Skip to main content

Klimaregnskab for 2017, 2018 og 2019

SDU’s klimaregnskab for 2017, 2018 og 2019 viser en samlet CO2-udledning på hhv. 11.095, 11.373 og 10.394 tons CO2-ækvivalenter.  

Den forholdsvis høje udledning i 2018 skyldes en stigning i emissionsfaktorerne for el. På grund af kombinationen imellem vind, sol og varmebundne kraftvarmeværker har både vejrforhold og markedsforhold (herunder import og eksport af el) stor betydning for den endelige sammensætning af den elektricitet, som bliver produceret og brugt i Danmark.

Klimaregnskaberne for 2017, 2018 og 2019 er udarbejdet i maj 2021 af professor Henrik Wenzel fra Life Cycle Engineering på Teknisk Fakultet på SDU.

Sidst opdateret: 13.06.2022