Skip to main content
DER ER ÅBENT FOR TILMELDING

Der er nu åbent for tilmelding til dette års Bæredygtighedsakademi. Ansøgningsfristen er d. 3. juni 2023. Download ansøgningsblanket her og send den til vores_verdensmaal@sdu.dk.

Ansøgningsblanket

Kalder alle klimaengagerede, nysgerrige og modige studerende fra SDU og andre universiteter i EPICUR!

Nu er det langt om længe blevet tid til årets Bæredygtighedsakademi, der i år løber af stablen for tredje gang.

I år arrangeres Akademiet af SDU’s SDG HUB og SDU Climate Cluster og er en del af EPICUR Summer School.

I løbet af Akademiet møder du førende forskere på tværs af fakulteter, interessefelter og tilgange til klima og bæredygtighed, herunder:

 • Sebastian Mernild, professor i klimaforandring og glaciologi, leder af SDU Climate Cluster samt ledende forfatter på klimarapporter fra FN’s Klimapanel (IPCC)
 • Peter Møllgaard, formand for Klimarådet
 • Lykke Margot Ricard, lektor i bæredygtig innovation
 • Ane Qvortrup, professor ved Institut for Medier, Design, Læring og Erkendelse og ved Center for Gymnasieforskning
 • og mange flere...

Med et fælles udgangspunkt i FN’s seneste klimarapport vil du i løbet af ugen få tværvidenskabelige indsigter og viden, som vil sætte dine tanker i gang om, hvorledes du kan bruge dine egne faglige kompetencer i en tværfaglig sammenhæng til gavn for klimaet

I denne del af akademiet bliver du præsenteret for oplæg om klimapolitik, bæredygtig innovation, cirkulær materialekredsløb, bæredygtig dannelse, økolingvistik, bæredygtighedskommunikationen og meget, meget mere. Og der vil være rigelig tid til at gå i dialog med forskere bag oplæggene.

I den anden del af akademiet vil du få mulighed for at prøve at formidle dine budskaber, idéer, tanker mv. i forhold til klimadagsordenen på en måde, der taler til modtagernes mavefornemmelser, følelser og forestillingsevner.

Forskningsbaserede fakta er vigtige i klimadebatten, men skal vi tale til bredere gruppe og motivere til handling, er det vigtigt, at vi også lader os inspirere af andre måder at formidle på.

Foruden alt dette vil du også få mulighed for at omsætte din viden, færdigheder og kompetencer til praksis, når vi under akademiet inviterer dig til en workshop, hvor du skal være med til at påvirke adfærden blandt studerende og ansatte på SDU, så vi får flere til at tage cyklen eller kollektiv transport til universitetet.

Endnu en gang inkluderer årets Bæredygtighedsakademi studerende fra forskellige uddannelser på SDU samt studerende fra den europæiske universitetsalliance EPICUR. Så du får mulighed for at møde andre studerende på tværs af Europa, der deler din interesse for klima- og bæredygtighedsdagsordenen.

Akademiet er ikke ECTS-givende, men til gengæld kan vi garantere, at du tager en masse viden, et nyt netværk og lidt godt til CV'et med derfra.

Årets Bæredygtighedsakademi:

 • Finder sted fra mandag d. 26. juni til og med fredag d. 30. juni
 • Foregår på SDU Campus i Odense.
 • Arbejds- og undervisningssproget på Akademiet vil være engelsk.

Transport og overnatning

Bor du udenfor Odense Kommune, sørger vi for overnatning og dækker dine transportomkostninger.

Vil du med?

Er du studerende ved SDU?

Er du interesseret i klimaet, og ønsker du at blive klogere herpå?

Har du mod på at udvide din horisont, og er du klar til at udfordre dig selv?

Har du lyst til at møde studerende fra såvel andre studieretninger som lande?

Så ansøg om at komme med til Bæredygtighedsakademiet 2023. Tilmeldingen er åben, og vi glæder os til at høre fra dig!

SDU Climate Cluster (SCC)

 • Blev etableret af SDU i 2022
 • Et center og samlingssted for tværvidenskabelig klimaforskning
 • Skal styrke det tværvidenskabelige samarbejde på tværs af fakulteterne
 • Skal øge synligheden på klimarelateret forskning
 • Skal øge hjemtaget af eksterne midler til klimarelateret forskning

Sidst opdateret: 31.05.2023