Skip to main content
Campus

En dag i din fremtid

Indtil d. 19. april har du muligheden for at deltage i et eksperiment ved SDU. For at deltage skal du grave kreativiteten frem og skrive en kort historie om en helt almindelig dag om fem år. I din historie skal du tage stilling til, hvilke samfundsmæssige, teknologiske og miljømæssige ændringer, du tror, der er sket, samt hvordan de påvirker din hverdag.

Af Frederikke Malling, , 11-04-2021

Meget indvirker på og truer vores samfund i disse år. Før 2020 var det især klimasituationen og vores dårlige påvirkning på miljøet, der for alvor var en trussel for vores samfund og verden, som vi kender den. En trussel, der stadig eksisterer i dag, men som det sidste års tid er blevet overskygget af truslen fra Covid-19. I 2020 blev verden vendt på hovedet. Mange har holdt afstand til familie eller venner, mundbind er blevet fast inventar i hverdagen og endnu en trussel er kommet tættere på.

Med dette eksperiment kan du gennem fiktionen dele drømme, frygt og bekymringer for fremtiden med mange andre studerende. Bryan Yazell, der er adjunkt ved Institut for Kulturvidenskaber ved SDU og er en af initiativtagerne bag projektet, sætter et par ord på projektet ”Write Your Future”.

Projekt ”Write Your Future”

Når du indsender din historie og deltager i projektet, lægger du samtidigt et lod i puljen om at vinde 1.-, 2.- eller 3.-pladsen og dermed også 5.000, 3.000 eller 2.000 kr. Samtidigt vil de tre vindere også få muligheden for at bidrage som forfattere til en kronik til Politiken. Politiken vil nemlig lave et sammendrag af, hvordan studerende fra SDU forestiller sig fremtiden, og hvad disse forestillinger kan hjælpe os med som samfund. 

Når du deltager i projektet, vil din historie blive publiceret online som en del af ”Write Your Future”-projektet. Derudover bliver alle deltagere inviteret til en virtuel fejring, hvor vinderne kåres, og udvalgte historier læses højt.

Historierne læses og vurderes af et panel af studerende og forskere fra de fem fakulteter, som vil udvælge de tre vindere på baggrund af historiernes forestillingskraft og indsigt i, hvordan større samfundsmæssige ændringer afspejler sig i den enkeltes liv.

Idéen bag

En diskussion affødte idéen til projektet. Bryan Yazell fortæller, at idéen til ”Write Your Future” opstod, da han diskuterede Science Fiction med sin kollega Christine Stabell: ”Science fiktion is a genre that uses future settings and scenarios in order to really pinpoint social problems and concerns in the world today” forklarer Bryan Yazell. 

Han fortæller yderligere, at han for nylig har udgivet en artikel, hvor han undersøger, hvordan tekster, som spekulerer over de fremtidige virkninger af klimaændringer, også kalde Climate Fiction, bruger deres futuristiske ramme til at hjælpe folk med at tænke over de sociale problemer, der er i dag. 

Bryan Yazell forklarer, at da han har præsenteret noget af denne undersøgelse for sin kollega, Christine, spurgte hun, om man ikke på samme måde kan bruge Science Fiction og disse spekulationer om fremtiden ud fra et mere presserende emne som Covid-19.

I fiktionen kan du alt

Men hvad er det, der gør fiktionen speciel? Og hvad kan netop fiktionen tilbyde, når man vil lave et projekt om fremtiden på denne måde?

Bryan Yazell fortæller, at de bag projektet mener, at de vil få meget anderledes og måske mere ekspressive responser fra de studerende, når de beder dem om at formulere deres tanker i en form for novelle, frem for hvis de havde lavet en simpel spørgeskemaundersøgelse. Han forklarer yderligere, at de har to antagelser: 

“The first is that nearly everyone has some idea as to what the near future might hold after a year of changes brought on by COVID-19”.

Dog tror han, at mange måske ikke føler sig komfortable med at dele disse syn om fremtiden i et offentligt forum: 

“By forming their responses in the form a short fiction, students can elaborate their thoughts in a creative, unique way”. 

Han fortæller, at man gennem fiktionen eksempelvis kan afprøve et andet liv, som giver mulighed for, at man kan udforske og afprøve et emne eller en idé, som man ellers ikke ville opleve selv, men let kan forestille sig. 

Deres anden antagelse er, at projektet ”Write Your Future” anerkender den måde, som fiktiv skrivning netop egner sig til spekulationer om fremtiden. Projektet er delvist inspireret af studier i spekulativ fiktion, der netop understreger de forskellige måder, som disse historier bruger deres forestillinger om fremtiden til at gøre os opmærksomme på sociale problemer i nutiden. Og Climate Fiction er et eksempel på netop dette, pointerer han: 

”Our present history forms the backstory for the future scenarios these stories explore. The idea here is that things that appear complicated and messy in the present tend to look much simpler in hindsight. This new perspective on the everyday is a big part of fiction’s social value”.

By forming their responses in the form a short fiction, students can elaborate their thoughts in a creative, unique way

Bryan Yazell, Adjunkt ved Institut for Kulturvidenskaber 

Læring og erfaring

Uanset om du kommer fra Litteraturvidenskab, Medicin, Statskundskab eller noget helt fjerde, har du mulighed for at indsende dit bud på en dag i fremtiden. 

Bryan Yazell fortæller, at da de formede og udviklede projektet, var de specielt glade for og entusiastiske over at inkludere alle studerende fra alle fakulteter. Han mener, at kun med diversitet i forestillingerne om fremtiden vil de få en god fornemmelse af, hvilke bekymringer eller idéer der hersker blandt os studerende: 

”I hope students regardless of background gain an appreciation of how fiction can help address important social issues related to health, governance, and work” pointerer han yderligere. 

Med “Write Your Future” håber de, ifølge Bryan Yazell, at os studerende vil se dette projekt som en god mulighed for at formulere vores tanker, meninger og forhåbninger om det spørgsmål, som mange af os nok spørger os selv og andre om, nemlig: ”What changes are in store for the ‘new normal’ that awaits us?”. 

Byan Yazell nævner desuden, at han håber, at os studerende også vil trække på den forskning og træning, som vi modtager på universitetet til at skrive disse historier: 

”Perhaps a student in political science will have a different approach to a story than a medicine student or an engineering student”. 

Han tror desuden på, at alle dem på den anden side af ”Write Your Future” også kan tage noget specielt med sig fra projektet, ligesom de studerende der bidrager med deres historier:

”All of us share a genuine curiosity about what the future will hold, and we are all likely to have strong opinions or ideas about how the future should turn out” pointerer han. 

Bryan Yazell fortæller, at han selv læser adskillige best-case- og worst-case-scenarier i de forskellige aviser fra eksperter og forskere, men at han særligt er nysgerrig på at høre, hvilke scenarier vi universitetsstuderende forestiller os om fremtiden: 

”That is to say, people who will be starting new careers or making big moves in the next few years. This group is likely to heavily be impacted by any societal changes they imagine taking place” påpeger han yderligere. 

Derudover mener han også, at dommerne kan tage noget med sig fra dette projekt. De vil læse og blive udsat for materiale, der befinder sig uden for deres typiske forskningsemner. Altså vil ingen person have domæne over alle aspekter af disse historier, da historierne formentligt vil omhandle alt fra sundhed og politik til teknologi, nævner han.

After all, if enough people  imagine the future more or less the same way, that undoubtedly plays a part in making that imagined future more or less likely to appear

Bryan Yazell, Adjunkt ved Institut for Kulturvidenskaber

Den ukendte fremtid

Bryan Yazell mener, at et projekt som dette kan gøre os mere refleksive over fremtiden:

”This project operates on the assumption that nearly everyone has been thinking about the future more than usual, whether it be about large-scale societal transformations or summer vacation plans” fortæller han. 

Han fortæller, at projektet gerne vil tage disse idéer og tanker om fremtiden, som i en eller anden skala allerede eksisterer ved de fleste af os, og gå i dialog med andre, som muligvis deler de samme tanker og idéer som os selv.

At projektet her har fiktionen i fokus, og at de studerende formulerer deres idéer om fremtiden som en form for novelle viser, hvor vigtig fiktion er i vores formning af fremtiden, mener Bryan Yazell. Han pointerer yderligere:

”After all, if enough people imagine the future in more or less the same way, that undoubtedly plays a part in making that imagined future more or less likely to appear”. 

Del dine drømme og bekymringer om fremtiden

”The project hopefully will give us a sense not only of what people think is most likely to happen in the short-term future, but also what people think should happen”. 

Bryan Yazell påpeger, at sociale forestillinger er vores fælles værdier, drømme og forventninger i et fællesskab, og det er det, der skaber, hvad vi tænker er muligt eller umuligt, ønskeligt eller uønskeligt. Han mener derfor, at delte drømme, bekymringer og forestillinger har magt i den virkelige verden. Derudover tror han, at alle har en interesse i at få et så klart billede som muligt af disse idéer om fremtiden, når vi netop tager de mange skift og forandringer det sidste års tid i betragtning. 

Ifølge Bryan Yazell er alle aspekter af forudsigelserne i historierne vigtige, uanset om de er bekymrende, ønskelige eller sandsynlige, vil de give et indtryk af, hvad vi studerende tænker om fremtiden. 

Han nævner desuden, at han personligt selv er interesseret i, hvilke scenarier der kommer til at gå igen i disse historier, samt hvad vi studerende tænker, der sker af ændringer i samfundet. 

”Stories that are set in the workplace, at home, or on a train all tell us something different about how people anticipate technology, infrastructure, and government oversight might feature into their everyday lives.”

Flere projekter som disse

”I think that reflecting about how our collective actions in the present might affect the future can only benefit us.”

Bryan Yazell bringer igen genren Science Fiction på banen og fortæller, at når vi læser historier af denne genre, der griber ind i fremtiden, så fokuserer vi rent faktisk på ting om nutiden, som vi ellers ikke ville se. 

Som han også nævner flere gange, så hjælper det at tænke på fremtiden os med at evaluere vores nutid. Derudover giver det også et billede af, hvordan trends og vaner i nutiden kan udvikle sig, og hvor det muligvis kan ende henne. Det får os derfor til at tænke mere kritisk på vores nutid og det, som vi muligvis tager for givet. 

Fremtidsskuende historier, som er forfærdelige og skildrer en dystopi, kan inspirere os til at ændre vores samfund i nutiden og dermed undgå det horrible udkom. Samtidigt kan mere håbefulde skildringer inspirere os til at omfavne innovative idéer for at gøre disse håbefulde scenarier til en realitet, mener han.

Projekter som ”Write Your Future” giver os derfor ikke bare et unikt indblik i studerendes drømme, bekymringer og idéer om fremtiden, disse projekter giver os også et unikt indblik i vores nutid, og det kan vi lære meget af.

Redaktionen afsluttet: 11.04.2021