Skip to main content
Vores Verdensmålsblog

SDU burde allerede nu have en konkret og ambitiøs klimaplan på plads

SDU har ingen klimaplan på samme måde som Aarhus- og Københavns Universitet. Det er påfaldende, når SDU har påtaget sig en ambitiøs rolle som verdensmålsuniversitet. Klimakrisens alvor gør, at store, samfundsbærende institutioner som SDU bør tage mere klimaansvar.

Af Kristine Benedikte Arbo De Besche og Christel Louisa Burrett, , 23-05-2021

SDU lancerede i starten af april deres første “Sustainability Report”, som belyser de aktiviteter, som er blevet igangsat siden september 2019, der omhandler verdensmålene.

Som studerende på SDU er vi begejstrede for universitetets fokus på verdensmålene og bæredygtighed. Vi mener dog, at man nu og i de kommende år bør prioritere verdensmål 13 (klimaindsats) højere end de andre verdensmål. Vi står i en klimakrise, som allerede nu og på sigt vil have omfattende konsekvenser for planeten, fremtidige generationer og folk i det globale syd. Klimakrisen skal derfor behandles som den krise den er, og det kræver gennemgribende handling i samfundet herunder på landets universiteter. SDU er ingen undtagelse, og vi mener netop, at SDU bør tage mere klimaansvar, således at samfundets arbejdspladser og institutioner inspireres til at gøre det samme. SDU vil med sine 30.000 studerende og 4.000 ansatte kunne sprede ringe i samfundet og på den måde uddanne borgere til fremtidens bæredygtige samfund. Uddannelsesinstitutionerne er derfor vigtige aktører i klimakampen, som det også belyses i et åbent brev fra 606 forskere med samme budskab om, at universiteterne bør gå forrest i klimakampen.

Vi efterlyser tydeligere mål og delmål

I bæredygtighedsrapporten kan man læse, at SDU har indført bedre affaldssortering og endda reduceret sit energibrug med 35% pr. fuldtidsansat (FTE). Men ser man på, hvilke planer der er for fremtiden, fremstår det meget uklart, hvad der skal ske. Vi efterlyser konkrete mål, flere klimatiltag og en ambitiøs plan for, hvordan og hvor meget drivhusgasudledningen fra campus skal reduceres. I rapporten kan man læse, at SDU vil erstatte bilparken med el- og hybridbiler, hvilket er et skridt på vejen men stadig langt fra en ambitiøs og nødvendig transportpolitik, som også inkluderer flyrejser i forbindelse med universitetets aktiviteter. Retningslinjer for flyrejser er især noget, de 606 forskere lægger vægt på i det åbne brev. SDU har tidligere udtrykt deres bekymring for at lave en rejsepolitik, eftersom SDU er et internationalt universitet, der bl.a. er afhængig af deltagelse i konferencer i udlandet.

Syddansk Universitets manglende restriktioner på flyrejser er i skærende kontrast til bl.a. Københavns Universitet, som har indført begrænsninger af de ansattes flyrejserCoronakrisen har også bevist, at mange møder med fordel kan afholdes virtuelt. Vi mener derfor, at SDU bør kigge nærmere på transportpolitikken og udarbejde konkrete retningslinjer for ansatte og studerende.

Vi kræver grønne uddannelser for fremtiden

For at sikre kontinuerligt arbejde med SDU’s klimaindsats, vil vi også opfordre til, at SDU på samme måde som Aarhus- og Københavns Universitet får lavet en såkaldt klimaplan. Klimaplanen skal være ambitiøs og have konkrete delmål samt deadlines for, hvornår de forskellige mål skal være opfyldt. På den måde kan universitetet altid sikre sig, at de arbejder målrettet med klimaindsatsen. En klimaplan bør udover en transportpolitik indeholde en plan for grønnere uddannelser.

Logo for Uddannelser for fremtiden

I marts måned i år gik 12 elev- og studenterganisationer sammen om at lave kampagnen “Uddannelser for fremtiden”, hvis mål var og stadig er at få grøn omstilling på pensum på alle uddannelser. Kravene til landets universiteter og herunder SDU er bl.a.

  • At der skal være undervisning i grøn omstilling på alle uddannelser.
  • At universitetet skal have en ansvarlig investeringspolitik.
  • Der skal være et øget fokus på grøn forskning indenfor alle fagområder.
  • Der skal være målsætninger om at reducere universitetets økologiske fodaftryk fra diverse aktiviteter.
  • Bæredygtig dannelse skal være en del af de enkelte uddannelsers formålsparagraffer.
  • Universiteterne skal have en ansvarlig transportpolitik med konkrete retningslinjer for bl.a. Flytrafik.

SDU’s klimaplan kan med fordel gøre brug af kampagnens krav. Vi mener, der er mange indsatsområder, der allerede nu kan igangsættes. Som nævnt er der behov for, at vi trækker i arbejdstøjet med det samme, og at der hurtigst muligt bliver lavet en klimaplan i samarbejde med universitetets forskellige aktører og de studerende. Vi opfordrer derfor på det kraftigste til, at SDU tilslutter sig de andre universiteter og også får lavet sin egen ambitiøse klimaplan. Med en målrettet klimaplan og efterfølgende handling viser SDU, at man tager sit klimaansvar alvorligt.

Skribenter
Billede af blogskribenterne Christel og Kristine

Christel Louisa Burrett og Kristine Benedikte Arbo De Besche - begge aktive i den Grønne Studenterbevægelse

Redaktionen afsluttet: 23.05.2021