Skip to main content

Opfølgning på Klimaplan 2030

Implementering af SDU’s klimaplan foregår i tre implementeringsbølger, hvor første bølge løber fra 2022 til 2024. Anden og tredje implementeringsbølge løber fra hhv. 2025 – 2027 og 2028 – 2030. Hver bølge består af en række prioriterede indsatser rettet mod at nedbringe SDU’s udledning af drivhusgasser. Der vil hvert år blive foretaget en opfølgning på arbejdet med planen i form af et klimaregnskab.

SDU’s bestyrelse har som en del af arbejdet med opfølgning og løbende revidering af klimaplanen besluttet at nedsætte et klimaråd, der skal rådgive universitetets ledelse om klimaarbejdet på SDU. Klimarådet bidrager gennem forsknings- og praksisviden med uafhængig rådgivning om omstillingen af SDU til et lavemissionsuniversitet og har følgende hovedopgaver:

Vurdere status for opfyldelse af den overordnede målsætning samt mål og delmål på klimaområdet fastsat i SDU’s klimaplan for 2030.

Vurdere behovet for tilpasning af den aktuelle portefølje af indsatser i den igangværende implementeringsbølge, herunder behovet for yderligere indsatser.

Udarbejde anbefalinger til teknologiske løsninger og adfærdsmæssige tiltag, der kan bidrage til realisering af mål for reduktion af SDU’s udledning af drivhusgasser frem mod 2030.

Sidst opdateret: 25.02.2022