Skip to main content
Pulje

De Studerendes Verdensmålspulje

Har du eller din forening gode idéer til aktiviteter, der tager udgangspunkt i FN’s verdensmål? Så kan i søge midler i De Studerendes Verdensmålspulje.

For at give studerende muligheden for at sætte deres præg på universitetet har SDU’s direktion valgt at understøtte de studerendes arbejde med bæredygtighed og FN’s 17 verdensmål ved at afsætte en pulje, der kan søges af alle studerende og studenterforeninger på SDU.

Puljemidlerne er målrettet:

 • Studenterbårne initiativer og aktiviteter, der er
 • udviklet og drevet af SDU´s studerende og
 • rettet mod at virke inden for rammerne af verdensmålene.

Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du kan søge midler i Verdensmålspuljen og hvilke aktiviteter, midlerne kan anvendes til.

Hvordan søger du om midler fra puljen?

Der gennemføres en til to ansøgningsrunder om året. Næste runde forventes gennemført oktober 2021.

Skulle du i mellemtiden få en god idé til en aktivitet, er du dog velkommen til at sende en ansøgning. Det gør du ved at sende en mail til vores_verdensmål@sdu.dk.

I mailen fortæller du kort om:

 • Din idé
 • Hvad midlerne skal bruges til
 • Hvem der er målgruppen
 • Hvornår aktiviteterne gennemføres

Vi tager efterfølgende kontakt til dig.

Vi opfordrer studerende ved alle SDU’s campusser til at fremsende ansøgninger.

Vi har desværre ikke mulighed at støtte iværksætteri gennem denne pulje, men går du med en idé om at starte en virksomhed indenfor bæredygtighed, kan du kontakte SDU RIO. Du kan her læse mere om SDU RIO’s tilbud til studerende her

Hvad kan der søges midler til, og hvad støttes ikke?

Midlerne skal gå direkte til arbejdet med verdensmålene, og kan således anvendes til bl.a.:

 • Etableringsomkostninger – herunder indkøb af relevant udstyr
 • Udarbejdelse af tryksager og andet kommunikationsmateriale fx posters, roll-ups, flyers, video mv.
 • Forplejning – primært til offentlige arrangementer samt
 • Leje af udstyr til brug for formidling.

Midlerne kan ikke anvendes til bl.a.:

 • Honorar til ansatte på SDU
 • Administration
 • Underskudsdækning
 • Faste, tilbagevende udgifter
 • Videregivelse til foreninger og eller organisationer uden for SDU.

Tidligere støttede projekter  

De studerendes klimahave

Klimahaven er et fællesskab og et samlingspunkt, hvor studerende på tværs af studier og uddannelser kan mødes og udveksle idéer og tanker om klima, miljø, bæredygtighed og biodiversitet. I klimahaven vil der være havearrangementer og workshops med verdensmålene i fokus. Medlemmer kan derudover for et lille beløb få deres egen palleramme, hvor der kan plantes og sås grøntsager og krydderurter på klimahavens areal. Du kan læse mere om klimahaven og  blive medlem her

Female Engineers Movement

FEM er et netværk for studerende og alumner fra Teknisk Fakultet på SDU. Foreningen arbejder på at bryde det paradoks, at kvinder samfund med generel ligestilling er underrepræsenterede i højere og ledende stillinger og indenfor virksomheder og organisationer, der beskæftiger sig med videnskab, teknologi, teknik og matematik (STEM). FEM holder løbende møder, workshops mv. og arrangerer fælles deltagelse i TEK-relevante begivenheder. Du kan læse mere FEM her.  

Podcastserie: Hvad forsker du i?

– Hvad er det egentlig, der foregår på alle de små kontorer? Vi bliver undervist af forskere, men hvad er det egentlig for en forskning, de laver? Det gør mig nysgerrig, siger Nina Aagaard Lükensmejer Pedersen, der er studerende på Institut for Statskundskab og initiativtager. Serien skal medvirke til at nedbryde barrierer mellem forskere og studerende og skab et indblik i, hvor de forskellige forskere arbejder med bæredygtighed og verdensmålene.

Rækværk

Rækværk logo

Rækværk er en forening for studerende på SDU med handicap eller funktionsnedsættelser. Foreningen har modtaget midler til trivselsfremmende aktiviteter for foreningens medlemmer. Du kan læse mere om Rækværk og blive medlem her

SDU løber sammen hver for sig

SDU løber sammen - hver for sig

Syddanske studerende, Medicinerrådet Odense og SDU bevæger sig afholdte 19. – 21. marts 2021 et fælles løbearrangement for studerende og ansatte på SDU. Formålet var at fremme den mentale trivsel under nedlukningen af SDU som følge af COVID-19, men også at fremme fysisk aktivitet og bevægelse blandt studerende og ansatte.

Comedy for trivsel!

Comedy for trivsel

FADL, Epstein og Medicinerrådet gennemførte i foråret 2021 en trivselskampagne på medicinstudiet. Medicinstudiet er præget af, at mange er stressede og har dårlig trivsel – dette er blot forværret under COVID-19. Kampagnen startes med en aften med standup comedy og tre online aftenarrangementer med fokus på samvær, trivsel, muligheder for hjælp og værktøjer til at bekæmpe stress og mistrivsel.

Læs mere om tidligere støttede projekter

Støttede projekter 2020

Ansvarlig for siden: SDU Kommunikation

Redaktionen afsluttet: 07.06.2021