Skip to main content

ANSØG TIL ÅRETS BÆREDYGTIGHEDSAKADEMI LIGE HER (Husk at udfylde nedenstående ansøgningsskema og vedhæft det til mailen)

Bæredygtighedsakademiet 2022 – hvordan kan vi sammen skabe fremtidens bæredygtige by?

Mere end halvdelen af verdens befolkning bor nu i byområder. I 2050 vil dette tal være steget til 6,5 milliarder mennesker – svarende til to tredjedele af jordens befolkning. Bæredygtig udvikling kan ikke opnås, hvis vi ikke ændrer den måde, vi bygger og indretter vores byrum.

På dette års Bæredygtighedsakademi sætter vi derfor i samarbejde med Kolding Kommune fokus på fremtidens bæredygtige by og hvordan samskabelse kan spille en vigtig rolle i udvikling af bæredygtige byer. Bæredygtige byer og lokalsamfund er et af 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling frem mod 2030.

Hvad får du ud af at deltage?

  • Du vil på akademiet sammen med andre studerende komme til at arbejde med konkrete udfordringer, som fylder i kommunens arbejde med at gøre byen mere bæredygtig. Det giver dig et netværk med andre studerende på tværs af uddannelser og campusser, som også er optaget af bæredygtighed.
  •  Du vil på akademiet blive undervist og vejledt af SDU’s førende forskere i forhold til adfærd, samskabelse, borgerinddragelse, design og kommunikation. Det vil give dig viden og værktøjer, der kan understøtte dit arbejde med FN’s verdensmål og bæredygtighed fremadrettet.
  •  Du vil også møde repræsentanter for politikere, embedsmænd, virksomheder, interesseorganisationer, borgere og brugere involveret i udviklingen af Kolding Kommune som en bæredygtig kommune. Herigennem får du erfaringer med at finde løsninger på væsentlige og reelle udfordringer i forhold til en bæredygtig udvikling.

Deltagelse i akademiet giver ikke ECTS, men du vil efter bestået forløb få udleveret deltagerbevis, der beskriver de kompetencer, som du har opnået gennem deltagelse i akademiet.

Beton, biodiversitet, demokrati og adfærd

Ved første indskydelse kunne man tænke, at bæredygtig byudvikling alene handler om, hvordan vi bygger, hvilke materialer vi anvender osv. Det er også meget vigtigt, men hvis kigger på FN’s verdensmål nummer 11, der handler om bæredygtige byer og lokalsamfund, vil vi se, at det handler om meget mere.

Bæredygtighed indebærer også offentlig transport, skabelse af grønne offentlige rum, beskyttelse af vores kultur- og naturarv samt forbedring af byplanlægning og -styring, så der opnås både større deltagelse og inddragelse.

Det handler også om at skabe sikre og inkluderende byrum for alle – uanset køn, alder, seksualitet, etnicitet osv. Sundhed spiller ligeledes en vigtig rolle – både i forhold til, hvordan vi øger luftkvaliteten, mindsker trafikstøj og skaber muligheder for bevægelse i bymiljøet.

Derfor får vi brug for studerende fra alle uddannelser og campusser for at finde gode, bæredygtige løsninger.

Hvor og hvornår?

Dette års akademi gennemføres fra 27. juni til 1. juli 2022 på SDU Kolding. Vi vil i løbet af akademiet bruge en del tid på feltarbejde, virksomheds- og institutionsbesøg mv. udenfor campus.

Der vil blive sørget for enten overnatning eller transport til jer studerende, der ikke er bosat i eller omkring Kolding. 

Hvem kan søge – og hvad gør jeg?

Alle studerende på SDU kan søge om optagelse på akademiet. I år er det også muligt for udenlandske studerende at søge optagelse, da en del af undervisningen vil foregå på engelsk.

Du kan ansøge allerede nu og frem til d. 27. maj, hvor du også senest vil få svar på din ansøgning.  Du ansøger ved at sende en mail til SDG HUB'en, hvor du vedhæfter ansøgningsskemaet med dine besvarelser.

Her på siden vil du løbende blive opdateret med med nyheder om akademiet, interviews med studerende fra sidste års akademi, forskere, repræsentanter for kommunen og meget mere.

Der er nu åbent for ansøgninger og du kan finde link øverst på denne side.

Vil du vide mere? Læs om sidste års Bæredygtighedsakademi lige her

D. 28 juni - 2. juli 2021 blev SDU's Bæredygtighedsakademi afholdt for første gang. Efter fem dage med med workshops, foredrag og projektsamarbejde blev 28 engagerede og nysgerrige studerende tildelt titlen som SDU's første hold Bæredygtighedsagenter.

 

Bæredygtighedsagenter2021

 

Interessen for at deltage i akademiet var stor, og i udvælgelsen af deltagerne blev der lagt vægt på deres motivation, interesser og uddannelsesmæssige baggrund for at skabe en mangfoldig gruppe, der kunne inspirere hinanden på tværs af uddannelser, fakulteter, årgange og campusser. Bæredygtighedsagenterne repræsenterede derfor et bredt udsnit af SDU's studerende.

 

På akademiet fik deltagerne styrket deres kompetencer i at:

  • Iværksætte bæredygtige projekter
  • Skabe positiv forandring i fællesskab med andre
  • Brænde igennem med budskaber om bæredygtige spørgsmål både skriftligt og mundtligt
  • Påvirke politikere og erhvervslivet til at handle bæredygtigt
  • Skabe netværk med andre studerende med interesse for bæredygtighed

 

Disse kompetencer blev trænet gennem workshops afholdt af organisationer som Tuborg Fondet, Verdens Bedste Nyheder, Sager der Samler, Center for Væredygtighed og Roskilde Festival, inspirerende personligheder som Gerd May og Roxana Kia, foredrag fra nogle af SDU's egne forskere og virksomhederne Odense Renovation og Fyens Stiftstidende, der også var akademiets fysiske lokation to af ugens dage.

 

 

Billeder fra akademiet

 

Bæredygtig projektudvikling og kommunikation

Deltagerne udviklede i grupper idéer til bæredygtige projekter, der kunne blive søsat på SDU. Projekterne afspejlede den diversitet, der var i de studerendes interesser og spændte derfor lige fra initiativer som grønne tage på SDU, en genbrugsforening med fokus på upcycling og håndværk til en forening, der kan præsentere de studerende for alternative idrætsformer og derved bidrage til fysisk aktivitet og psykosocial sundhed.
Deltagerne fik i løbet af ugen også træning i, hvordan de kan bruge kroppen, når de mundtligt præsenterer en sag, de brænder for. De tilegnede sig desuden  kompetencer i, hvordan man deltager konstruktivt i debatten om bæredygtighed skriftligt gennem kronikker og debatindlæg.

Sidst opdateret: 17.05.2022