Skip to main content

FN’s Verdensmål

Nedenfor ses et udvalg af links fra dansk og internationalt arbejde med FN’s Verdensmål.

FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af samtlige medlemmer af FN på topmødet i New York den 25. september 2015. Det markerede en hidtil uset ambitiøs og transformativ udviklingsdagsorden. Målene trådte i kraft den 1. januar 2016 og skal frem til 2030 sætte os kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på.

Med ordene fra Brundtlandrapporten fra 1987 defineres bæredygtighed som det, der "skaffer menneskene og miljøet det bedste uden at skade fremtidige generationers mulighed for at dække deres behov". Udtrykt på en mere enkel måde vil bæredygtighed skabe de bedst mulige betingelser for mennesker og miljø både nu og i den fjerne fremtid.

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. Målene fokuserer ligeledes på at fremme fred, sikkerhed og stærke institutioner og på at styrke internationale partnerskaber.

Verdensmålene er gensidigt afhængige og balancerer de tre dimensioner af bæredygtig udvikling – økonomisk, socialt og miljømæssig. Verdensmålene gælder derfor for alle verdens lande og har i kraft af deres universalitet både en national og en international dimension.

Nedenfor ses et udvalg af links fra dansk og internationalt arbejde med FN’s Verdensmål.

Internationale links

FN’s hjemmeside for verdensmålene 

- Her du kan læse mere om verdensmålene, finde statusrapporter for arbejdet målene samt værktøjer og inspiration til arbejdet med målene.

OECD’s hjemmeside om arbejdet med verdensmålene

- Her kan du læse om OECD’s arbejde med verdensmålene og deres indsats for at monitorere udviklingen.

EU’s hjemmeside om arbejdet med verdensmålene

- Her kan du læse om EU’s arbejde med verdensmålene og deres indsats for at monitorere udviklingen.

Danske links

Udenrigsministeriets hjemmeside om verdensmålene

- Her kan du finde den officielle danske oversættelse af verdensmålene, den danske strategi for arbejdet med verdensmålene og den gældende handlingsplan for dette arbejde.

Danmarks officielle verdensmålsportal

- Her kan du finde baggrundsmateriale om verdensmålene, inspirationsmateriale og meget andet.

Vores mål

- Her kan du læse om Danmarks Statistik og 2030-panelets arbejde med at gøre FN’s 17 Verdensmål danske.

Redaktionen afsluttet: 26.04.2021