Skip to main content

Viden, der sikrer en bæredygtig fremtid

På SDU går vi fortsat stærkt op i at sikre en mere bæredygtig fremtid til glæde for de kommende generationer.

Universiteterne spiller en afgørende rolle, når det gælder om at bidrage med løsninger på de store samfundsmæssige udfordringer. I vores tid har de absolut største samfundsmæssige udfordringer at gøre med en bæredygtig fremtid og udvikling. Universiteterne genererer ny viden og innovation, der leverer løsninger på de indbyrdes forbundne sociale, økonomiske og miljømæssige udfordringer, som verdensmålene søger at afhjælpe.

SDU’s bidrag er forankret i den måde, vi praktiserer forskning på: som et klassisk forskningsintensivt universitet baseret på stor faglig viden, og som et moderne universitet, der søger helhedsløsninger gennem tværfaglige forskningsprojekter. Den viden, der er nødvendig for at løse de dybt komplekse problemer med bæredygtighed, kræver ofte tværfaglig forskning, der sammenfatter indsigt fra to eller flere fag. 

Vores strategiske fokus er på, hvordan vi kan understøtte initiativer, der fremmer bæredygtighed som tema for forskning og samarbejde mellem og på tværs af faggrænser.

Det er vigtigt at understrege, at for SDU er akademisk frihed en væsentlig forudsætning for forskningens uafhængighed, kvalitet og legitimitet – og dermed også universitetets muligheder for at bidrage med svar på nutidens store samfundsmæssige udfordringer. 

Universiteter udstyrer de studerende med den viden og de færdigheder, der gør dem i stand til at bidrage til at skabe en bæredygtig fremtid. På SDU giver faglige kompetencer såsom kritisk tænkning, systemtænkning, integreret problemløsning mv. – kombineret med en stærk, dybtgående faglighed – vores kandidater et stærkt udgangspunkt for at tage aktivt del i den bæredygtige omstilling.

Vores strategiske fokus er på at udvide tilbuddene til studerende, der ønsker at styrke deres kompetencer inden for bæredygtighed.

Når det gælder bæredygtig udvikling, rækker universiteternes rolle ud over deres rolle inden for forskning og undervisning. Institutionerne bidrager også til bæredygtighed gennem deres politikker og praksis, og institutioner overalt arbejder i stigende grad hårdt på at sikre løbende forbedringer og gå foran med et godt eksempel.

SDU har forpligtet sig til at forankre bæredygtighed i alle vores campusaktiviteter for at bevare ressourcer, reducere forurening, reducere CO2-udledning og understøtte positiv adfærd i bæredygtighedsspørgsmål. Vi ønsker også at sikre, at SDU er en mangfoldig arbejdsgiver med banebrydende og kreative forskningsmiljøer og et inkluderende og sundt arbejdsmiljø.
 

Redaktionen afsluttet: 15.02.2022