring valg til de studerende. 

”Jeg har faktisk ikke selv stemt til SDU-valget før. Jeg gik først ind i uddannelsespolitik sidste år og før det, da havde jeg ingen ide om, hvad der var hoved og hale. Jeg kan derfor godt forstå, hvis man synes, at det virker fjernt og uoverskueligt, da man ikke kender nogen af de opstillede og ikke ønsker at tage en beslutning på et uoplyst grundlag.”

Dette pointerer Emma, som også godt sætte sig ind i den forvirring, som valget må medføre hos studerende, fordi hun selv har oplevet, at hun ikke har stemt, simpelthen fordi hun følte sig uoplyst. 

Thrine mener, at hvis der var flere, der stillede op, ville det skabe mere opmærksomhed omkring valget og skabe en mere studenterpolitisk kultur på SDU.

De fem studerende opfordrer til, at flere stiller op til valgene på SDU, fordi det er en unik mulighed for at få indflydelse og for at forbedre uddannelsen for de næste mange studerende.

Men vigtigst af alt er der en klar opfordring fra de opstillede til alle de studerende, og det er, at vi skal huske at stemme d. 24. og 25. november!

Redaktionen afsluttet: 24.11.2020