Skip to main content
UNIvalg

UNIVALG: Fem hurtige til studenterforeningerne

Studenterdemokratiet giver de studerende mulighed for at få indflydelse på udbud af fag, eksamensformer, omlægningerne under corona, sociale arrangementer, de administrative systemer, universitetets økonomi og klimaaftryk og meget mere. Find ud af, hvad studenterforeningerne Agora-Listen og Syddanske Studerende står for her.

Af Camilla-Maria Behrendt, , 22-11-2020

Det er ved at være tid til, at de studerende på Syddansk Universitet skal sætte deres digitale kryds.

Den 24. november afholdes der universitetsvalg. Det er de studerendes chance for at blive repræsenteret og få indflydelse på alt fra eksamensomlægningerne under corona til universitetets klimaaftryk. 

 

I år kan de studerende stemme til hele fem organer: SDUs bestyrelse, Universitetsrådet, Akademisk Råd, institutrådet og studienævnet.

RUST har talt med en kandidat fra to studenterforeninger, der stiller op: Marius Folden Pedersen fra Syddanske Studerende og Ida Bech Karlsen fra Agora-Listen. 

Syddanske Studerende stiller op til både SDUs Bestyrelse, Universitetsrådet og Akademisk Råd på henholdsvis samfundsvidenskab, humaniora, sundhedsvidenskab, naturvidenskab og teknik. 

Sidste år stillede Agora-Listen op til både Bestyrelsen, Akademisk Råd på samfundsvidenskab, og Institutrådet på statskundskab. I år stiller de kun op til Akademisk Råd for det samfundsvidenskabelige fakultet.

Bestyrelsen består af ni medlemmer, hvoraf to er studerede. Universitetsrådet består af 12 medlemmer, hvoraf tre er studerende. Hver af de Akademiske Råd består af fem af fakultetets videnskabelige madarbejdere, tre studerende og dekanen.

Fem hurtige til Marius Folden Pedersen fra Syddanske Studerende

Foreningen Syddanske Studerende blev stiftet i 2008, og har siden da sat sit præg på SDU. RUST har talt med formanden for Syddanske Studerende, Marius Folden Pedersen. Han er 26 år gammel og kandidatstuderende i filosofi. 1:

Hvorfor skal de studerende overhovedet interessere sig for det her valg? 

Det er vigtigt, at de studerende både stemmer og stiller op, for det er vores mulighed for at få indflydelse på alle niveauer på SDU. Det er den måde, vi får vores stemme klarest igennem, hvis der er noget, vi er utilfredse med. Det kan være alt fra undervisning, fysiske rammer, sociale tilbud og vejledning. Universitetsvalget er vigtigt, fordi det er vores mulighed for at få indflydelse på de ting, der påvirker vores hverdag som studerende.  2:

Hvad er jeres vigtigste mærkesager og hvorfor? 

Det varierer efter hvilken kandidat, man spørger. Det, der er vores hovedsag, er at sørge for, at der er medbestemmelse og inklusion af de studerende i diverse beslutningsprocesser. Vi har nogen, der stiller op på at gøre SDU mere klimavenligt, og nogen går til valg på at få et bedre udvalg af sommerfag.

Selv er jeg opstillet på at forbedre vejledningstilbud både inden og uden for undervisningen. Og så vil vi sørge for, at de studerende bliver inddraget, og at der bliver lyttet til dem. 
Især under corona, har vi set, hvor vigtigt det er, at der bliver lyttet til de studerende også løbende, ikke bare til universitetsvalgene. For mig er studenterdemokrati noget, der sker løbende, så de repræsentanter, der stiller op, løbende holder sig opdaterede på, hvilke behov og ønsker de studerende har. 

I foråret har vi eksempelvis haft fokus på at få hjulpet studerende med børn, hvor jeg selv har været med til at påbegynde opstarten af et forældreforum. Det er generelt bare at hjælpe de studerende, med det, de har problemer med.

Syddanske studerende har ikke en samlet ting, vi går på valg med. Det er et spektrum af mange forskellige ting, som skal være baseret på den brede studentermasses holdninger. 

På hvilke punkter adskiller I jer mest fra Agora-Listen?

Jeg tror egentlig, at vi deler mange ambitioner. Der, hvor vi nok adskiller os mest som foreninger, er, at Syddanske Studerende favner tværfakultært, hvor Agora-Listen er en mere samfundsvidenskabelig forening. Men lige meget hvad valgresultatet er, vil der være et samarbejde mellem os og dem.  

Hvad vil I gøre for de studerenes eksamensvilkår under corona? 

I foråret har vi arbejdet meget med, at de studerende skal høres, ift. hvad der giver mening.  De mundtlige prøver burde godt kunne afvikles over zoom, men vi skal se på, hvad der giver mening.

Der er meget stor forskel på at skulle op til en mundtlig eksamen eksempelvis i filosofi, hvor du skal redegøre for de forskellige filosofiske teorier og argumenter og på at skulle fremlægge et eller andet teoretisk matematisk, teknisk eller sundhedsfagligt som anatomifag.

Vi kan ikke sige, at eksamensformen skal være det ene eller det andet. Vi er nødt til at kigge på de individuelle fagligmiljøer, og vi går ind for, at de studerende bliver hørt lokalt.  

Har jeres organisation allerede sat et præg på SDU? I så fald hvilket?  

Ja, i høj grad. Under normale omstændigheder afholder vi semesterstartsfest. Vi er arrangører af institutdysten. Vi har startet fredagsbaren og SDU-fitness. Vi er hovedformidlere på trivselsugen, der kommer til marts.
Vi hjælper de studerende under corona, når dialogen bryder ned mellem de studerende og studieledelsen, og vi sørgede for, at der kom testvogne ud til SDU. 

Fem hurtige til Ida Bech Karlsen fra Agora-Listen

Ida Bech Karlsen er kandidat for Agora-Listen. Hun er 24 år gammel og læser en kandidat i samfundsfag. Hun har de seneste to år været næstformand for Akademisk Råd, som hun nu genopstiller til.

Ida Bech Karlsen forklarer, at Agora-Listen har valgt kun at stille op til Akademisk Råd i år, fordi de gerne vil have indflydelse der, hvor de hurtigt kan se resultater. Agora-Listen blev stiftet i 2018 blandt andet med det formål at give Syddanske Studerende konkurrence.

Hvorfor skal de studerende overhovedet interessere sig for det her valg? 

Der bliver taget rigtig mange beslutninger i de organer, hvor vi har studenterrepræsentanter. Og de har alle sammen betydning for vores hverdag og for kvaliteten af den uddannelse, vi bliver tilbudt på SDU.

Eksempelvis hvilke og hvor mange fag, der bliver udbudt, hvor meget vejledning og feedback vi kan få, og hvor mange sociale arrangementer vi kan holde. Der er vi simpelthen nødt til at være til stede.  Vi går på et universitet, hvor vi virkelig bliver lyttet til.

Jeg har været studenterrepræsentant i 4 år i forskellige råd og organer, og det rykker altså noget at være der, hvis man tør selv at byde ind med nogle emner, man synes er vigtige. Der er altid mulighed for at få sat noget på dagsordenen. 

Hvad er jeres vigtigste mærkesager og hvorfor? 

Hvis jeg skulle pege på 3 ting, så er der for det første forholdende for ordblinde og studerende med andre funktionsnedsættelser. Den her gruppe af studerende møder enormt meget administration og rigtig mange unødvendige udfordringer, som gør det sværere for dem at dygtiggøre sig. 

For det andet vil vi rigtig gerne prioritere den fysiske undervisning.Vi ved, at vi kommer til at have online undervisning og de her hybridformer, hvor vi er lidt på campus og lidt hjemme, også i foråret.  Og vi ved ikke, hvordan næste efterår ser ud. Derfor vil vi gerne prioritere fysisk undervisning 

Den sidste mærkesag handler om onlineundervisning.Den onlineundervisning vi skal have, skal give mening. Vi skal have mest muligt ud af den. Vi mener, at det hele skal optages, så man kan vende tilbage og gøre sig endnu dygtigere, hvis der var noget, man ikke fik med. Vi kan lige så godt få det bedste ud af en træls situation. 

På hvilke punkter adskiller I jer mest fra Syddanske Studerende?

Jeg ser Syddanske studerende som en forening, der arbejder meget med trivsel i alle mulige former. Vi har et lidt mere snævert fokus på faglighed og på, at vores eksamensbevis er mest muligt værd. Dermed ikke sagt, at trivsel ikke er vigtig for os.

Men fællesnævneren for alt vores arbejde er faglighed. At alle har lige muligheder for at dygtiggøre sig, og at vi bliver så dygtige som muligt. Når vi skal ud at veksle vores eksamensbevis på arbejdsmarkedet, så skal det være mest muligt værd, og vi skal være blevet så dygtige som muligt.

Nøgleordet for os er høj faglighed, og for syddanske studerende er det trivsel.Dermed ikke sagt, at de to udelukker hinanden, og vi samarbejder også godt som foreninger, men vores fokus er forskelligt.   

Hvad vil I gøre for de studerenes eksamensvilkår under corona? 

Hvad angår eksamensvilkår, har direktionen på SDU har vedtaget nogle principper, hvor skiftlige stedprøver bliver vægtet over fysisk undervisning. Det er vi ikke enige i. Man smitter lige meget, om man sidder med en meters afstand til stedprøve som til fysisk undervisning.

Vi ved, at det betyder meget, at vi kan se hinanden i øjnene til undervisning, så vi mener, at man bør prioritere vores undervisning og vores faglighed og dermed også vores trivsel højere end stedprøverne. Jeg ved jo godt, at universitetet gør det for at undgå snyd, og der er heller ikke nogen studerende, der har interesse i at blive en del af generationsnyd, men det er jeg heller ikke så bekymret for, at vi bliver. 

Direktionen har også besluttet, at mundtlige eksaminer skal nedprioriteres, fordi man har en idé om, at der er det mindre nemt at snyde med dem. Det virker fuldstændigt tosset, at man holder fast i de fysiske stedprøver, men de mundtlige eksaminer, hvor det også kan betyde noget at få lov til at sidde og se lærer og censor ordenligt i øjnene, vil man nedprioritere.

Vi skal havde en prioritering, der giver mening. Hvor den fysiske undervisning får højest prioritet, og hvor der ikke er den her relativt arbitrære skelnen mellem mundtlige eksaminer og fysiske stedprøver. Det virker fuldstændigt tosset, at der, hvor man kan have brug for at sidde og se sin underviser i øjnene, hvor der er en der nikker, en der hjælper dig på vej, det nedprioriterer man.

Har jeres organisation allerede sat et præg på SDU? I så fald hvilket?

Det har vi helt bestemt. Vi er allerede nået et stykke på dagsordenen ift. studerende som er ordblinde eller som har andre funktionsnedsættelser. Vi blev selvfølgelig hjulpet af at ministeriet meget fantastisk sendte et hyrdebrev om, at SDU skulle rette ind.
Men vi har sat fokus på det tossede i, at SDU ikke behandler de studerende med funktionsnedsættelser ens på tværs af fakulteter, og vi får skrevet de problematikker, som de kan møde, ind i studemiljøsundersøgelsen. 

Vi har også fået indført, at der skal laves en arbejdspladsvurdering for de studentermedhjælpere, der er ansat på SDU. For mange af os er det vores første studiejob, men der er ikke nogen, der arbejder systematisk med vores arbejdsmiljø, og vi bliver ikke taget med i arbejdsmiljøundersøgelsen for de heltidsansatte. 

Derudover har samfundsfagligt fakultet i mange år udbudt deres sommerfag meget sent. Det har gjort det svært for de studerende at vælge, om der var noget, der var så spændende, at de ville tage det fag.
Men på det her semester er vores sommerfag blevet udbudt sammen med forårsfagene i stedet for sammen med efterårsfagene, så vi allerede nu har et overblik over dem.  

Sådan stemmer du: 

Når du har besluttet dig for, hvilke kandidater du vil stemme på, så foregår det online gennem afstemningsportalen e-valg, hvor du logger ind med dit SDU-login. Du kan stemme fra d. 24. november kl. 9 til d. 25. november kl. 19. 
 
Redaktionen afsluttet: 22.11.2020