Skip to main content
Campus

Fjernundervisning er en pose blandede bolsjer

I fire uger har de studerende siddet derhjemme i slåbrokken og taget imod undervisning. Digital undervisning, der varierer i indhold og kvalitet, alt efter hvad man læser. Dekan for det Sam-fundsvidenskabelige Fakultet, Jens Ringsmose, er dog meget tilfreds med den måde, der er taget hånd om situationen.

Af Mads Vikkelsø, , 07-04-2020

Simon Qvick Nielsen sætter stadig sit hår om morgenen og spænder uret fast om håndleddet. Han prøver at holde de samme vaner, som han havde dengang, han tog ud på universitetet for at modtage undervisning. 

Som så mange andre studerende har han siden den 12. marts, modtaget sin undervisning digitalt. Et skifte, der bogstavlig talt skete fra den ene dag til den anden. 

Det skete efter at landets statsminister, Mette Frederiksen, onsdag den 11. marts, lukkede Danmark ned på grund af smitterisikoen af coronavirus, der bredte sig hastigt. 

På kort tid har både studerende og undervisere omstillet sig til en hverdag, hvor den planlagte undervisning er kastet op i luften, i et forsøg på at få så meget af den som muligt til også at fungere oppe i skyen. 

Diskussioner i Google docs

En succes, som afhænger af, hvilket studie man går på, samt hvilke fag man har. For Simon Qvick Nielsen har det været en blandet fornøjelse.

Han er 28 år og læser på det sidste år af sin kandidat i Operations management( civilingeniør). 

Det er meget forskelligt, hvordan hans undervisere hat valgt at løse denne nye pludselige udfordring. 

Jeg vil helt klart sige, at jeg mister noget

Simon Qvick Nielsen, 28 år og læser Operations management

I nogle fag er det lidt som før med projekter og opgaver, der sagtens kan løses derhjemme i sofaens bløde puder. Andre fag kræver mere dialog og diskussion, hvilket kan være en udfordring.

Simon Qvick Nielsen har oplevet at skulle diskutere pensum i et Google docs dokument med sine studiekammerater.

Det var underviserens løsning på et fag, der ellers er stærkt båret af diskussion i plenum. Google Docs diskussionen virkede ikke for Simon Qvick Nielsen.

Han føler, at der er noget, der går tabt, når undervisningen ikke finder fysisk sted, men er et link på Blackboard.

”Jeg vil helt klart sige, at jeg mister noget.”

Det er særligt det, som han kalder for aha oplevelser, der mangler i den nye digitale udgave af hans studie.

Han mangler oplevelsen af at have en berigende dialog med sine studerende, hvor nye synsvinkler bliver præsenteret. Det synes han ikke, der på samme måde etableres i den nye digitale udgave af forelæsningssalen.

 En blandet landhandel

Det er ikke kun Simon Qvick Nielsen, der oplever en forskel, i hvordan hans undervisere griber den nye digitale virkelighed an. 

Morten Bork Lyndgaard, 33år, der læser til diplomingeniør i maskinteknik på 2. semester, svarer til spørgsmålet, om hvordan han oplever fjernundervisningen:

”For mit vedkommende er det en meget blandet landhandel.”

Lidt over en uge inde i hjemsendelsen, og da fjernundervisningen var ved at tage rigtig fat, oplevede Morten Bork Lyndgaard, at det var forskelligt hvilke fag, der fungerede i den nye e-version. 

Undervisningen er hundrede gange bedre normalt, men jeg tror nok, vi skal klare det, hvis vi bare sørger for at række ud til hinanden

Morten Bork Lyndgaard, 33 år og læser  diplomingeniør i maskinteknik 

Særligt faget matematik, der normalt er meget tavle baseret, oplever han som værende et svært fag at få til at fungere på samme måde digitalt.

Han er dog ikke synderligt bekymret for den fremtidige eksamen. Der er en rolighed over ham, som han blandt andet begrunder med sine mange år i forsvaret. 

På trods af den varierende oplevelse af fjernundervisningen er både Morten Bork Lyndgaard og Simon Qvick Nielsen tilfredse med den måde, SDU har håndteret situationen på. 

Det er mere lokalt på deres eget studie, de synes, det til tider har været mangelfuldt med information. Dog fremhæver de en forståelse for, at SDU også står i en svær situation og mener, at universitetet har håndteret situationen tilfredsstillende. 

 ”Jeg kan ikke se, hvad de skulle have gjort anderledes. De har forsøgt det, som de kunne,” 

Konstaterer Morten Bork Lyndgaard. 

Det største eksogene chok

Jens Ringsmose, der er dekan for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, var ikke specielt optimistisk, da han sent onsdag aften den 11. marts slukkede sin computer.

Han havde svært ved at se, hvordan det skulle kunne lade sig gøre at omlægge de mange fag på så kort tid.

 ”Det er det største eksogene chok, som vores sektor har fået, i jeg ved ikke hvor mange årtier”

Ifølge Jens Ringsmose ville en total omlægning af undervisningen ideelt tage omkring et halvt år, hvis man også skulle sikre kvaliteten.

Det var dog en noget anden tidshorisont ham og hans kollegaer havde, da statsministerens pressemøde sluttede onsdag aften den 11. marts. 

Det er klart , at det påvirker undervisningen, når man  lægger den fuldstændig om. Det tager rigtig lang tid at lave noget af meget høj kvalitet på nettet

Jens Ringsmose, Dekan, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Der blev arbejdet dag og nat for at få undervisningen til at passe i den nye virkelighed og Jens Ringsmose er enormt imponeret over det arbejde, der blev lagt i at få undervisningen tilpasset det nye digitale format.

Han mener bestemt, at det har været en vellykket omstilling og siger:

”Jeg kan næsten ikke se, hvordan vi skulle have gjort mere med de vilkår, vi har haft under coronakrisen. Jeg har haft medarbejdere, der bogstavlig talt har arbejdet dag og nat for at få det her op og kører.”

Det går dog ud over kvaliteten af undervisningen, at omlægningen er gået så stærkt, og det indrømmer Jens Ringsmose også:

”Det er klart, at det påvirker undervisningen, når man lægger den fuldstændig om. Det tager rigtig lang tid at lave noget af meget høj kvalitet på nettet.”

Han fastholder, at det med omstændighederne taget i betragtning er et flot og imponerede resultat.

Metodefrihed
Jens Ringsmose vil helst ikke kommentere på, hvorfor at nogle studerende oplever en forskellighed i deres underviseres omlægning af undervisningen. 

”Jeg vil meget nødigt udtale mig, om hvad der er rigtigt og forkert at gøre for den enkelte underviser. Der har jeg meget stor tillid til, at vores undervisere forstår og ved, hvad der skaber den bedste læring. Jeg har stor tillid til dem. ”

Han pointerer, at underviserne har metodefrihed til at styre deres undervisning.

Han afviser også, at der indføres en kvalitetskontrol af den digitale undervisning, med henvisning til, at det heller ikke noget universitetet gør under de normale omstændigheder. 

Jens Ringsmose tilføjer dog, at fakulteterne er meget opmærksomme på at støtte og hjælpe deres undervisere til at tilrettelægge digitale undervisning i så høj kvalitet som muligt. 

Derudover roser han både de ansatte og studerende for at være pragmatiske og fleksible i disse vanskelige tider.

Den faste døgnrytme

Hjemme hos Rikke Rasbøl, prøver hun at holde fast i den vante hverdag, ved at holde en rytme med at stå op og modtage undervisning i dagtimerne og holde fri efter 16.


Hun har nu ikke kunne holde sig fra at sove en time længere om morgenen.

Rikke Rasbøl er 23 år og læser HA i International business på 4. semester.

”Langt de fleste af mine undervisere laver noget godt og brugbart materiale, som gør det nemmere for os, når vi ikke har mulighed for at komme til forelæsninger. ”

Selvom de fleste af hendes undervisere gør det godt, synes hun dog også, at det sætter et pres på hende som studerende.

Hun føler hele tiden, hun skal ind og tjekke Blackboard for at se, om der er kommet mere materiale fra hendes undervisere.

Den følelse kender Simon Qvick Nielsen godt. Han føler til tider også, at hans undervisere ligefrem giver ham mere at lave end tidligere, fordi der nu er en opfattelse af, at de som studerende har mere tid, fordi de nu sidder derhjemme. 

På trods af det, er Rikke Rasbøl tryg ved at fortsætte med den nye undervisningsform, men den kræver også noget mere af hendes undervisere.

Hvis hun skal til eksamen under de samme forhold, forventer hun at hendes undervisere lægger en særlig indsats. 

”Der er bare rigtig meget man misser, når man ikke har en dissideret forelæsning”

Siger Rikke Rasbøl.

På den anden side

Selvom omvæltningen har været voldsom og er sket på kort tid, så kan der også komme noget positivt ud af den totale omlægning til digital undervisning. 

Jeg tror på, at det i sidste ende vil styrke kvaliteten af vores undervisning

Jens Ringsmose, Dekan, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Jens Ringsmose, dekan for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, tror på, at universitetet også på den anden side af krisen, vil gøre brug af digital undervisning i et større omfang end tidligere.

 På universitetet er man allerede nu i gang med at tage ved lære af den erfaring man har fået, for at blive endnu bedre til at lave online undervisning.

”Jeg tror på, at det i sidste ende vil styrke kvaliteten af vores undervisning,”

Udtaler dekan, Jens Ringsmose. 

Redaktionen afsluttet: 07.04.2020