Skip to main content

Tillykke til SDU's første hold Bæredygtighedsagenter!

D.28 juni - 2. juli 2021 blev SDU's Bæredygtighedsakademi afholdt for første gang. Efter fem dage med med workshops, foredrag og projektsamarbejde kunne 28 engagerede og nysgerrige studerende tildeles titlen som SDU's første hold Bæredygtighedsagenter.

 

Bæredygtighedsagenter2021

Interessen for at deltage i akademiet var stor, og i udvælgelsen af deltagerne blev der lagt vægt på deres motivation, interesser og uddannelsesmæssige baggrund for at skabe en mangfoldig gruppe, der kan inspirere hinanden på tværs af uddannelser, fakulteter, årgange og campusser. Bæredygtighedsagenterne repræsenterer derfor et bredt udsnit af SDU's studerende.

 

På akademiet fik deltagerne styrket deres kompetencer i at:

  • Iværksætte bæredygtige projekter
  • Skabe positiv forandring i fællesskab med andre
  • Brænde igennem med budskaber om bæredygtige spørgsmål både skriftligt og mundtligt
  • Påvirke politikere og erhvervslivet til at handle bæredygtigt
  • Skabe netværk med andre studerende med interesse for bæredygtighed

 

Disse kompetencer blev trænet gennem workshops afholdt af organisationer som Tuborg Fondet, Verdens Bedste Nyheder, Sager der Samler, Center for Væredygtighed og Roskilde Festival, inspirerende personligheder som Gerd May og Roxana Kia, foredrag fra nogle af SDU's egne forskere og virksomhederne Odense Renovation og Fyens Stiftstidende, der også var akademiets fysiske lokation to af ugens dage.

 

Billeder fra akademiet

 

Bæredygtig projektudvikling og kommunikation

Deltagerne udviklede i grupper idéer til bæredygtige projekter, der kan blive søsat på SDU. Projekterne afspejlede den diversitet, der var i de studerendes interesser og spændte derfor lige fra initiativer som grønne tage på SDU, en genbrugsforening med fokus på upcycling og håndværk til en forening, der kan præsentere de studerende for alternative idrætsformer og derved bidrage til fysisk aktivitet og psykosocial sundhed. Disse projekter får deltagerne mulighed for at arbejde videre med og få sparring på i efteråret. 
Deltagerne fik i løbet af ugen også træning i, hvordan de kan bruge kroppen, når de mundtligt skal præsentere en sag, de brænder for. De tilegnede sig desuden  kompetencer i, hvordan man deltager konstruktivt i debatten om bæredygtighed skriftligt gennem kronikker og debatindlæg.

Billeder fra akademiet

 

Bæredygtighedsnetværk 

Som Bæredygtighedsagent ender deltagernes samarbejde og kompetenceudvikling langt fra her!

Et afgørende element i akademiet var at skabe netværk på tværs af SDU's studerende. Deltagerne får derfor alle muligheden for at blive en del af et fælles Bæredygtighedsnetværk, der kommer til at have minimum fire officielle netværksmøder i løbet af det næste år. Netværket skal vedligeholde kontakten mellem de studerende, så de sammen kan udvikle bæredygtige projekter, dele viden og udvide hinandens bæredygtige værktøjskasse. I netværket får de studerende desuden undervisning og erfaring fra virksomhedsbesøg, der skal klæde dem endnu bedre på til at bidrage til den bæredygtige omstilling. 


 

Bæredygtighedsakademiet i 2022

Bæredygtighedsakademiet var en succes og vil derfor blive afholdt igen næste år. Med erfaring fra dette års akademi vil format og indhold blive justeret. Følg med her på siden og i eventkalenderen, hvis du er interesseret i, hvordan akademiet kommer til at se ud til næste år, og hvornår det vil blive afholdt.

 

 

Sidst opdateret: 03.12.2021