Skip to main content
SDU-valg

Hvad i alverden er et SDU-valg?

Den 24. og 25. november kan du stemme til det såkaldte SDU-valg. Men hvad går det overhovedet ud på, og hvad betyder det for dig?

Af Kasper Vegeberg Enstrøm, , 23-11-2021

Bedst som du er færdig med at stemme til kommunal- og regionalvalget, står et nyt valg for døren: SDU-valget. Og mens der er brugt millioner af kroner på at gøre dig opmærksom på det netop afsluttede politiske valg, har du måske ikke hørt meget mere om dit valg på SDU end en kortfattet mail fra SDU’s valgsekretariat.

Det betyder dog ikke, at SDU-valget ikke er vigtigt for dig og din hverdag som studerende. Her kan du blive klogere på, hvad det hele handler om.

Hvad går valget ud på?

For bachelor- og kandidatstuderendes vedkommende stemmer man på studenterrepræsentanter til studienævnet. Det vil sige, at du er med til at bestemme, hvem der skal sidde med ved bordet, når det videnskabelige personales repræsentanter træffer beslutninger om dit studieliv og uddannelse.

Hvad laver studienævnet?

Studienævnet behandler ansøgninger om dispensationer og merit. Har du fx særlige behov for at gennemføre undervisningen, eller vil du tage kurser på andre uddannelser – så er den del af din skæbne altså i studienævnets hænder.

Hvis du har klager, forslag til ændringer på din uddannelse, eller hvis der er ændringer oppefra, så er det studienævnet, der diskuterer sagen, bl.a. sammen med de studenterrepræsentanter, du kan vælge ind.

Lukkede laboratorier, undervisningspriser og penge til festudvalg

Kigger man i referaterne fra de forskellige studienævn, opdager man også hurtigt, at de diskuterer mange flere ting end ”bare” studieordninger, klager og meritsager.

I januar diskuterede Det Naturvidenskabelige Studienævn fx løsninger på, at studerende, der var i gang med bachelor-projekter og specialer, ikke havde adgang til laboratorierne pga. Covid-19. Det var Studienævnet for Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet, der i april udpegede kandidaterne til TEK’s undervisningspris. Og hos Studienævn for Dansk godkendte man i august en ansøgning fra festudvalget Dionysos om 6.000 kroner til at genstarte festforeningen.

I videoen nederst på siden kan du høre mere om, hvad de to kandidater, Mathias Kryger og Stella Scheel Winne, har af mærkesager, som de vil tage med til diskussion i studienævnene.

Hvornår, hvor og hvordan stemmer jeg?

Afstemningen foregår fra den 24. november kl. 09:00 til den 25. november kl. 19:00. Det hele er digitalt, så du skal bare gå ind på https://e-valg.sdu.dk/ og afgive din stemme.

Du kan læse mere om valget og kandidaterne på mitsdu.dk/da/valg.

Redaktionen afsluttet: 23.11.2021