Skip to main content
Fokus

Cirkulær økonomi, bevægelse og samkørsel

Som en del af kick-off i SDU’s Verdensmålsforum arbejdede deltagerne med en række udfordringer (challenges) knyttet til SDU’s arbejde med FN’s Verdensmål. Disse udfordringer er beskrevet af fagmiljøer i fakulteterne og i fællesområdet.

Samlet set blev der på arrangementet udviklet 37 løsningsforslag. Disse forslag blev efterfølgende behandlet af samme fagmiljøer, som stod bag udfordringerne, og på den baggrund udpegede fagmiljøerne 12 løsningsforslag, som ifølge dem har det største potentiale. Disse forslag har nu været til afstemning blandt alle ansatte og studerende på SDU.

I alt 2.116 ansatte og studerende har stemt og peget på, at SDU i første omgang bør tage fat på følgende tre løsningsforslag: 

1. Fra affald til ressourcer (58% af stemmerne)

Formålet er at styrke den cirkulære økonomi på SDU, så ressourcerne udnyttes bedre ved at gentænke design, produktion, salg og forbrug, så materialer kan indgå i nye produkter, bruges igen, deles eller måske sælges som en service. De konkrete forslag til handlinger er: kildesortering (tilpasset kommunen), grønt regnskab (effektmåling), genbruge e-skrot, møbler, udstyr mv., craddle to craddle (også ved udbud) samt at recirkulere i stedet for at skrotte (politisk beslutning om salg).

2. SDU bevæger sig (38% af stemmerne)

Det er skadeligt for kroppen at sidde stille på en stol mange timer dagligt. Selvom SDU har denne forskningsviden, har mange medarbejdere jobfunktioner, hvor de stadig sidder stille mange timer om dagen – og det samme gælder for mange studerende i forbindelse med undervisning og forberedelse. Forslaget arbejder med konkrete metoder (fx små bevægelser, madbevægelse, arbejdsbevægelse, social bevægelse og bevidst bevægelse) og guidelines for etableringen af en bevægelseskultur, som kan implementeres i hverdagen til gavn og glæde for medarbejdernes og de studerendes sundhed og trivsel. Det innovative element ligger i udvikling af et effektivt koncept for Active Living (den lille bevægelse, der ikke kræver omklædning), som viser forskningsviden anvendt i hverdagen og samtidig bidrager til en positiv SDU-identitet.

3. Transport der dur – mindre og grønnere transport (29% af stemmerne)

Formålene med løsningsforslaget er at fremme samkørsel blandt SDU’s medarbejdere med henblik på at reducere CO2-aftryk, nedbryde geografiske barrierer, og fremme bekvemmelighed og effektivitet. Løsningsforslaget indebærer mere konkret udviklingen af en samkørsels-app, der kan hjælpe med at organisere og fremme samkørsel mellem SDU’s medarbejdere.

Direktionen behandlede 12. november 2019 afstemningen og besluttede at følge resultatet fra afstemningen. Det betyder, at der igangsættes et arbejde med at udfolde og konkretisere de tre forslag.

Direktionen har behandlet afstemningen og besluttet at følge resultatet. Det betyder, at der igangsættes et arbejde med at udfolde og konkretisere de tre valgte initiativer. Formålet med den videre proces er at udfolde og konkretisere de tre løsningsforslag og i den forbindelse udarbejde oplæg til konkrete interventioner, ændrede arbejdsgange, nye services mv. Afrapporteringen skal ske i form af prototyper, der gør løsningsforslagene visuelle, håndgribelige og testbare gennem involvering af brugere.

Verdensmålsforum er SDU’s community for ansatte og studerende. Hovedeventen i forummet er to årlige fællesarrangementer. Det første arrangement, Verdensmålsforum’s kick-off, blev holdt 24. september 2019.

Næste arrangement er 2. april 2020.

Mere info

Fra kick-off 24. september 2019

Redaktionen afsluttet: 07.01.2020