Skip to main content
På Campus

Anmeldelse: Blackboard udskiftes med itslearning

Fra forårssemestret 2021 er det farvel og tak til Blackboard. SDU’s platform hidtil skiftes nemlig ud og erstattes i stedet for af platformen itslearning.

Af Frederikke Malling, , 31-10-2020

Er du ved at være træt at Blackboard? Mobilappen der ikke virker? Eller måske du bare er træt af, at platformen ikke rummer flere muligheder?  Så kan du glæde dig. 

Allerede fra årsskiftet skal du lære itslearning at kende. Det er nemlig her, du fremover skal orientere dig om undervisning, lektionsplaner, eksaminer og meget mere. RUST giver dig her muligheden for at få afstemt dine forventninger inden skiftet, og vi har allieret os med IT-projektleder for Det Humanistiske Fakultet Louise Toftgaard Fibiger, som vil gøre os klogere på skiftet fra Blackboard til itslearning.

Udskiftningen af Blackboard

Fra forårssemestret skal SDU benytte den nye platform itslearning og lære det nye system at kende. Flere studier er i dette semester allerede i gang med at afprøve platformen. Det samme er RUST, og det ser meget lovende ud. 

Platformen er overskuelig og opbygget, så det er nemt at finde rundt. Kurser er placeret i såkaldte ”rum”, hvor man på sin startside får løbende opdateringer omkring ændringer, beskeder og lignende. Altså fungerer platformen på mange måde som en kobling af Blackboard, som vi er vant til, og Facebook, som mange af os kender. 

Alle studerende får mere information om overgangen og skiftet til den nye platform inden semesterstarten i 2021. Der er derfor ikke noget at bekymre sig om.

Noget at glæde sig til

Itslearning er en klar optimering af Blackboard. Om du har været glad for Blackboard eller irriteret over fejl og mangler, så kan du godt se frem til itslearning, som er en tydelig opgradering på flere parametre. 

Itslearning har blandt andet en app til mobilen, hvor du kan tjekke undervisning, læsning og lokaler. Nu tænker du nok, om appen er i samme grad som Blackboard, og altså derfor næsten ubrugelig. Men nej, appen til itslearning er funktionsdygtig, og det er nemt hurtigt at blive opdateret om alt fra diverse ændringer til lokaler og private beskeder. På appen kan du også slå din notifikationsfunktion til, så du ikke længere går glip af noget. 

Udover en klart optimeret app til telefonen tilbyder itslearning også mange af de samme funktioner, som bl.a. Facebook gør. I itslearning kan du skabe dine egne projektrum sammen med andre studerende, og I kan nemt arbejde sammen i online dokumenter såsom Word, Excel og Powerpoint. Itslearning gør det dermed nemmere at arbejde sammen på tværs af studerende. 

Derudover indeholder den nye platform et beskedsystem, som i høj grad ligner det, vi kender fra Facebook, hvor du kan komme i kontakt med undervisere og medstuderende.

Hvorfor skiftes Blackboard ud?

”Overordnet får vi med itslearning et mere tidssvarende og brugervenligt e-læringssystem. Som studerende får man fx et hurtigt og overskueligt overblik over det enkelte kursus, hvilke aktiviteter der er på kurset gennem hele semesteret, og hvad man skal lave før, under og efter hver undervisningsgang."

Sådan forklarer Louise Toftgaard Fibiger en af grundene til, at man fra SDU’s side har truffet en beslutning om at skifte Blackboard ud. Og dette er ikke helt dumt, mener vi fra RUST.

RUST har nu haft fornøjelsen af at benytte itslearning siden starten af september, og den er klart at foretrække frem for Blackboard. Som Louise Toftgaard Fibiger også forklarer, så giver itslearning muligheden for at få et hurtigt overblik over sine kurser og ikke mindst over alt det praktiske i forbindelse med ens undervisning og forløb. 

Itslearning ligner i høj grad det, vi kender fra de sociale medier og Google Drev. Dermed er itslearning ifølge os en god kobling af Blackboard, Facebook og Google Drev, som vi kender i forvejen. 

Dog er itslearnings online dokumenter en anelse langsommere, end hvad man er vant til fra Google Drev. Men dette forbedres forhåbentligt inden udskiftningen til næste semester.

Hvad kan itslearning?

Du kan altså godt begynde at glæde dig til forårssemestret og en sen julegave fra SDU, når I resterende studerende bydes velkommen i det nye system.

Du kan se frem til en app, som virker upåklageligt, nemmere muligheder for samarbejde i studiegruppen gennem projektrum og fællesdokumenter, men også muligheden for diskussionsrum og beskedsystem. 

Ifølge Louise Toftgaard Fibiger rummer platformen altså mange muligheder både for faglige, men også uformelle aktiviteter:

Både beskedsystemet og projektrummene er faktisk et godt alternativ til en facebookside eller gruppe, og her ved man, at alle studerende er på

Louise Toftgaard Fibiger, IT-projektleder for Det Humanistiske Fakultet 

Derudover indeholder itslearning en ny funktion, som vi ikke kender fra Blackboard. Dette er en funktion, hvor læsning og opgaver er sat op, så man kan afkrydse dem, når man har læst teksten eller lavet opgaven. Funktionen kan være en god måde at holde øje med sin forberedelse på, dog virker funktionen også hurtigt som en stressfaktor, da lektierne bliver liggende, hvis ikke du har afkrydset og dermed står, som om du ikke har løst opgaven. 


Derfor er det kun glædeligt, at platformen lige nu er i gang med at blive testet af en håndfuld uddannelser på SDU, så man derved sikrer, at itslearning virker og eventuelle fejl eller mangler er blevet rettet inden starten forårssemestret. 

Til sidst tilføjer Louise Toftgaard Fibiger, hvad hun mener er en af de største løft ved skiftet til itslearning:

”En central del af itslearning er itslearning-appen, som tilbyder nøglefunktionaliteterne fra 
websiden. Så har de studerende alle informationer om deres studie lige ved hånden og er sikre på, at se notifikationer og beskeder med det samme. Det er i sig selv et markant løft ift. BlackBoard.” 

Flere studier er allerede begyndt

Selvom de fleste studerende må vente lidt endnu, så er flere studier på SDU allerede tyvstartet. På SDU har man nemlig udvalgt en række uddannelser, hvor man i dette semester er i gang med at afprøve og teste platformen. Louise Toftgaard Fibiger uddyber, hvad de regner med at få ud af denne prøveperiode: 

”Formålet er overordnet at få erfaringer med, hvordan vi bedst muligt bruger itslearning på SDU – både som studerende, underviser og organisation. Fx skal vi finde ud af, hvordan et kursus helt konkret skal se ud i itslearning, herunder hvilke informationer der skal være, så brugerfladen er så overskuelig som mulig for de studerende”. 

Denne prøveperiode bruges altså til at optimere itslearning for eventuelle fejl og for generelle finpudsninger, så platformen gerne skulle stå knivskarpt til foråret.

Ifølge Louise Toftgaard Fibiger kører den såkaldte pilottest på fire ud af fem fakulteter på SDU, og fra januar 2021 åbnes dørene op for resten af SDU, og det kan I sagtens begynde at glæde jer til.

Redaktionen afsluttet: 31.10.2020