Skip to main content

Klimamål og -plan for 2030

Som studiested for 27.000 studerende og arbejdsplads for 4.000 ansatte (årsværk) fordelt på seks campusser er det imidlertid også vigtigt for os at reducere vores egen CO2-udledning i tråd med det, som forskning viser, er nødvendigt.

SDU har derfor fastsat foreløbigt et mål om at reducere universitetets CO2-udledning i 2030 med 57% sammenlignet med 2018. SDU’s CO2-udledning i 2018 var på i alt 11.373 tons CO2-ækvivalenter. Med det menes, at diverse drivhusgasser er omregnet til hvad det ville svare til i CO2.

Målet om reduktion på 57% i forhold til 2018 svarer til en reduktion på 70% i forhold til 1990. Med dette mål lever SDU dermed op til regeringens målsætning om en 70% reduktion af udledningen af CO2 i 2030 sammenlignet med 1990.

Beskrivelsen af SDU's arbejde med at reducere drivhusgasudledningen er samlet i Klimaplan 2030.

Sidst opdateret: 14.09.2022