Skip to main content
Campus

Din hjælpende hånd i karrierejunglen

Hvis du også indimellem rammes af spørgsmål og usikkerhed omkring dit studie og din fremtidige karriere, så tilbyder SDU hjælp til at få besvaret nogle af dine spørgsmål. Karrierevejledningen er et sted, hvor du kan få hjælp til alt det, der vedrører din karriere, og her forstår de karriere i den brede form. Pernille Bech-Jacobsen fra Karrierevejledningen gør os klogere på deres arbejde.

Af Frederikke Malling , , 02-06-2021

Bliver du nogle gange i tvivl om, hvad din uddannelse kan bruges til? Om der er et job til dig, når du er færdig? Om netop din uddannelse er attraktiv på arbejdsmarkedet? Eller hvilken kandidat, tilvalg eller sidefag du skal vælge?

Så er du langt fra den eneste. Uanset om du går på første år af din bachelor eller er færdig med din kandidat inden længe, så kan tanker, tvivl og spørgsmål vedrørende karriere og uddannelse fylde en hel del. Hos Karrierevejledningen ved SDU gør de deres bedste for at hjælpe dig med at løse dine problematikker og besvare dine spørgsmål bedst muligt. Derudover tilbyder de adskillige arrangementer, workshops og messer, som kan gøre dig klogere på din karriere.

Den rigtige uddannelse og de gode kompetencer – eller hvad?

Du kan kontakte Karrierevejledningen med alverdens forskellige spørgsmål vedrørende din karriere eller dit uddannelsesforløb. Men derfor er der alligevel et par henvendelser, der ofte går igen hos Karrierevejledningen – både fra helt nye studerende, men også fra studerende, der går på deres kandidat eller i slutningen af deres bachelor. 

”Vi ser helt nye studerende, der kommer efter et par uger og er i tvivl, om de har valgt det rigtige studie. Studiet levede måske ikke op til deres forventninger, eller måske har de svært ved at se, hvad studiet egentlig kan føre til” sådan forklarer Pernille Bech-Jacobsen, hvilke problematikker de ofte møder hos vejledningen. 

Hun påpeger herefter, at de i mødet med disse studerende får en god snak om deres tanker og problematikker vedrørende deres uddannelsesvalg. Ifølge Pernille fører det indimellem til fornyet motivation for uddannelsen, mens det for andre studerende fører til mere klarhed over, hvad det egentlig er, at de ønsker i et studie.

Derudover kontakter flere studerende karrierevejledningen, fordi de er i tvivl om, hvad de egentlig kan bruge deres uddannelse til:

”Vi sætter fokus på at snakke om, hvilke arbejdsopgaver man kan varetage med forskellige slags kompetencer, og hvilken værdi det kan give. Derudover vil vi meget gerne hjælpe studerende til at få øje på nogle af de akademiske og personlige kompetencer, man får med fra ens studietid”. 

Usikkerhed over arbejdsopgaver og kompetencer på en uddannelse kan selvfølgelig opstå, hvad end du er ny studerende eller har gået på studiet længe. Ifølge Pernille Bech-Jacobsen forsøger de at finde svaret sammen med den studerende, så den studerende ikke går fra samtalen med en masse ord, som personen alligevel måske ikke forstår. 

Pernille Bech-Jacobsen nævner derudover, at de også meget gerne hjælper med at give feedback på din jobansøgning eller CV.

Der er plads til alle

Er du før blevet ramt af spørgsmål eller usikkerheder omkring dit studie eller din fremtidige karriere? Og synes du, at det ville være grænseoverskridende at booke et møde hos Karrierevejledningen? Eller måske tror du ikke, at Karrierevejledningen er stedet for dig at finde hjælp og inspiration?

”Man kunne godt tro, at Karrierevejledere er sådan nogle slipsetyper, der alle mener, at du kun er noget, hvis du får job i en topledelse, eller at vi bare er en omgang urealistiske drømmere, der mener, at du kan blive alt det, du ønsker”.

Pernille Bech-Jacobsen lufter her en fordom, som man nemt kan have om en karrierevejledning. Men hun påpeger, at sådan er det heldigvis ikke: 

”Vi brænder for at få det bedste frem i alle studerende og hjælpe studerende med at finde frem til det, der er vigtigt for dem eller det de drømmer om”.

Hun påpeger yderligere, at du ikke nødvendigvis skal have et klart mål med din uddannelse og fremtidige karriere, når du opsøger dem. Som hun også nævner, er det ikke engang altid, at du behøver at vide, hvad du har brug for hjælp til. Karrierevejledningen vil tage en snak med dig om dit studie og dine tanker om din fremtidige karriere og forhåbentligt få dig til at reflektere over ting, som du ikke har tænkt på før, så du forhåbentligt går derfra klogere på dig selv:

”Man skal egentlig bare være klar på at tænke højt sammen med os, reflektere over de spørgsmål vi stiller og lytte på den viden, vi har med os – så skal det nok blive en god samtale”.

Pernille Bech-Jacobsen fortæller herudover, at de ofte sender de studerende ud ad døren med en konkret opgave. Opgaven kan være noget, du skal tænke over, undersøge eller skrive alt afhængig af din situation. 

Du kan opsøge Karrierevejledningen for råd og vejledning, lige fra du starter på dit studie indtil dit første job - så altså også efter du har endt din uddannelse, hvis behovet opstår. 

Men kan man kun kontakte Karrierevejledningen, hvis man har karriereorienterede spørgsmål? Eller kun når man virkelig er på bar bund? Ikke nødvendigvis.

Ifølge Pernille Bech-Jacobsen er et godt udgangspunkt for at kontakte vejledningen, hvis du er i tvivl om, hvad du kan med dit studie, eller hvad du egentlig gerne vil. Men Karrierevejledningen kan som sagt også hjælpe dig med dit CV eller din jobansøgning. Du kan også få hjælp, hvis du er tvivl om, hvilket tilvalg eller sidefag du ønsker, eller når du skal vælge en kandidat: 

”Der dukker typisk mange tanker op om, hvordan man stiller sig selv bedst i forhold til jobmuligheder efterfølgende, eller hvilke jobmuligheder forskellige uddannelser giver” pointerer Pernille Bech-Jacobsen.

Hos Karrierevejledningen kan du altså finde hjælp og rådgivning inden for rigtig mange forskellige parametre af dit uddannelsesforløb og din videre tid.

Find din motivation, og få inspiration

Hos Karrierevejledningen kan du få hjælp til alt, der angår karriere, og de forstår karriere i en meget bred forstand.

”Vi har fokus på den personlige udvikling, som man studerende helt naturligt står overfor. Mange studerende har brug for inspiration, motivation, støtte, råd og vejledning til at finde deres vej igennem studie- og arbejdsliv” forklarer Pernille Bech-Jacobsen.

Hos Karrierevejledningen kan du både booke 1:1-møder, men de arrangerer også en masse forskellige arrangementer, som du kan deltage i. Dette kan fx være webinarer om jobansøgning, messer, hvor du kan møde virksomheder samt forskellige workshops. Derudover nævner Pernille Bech-Jacobsen yderligere, at de afholder Karrieredage ude på de forskellige studier, hvor der typisk er fokus på, hvilke kompetencer du kan få med fra netop din uddannelse. 

Der er også hjælp at hente på deres hjemmeside, hvor de bl.a. har guides til jobansøgning, og hvordan du får mest ud af dit projektorienteret forløb. Du kan også lytte til deres podcast Karriereland

”Vi interviewer inspirerende mennesker, der har noget på hjerte, som vi gerne vil videreformidle til studerende på SDU. Det seneste afsnit er med fremtidsforskeren Anne Skare, der giver hendes bud på, hvordan fremtidens arbejdsmarked ser ud – og hvilke kompetencer der er brug for”. 

Podcasten kan du finde der, hvor du normalt lytter til podcasts.

Når du har været til et møde med Karrierevejledningen eller har været til et af deres arrangementer, fortæller Pernille Bech-Jacobsen, at de ønsker, du går derfra med tre ting: 

1. Mere klarhed over, hvilke muligheder der findes

2. Et overblik over, hvilke kompetencer du har eller får

3. En større tro på dig selv og dine evne

”Det er heldigvis også det vi oftest får at vide, at studerende har fået ud af at tale med os” pointerer hun efterfølgende.

En uge, der ruster dig

Hvis du er færdig med din uddannelse inden for den næste måneds tid og allerede er begyndt at spekulere eller småpanikke over det ukendte farvand, der ligger på den anden side af SDU’s trygge rammer, så bare rolig!

Her i starten af juni måned afholder Karrierevejledningen nemlig en uge propfyldt med spændende arrangementer og events, der er målrettet dig, der ønsker at blive rustet til det arbejdsmarked, der venter lige om hjørnet. 

Ugen kalder de selv for Karriere Kick-off week og er primært målrettet studerende, der snart er færdige med deres uddannelse, men du kan deltage, uanset hvor langt du er i dit uddannelsesforløb, hvis nogle af arrangementerne frister. 

”Ugen er spækket med arrangementer, f.eks. paneldebat med HR-ansvarlige om jobsøgning og jobsamtaler og en messe, hvor man kan tale med forskellige virksomheder om jobmuligheder hos dem” forklarer Pernille Bech-Jacobsen.

Hun påpeger yderligere, at der også er mulighed for et kort kursus i LinkedIn, projektledelse, SoMe-kommunikation, programmering og nyhedsbrev. 

Alle arrangementer foregår i år online, og du kan tilmelde dig de arrangementer, som netop du synes er spændende - og du må tilmelde dig så mange som overhovedet muligt.

Du kan læse mere herOg husk at tilmelde dig senest søndag d. 6. juni.

Redaktionen afsluttet: 02.06.2021