Skip to main content
Væredygtighedskonference

Natur styrker menneskers mentale overskud

Britta Vestermark Husfeldt forklarer, hvordan natur kan være med til at reducere og forebygge stress, angst og depression. Hun udtrykker et ønske om, at mennesket kommer tættere på naturen igen. Et ønske, der blandt andet opfyldes på SDU, hvor studerende har etableret Klimahaven i både Odense og Kolding.

Af Denise Abrahamsen, , 31-01-2022

Kolding kommune er en af de førende kommuner inden for bæredygtighed og væredygtighed. Da Kolding kommune i 2016 etablerede Terapihaven Møllebæk, var det på baggrund af forskning, der viser, at natur og grønne områder har en positiv effekt på menneskers mentale sundhed og at effekten kan virke stærkere, når naturmiljøet indeholder bestemte kvaliteter.

Da Syddansk Universitet afholdt Væredygtighedskonferencen d. 21. januar 2022, var Britta Vestermark Husfeldt, som er projektleder for Terapihaven Møllebæk, inviteret til at holde oplæg. Her forklarede hun, hvordan naturen kan være med til at styrke menneskers mentale overskud ved både at se, høre og opleve. Bagefter mødte vi i SDG Hub Britta Vestermark Husfeldt til en samtale, hvor hun forklarede, hvordan natur og udeliv, er en vigtig bestanddel, når man vil reducere eksemepelvis stress, depression og angst.

Vi er forbundet med naturen

En væsentlig pointe som Britta Vestermark Husfeldt ønsker, at deltagerne til konferencen tager med sig fra hendes oplæg er, at hun har kunne inspirere til at komme tilbage i naturen:

"Det er en nødvendighed, at vi bliver forbundet til naturen igen, som en del af os, specielt i den tid vi lever i," siger hun.

Hun forklarer, at en væsentlig årsag til den stigende tendens til stress-symptomer er, at vi lever i en tid med større og større fravær af natur, da vi lever i en verden med mange krav, der hele tiden ændres.

For Britta Vestermark Husfeldt er Terapihaven Møllebæk et godt eksempel på, hvordan forskning kan omsættes til praksis. Hun forklarer, at mennesket har været vant til at leve i og med naturen, men fordi verden konstant er i forandring, så er hjernen på overarbejde. Vores hjerne har behov for at restituere og det har den mulighed for i naturen. 

Forskning viser nemlig, at mental sundhed blandt andet handler om at gøre noget meningsfuldt og aktivit - gerne sammen med andre.

Naturkvaliteter der giver en følelse af ro i kroppen

Terapihaven Møllebæk har øje for særlige naturkvaliteter som 'det fredfyldte,' 'det vilde,' 'det artsrige' og 'fornemmelsen af fristed.'

 Britta Vestermark Husfeldt forklarer, at de besøgende i Terapihaven Møllebæk "finder ro og pauser" ved at besøge haven. Det er især de sanselige aspekter, der påvirker dette, men også genkendeligheden ved at besøge haven:

"Strukturen og positionerne er genkendelige fra gang til gang," siger hun og forklarer, at de besøgende "lander og bliver nærværende og kobler lidt fra ved samlingsstedet."

De besøgene bliver bagefter mødt af en række rolige aktiviteter, der har forskellige formål, og Britta Vestermark Husfeldt fortæller, at flere af deltagerne har sagt, at det de arbejder med i haven, arbejder de også videre med, når de kommer hjem.

Ligesom naturen er med til at bekæmpe og reducere stress, så hjælper den også til at forebygge stress.  Det sker blandt andet ved, at man giver sig selv tid til mentale pauser, hvor pulsen kommer helt ned ude i naturen.

Britta Vestermark Husfeldt forklarer, at dette kan gøres ved, at man "på sin gåtur tillader sig at sætte sig ned og være nysgerrig" og uddyber, at en "gåtur - og det behøver ikke at være lang tid - faktisk kan forebygge depression på den lange bane."

Naturen som fællesskabets omdrejningspunkt

På Syddansk Universitet i Odense blev studieforeningen Klimahaven etableret i 2020, hvis formål er at udbrede kendskabet til bæredygtighed og klimaforandringer samtidig med, at der skabes et inkluderende fællesskab, hvor studerende mødes omkring bæredygtighed og inspirerer hinanden til handling.

Årsagen til, at Klimhaven kan skabe rammerne omkring et fællesskab, der blandt andet kan være med til at forebygge og reducere stress, forklarer Britta Vestermark Husfeldt, skal ses ud fra tre parametre: der gøres noget aktivt, man gør noget sammen med andre og der bliver gjort noget meningsfuldt.

På Syddansk Universitet i Kolding er Kathrine Dalager og Ninna Pedersen i gang med at opstarte en ny klimahave:

"Klimahaven skal danne rammen om det bæredygtige fællesskab," siger Kathrine Dalager og opfordrer til, at "man tager fat i alle aspekter inden for bæredygtighed."

Kathrine Dalager og Ninna Pedersen deltog selv til Væredygtighedskonferencen.

"Det væsentlige at tage med fra konferencen i forbindelse med Klimahaven  er at undersøge, hvilke muligheder der er og informere andre om dét," siger Kathrine Dalager og forklarer, at "det drejer sig både om bæredygtighed i form af klima, men også det væsentlige ved fællesskaber og det sociale."

Pilefletshytter, permakultur og fællesskab

Da studerende fra Syddansk Universitet i Odense etablerede Klimahaven handlede det om at skabe et fysisk samlingspunkt for dem, der er interesserede i bæredygtighed, klimakamp og oplysning.

"Tanken var, og er stadig den dag i dag, at de studerendes fokus, iver og optimisme for en grønnere fremtid bedst opbygges og vedligeholdes gennem et positivt og praktisk orienteret fællesskab," siger Søren Steen Nielsen fra Klimahaven i Odense.

Optimismen og engagemenetet omkring etableringen af Klimahaven kom af lysten til at skabe noget nyt fra bunden. Oplevelsen af at lave noget meningsfuldt og i fællesskab gøre noget aktivt sammen, er, siger Britta Vestermark Husfeldt, med til at aktivere ens endorfiner og har en positiv effekt på vores indre belønningssystem og kan være med til at reducere og forebygge stress, angst og depression.

Søren Steen Nielsen bemærker også, at de deltagende i Klimahaven kommer fra mange forskellige studier: "Dermed kan vi trække på hinandens styrker," siger han og forklarer, at foreningen har udviklet sig naturligt i forhold til dette. Vidensdeling, tværfaglighed, fællesskab og håbet om en mere bæredygtig fremtid synes altså at være nøgleord i Klimahaven. 

På vej tilbage til naturen

Britta Vestermark Husfeldts håb om, at mennesket i højere grad vender tilbage til naturen, bliver altså realiseret hos klimahaverne på Syddansk Universitet i Odense og Kolding.

"Måske vidste man slet ikke, at Klimahaven eksisterede, og pludselig er man midt i en frodig have med 30-40 havekasser fulde af grøntsager, en pilefletshytte, bærbuske, blomsterbede og bålplads. Måske har man brugt sin søndag formiddag på at lære om permakulturens principper for en sund køkkenhave, i stedet for at ligge med tømmermænd og se Netflix (eller måske kan Klimahaven kurere dine tømmermænd!)," siger Søren Steen Nielsen og forklarer, at Klimahaven er et sted, hvor alle kan samles om en fælles opgave og uddyber, at "det måske er med ønsket om et lille bid jord, der er ens helt eget: at dyrke gulerødder og føle sig Søren Ryge-agtig."

Ønsket om at komme udenfor, mærke naturen, få jord under neglene er kendetegnet for deltagerne og medlemmerne af Klimahaven og synes på sin vis at opfylde Britta Vestermark Husfeldts ønske om, at vi mennesker i højere grad vender tilbage til naturen.

 

Redaktionen afsluttet: 31.01.2022