Skip to main content

SDU's klimaambassadører

SDU’s campusser har dagligt en stor gennemstrømning af studerende, ansatte og gæster. Uden involvering af disse grupper vil det blive vanskeligt at indfri målsætningen om en 57% reduktion af drivhusgasudledningen i 2030. SDU vil derfor i løbet af 2022 lancere en uddannelse og et netværk for ansatte på SDU, der ønsker at bidrage til realisering af klimaplanen gennem lokale og konkrete indsatser. Mere om dette initiativ følger.

Sidst opdateret: 25.02.2022