Skip to main content

Eksempler på klimaindsatser

Her på siden kan du finde eksempler på bæredygtige løsninger i SDU’s drift fordelt på indsatsområderne i SDU’s klimaplan for 2030. Nogle af eksemplerne udspringer af klimaplanen, mens andre er opstået lokalt på baggrund af initiativer fra medarbejdere og studerende på universitetet.

CAMPUS

Fokus på at reducere CO2-udledningen i forbindelse med nybyggeri og renovering samt drift og anvendelse af bygninger og udearealer, herunder også reduktion af mængden af affald og stigning i andelen af affald, der sorteres og genanvendes.

Indsats

Status

Energioptimering på ventilations- og varmeanlæg, etablering af solceller på flade tage, udskiftning af belysningsanlæg samt bedre styring af varme efter behov.

Afsluttet

 

 

Fortsat fokus på energioptimering i form af nedlukning af udstyr på standby og anvendelse af sensorer, som tidsbegrænser strømforbrug på udstyr og i bygninger.

Igangværende

 

 

SDU tilsluttede sig i 2020 DGNB-certificering. DGNB er en tysk certificeringsordning, som skaber et fælles afsæt for at måle og vurdere bæredygtigt byggeri.

Afsluttet

 

 

Laboratorier er intensivt forbrugende i forhold til energi og ressourcer. Gennem et pilotprojekt forsøger SDU derfor at udvikle en bæredygtig laboratoriekultur i forbindelse med en certificeringsproces.

Pilotprojekt

 

 

Affald på SDU sorteres i 32 fraktioner når Teknisk Service håndterer fx madaffald fra SDU’s kantiner; byggerier, der sorterer forskellige byggematerialer og SDU IT, der sorterer IT-skrot, kabler osv.

Afsluttet

 

 

SDU gennemfører i øjeblikket et pilotprojekt, hvor man som ansat, studerende og gæst selv skal sortere eget affald i fire fraktioner: bio- og madaffald, papir og pap, glas og metal samt restaffald.

Pilotprojekt

 

INDKØB

Fokus på at reducere CO2-udledningen i forbindelse med indkøb af varer og tjenesteydelser og præge markedet ved at efterspørge klimavenlige varer og tjenesteydelser samt ansvarlige investeringer.

Indsats

Status

SDU har som landets første universitet tilsluttet sig Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøb, POGI, der skal sikre bæredygtighed i vores udbud fremover.

Afsluttet

 

 

SDU vedtog i 2020 ny bæredygtig indkøbspolitik og -strategi, der bliver bakket op af et helt nyt indkøbssystem: TrueTrade.

Afsluttet

 

 

SDU stiller gennem udbud af driften af kantiner på SDU’s lokaliteter krav til kantineforpagterne om bæredygtighed og et grønt aftryk, herunder begrænset madspild.

Afsluttet

 

 

SDU lægger i sin investeringspolitik vægt på, at universitetets kapitalforvaltere er underskriver af UNPRI med fokus på social og miljømæssig bæredygtighed og ansvar governance.

Afsluttet

 

TRANSPORT

Fokus på at reducere CO2-udledningen i forbindelse med tjenesterejser og den daglige transport til og fra universitetet.

Indsats

Status

Udfasning af universitetets diesel- og benzindrevne køretøjer til fordel for køretøjer, der anvender klimavenlige brændstoffer.

Igangværende

 

 

Opstilling af ladestandere til ansattes, studerendes og gæsters el- eller hybridbiler.

Planlægges

 

 

Fremme samkørsel, anvendelse af kollektive transportmidler og cykel som transportmiddel

Igangværende

 

Sidst opdateret: 14.07.2022