Skip to main content

Eksamensteknik

Tegning af en grøn dør hvor der står eksamen på et skilt på

 

De generelle eksamensråd

Generelle eksamensråd

Her er vores 4 bedste råd til dig, som gerne vil være godt forberedt til eksamen:

 • Forbered din eksamen allerede når semestret går i gang.
 • Bliv skarp på kravene til eksamen. Dvs. kig i din studieordning, snak med din underviser og evt. hør tidligere studerende om deres oplevelser.
 • Øv dig på din eksamen på den måde den kommer til at foregå. Hvis det er en mundtlig eksamen, så øv dig mundtligt. Hvis det er en skriftlig eksamen,  så kan du fx øve dig i gamle eksamenssæt.
 • Gør dit bedste for at spise, sove og læse i en god balance hele semestret igennem og især i dagene op til eksamen. Hvis din krop er stresset og uden energi, så kan det være svært at være rolig og præstere på eksamensdagen. 

Derudover kan det være en fordel at tænke om eksamen, at det er en periode, hvor du kan fordybe og dygtiggøre dig indenfor dit fag, og at der ikke er én rigtig måde at forberede og gennemføre eksamen på.

Få hjælp til din eksamensteknik 

Studenterrådgivningen har lavet en god folder om eksamen.  Du kan også kontakte Studenterrådgivningen, hvis du f.eks. har brug for en snak om eksamensnervøsitet.

Du kan også kontakte  os i Studie- og trivselsvejledningen.  Vi kan tage en snak om dine udfordringer omkring eksamen, og hjælpe dig med at håndtere dem.

De mest almindelige eksamensformer

Skriftlig stedprøve

I et lokale på SDU sidder du sammen med andre og skal løse en opgave indenfor en bestemt tidsramme fx 4 timer. Der vil være eksamensvagter til stede, som overvåger eksamen, og som du også kan få hjælp til enkelte praktiske ting. Men hav styr på reglerne og rammerne inden stedprøven, så du fx ved, om du skal bruge dit studiekort, om det er med eller uden hjælpemidler, hvordan du afleverer opgaven til sidst, ExamMonitor osv. Der vi typisk gå en månedstid, før du får din karakter.

Mundtlig eksamen

Her skal du i løbet af ca. 15-30 minutter mundtligt præsentere et emne, som du enten på forhånd kender til (fx med afsæt i en opgave du har skrevet). Eller også trækker du emnet forud for din præsentation, og får måske lidt tid til at forberede emnet, eller også går du bare i gang med det samme. Du får typisk din karakter umiddelbart efter præsentationen, når censor og underviser har voteret.

Take-home opgave

Denne eksamen sættes typisk i gang med at I alle får udleveret en opgavebeskrivelse, og har så et par dage til at besvare opgaven. Du sidder som udgangspunkt hjemmefra og skriver på opgaven. Det er ikke altid tilladt at diskutere opgaven med andre, men ofte er alle andre hjælpemidler (bøger, noter og internettet) tilladte til denne type eksamen. 

Projektgruppe eksamen

Her vil I typisk i samlet flok begynde med at fremlægge jeres projekt for underviser og censor. Derefter følger en individuel præsentation af temaer knyttet til projektet eller til teorierne fra undervisningen.

Større skriftlig opgave (BA og speciale)

Er en selvstændig opgavebesvarelse- og proces, hvor du selv skal definere emne og problemformulering, finde litteratur og teori, indsamle empiri og diskutere og besvare din problemformulering. Hvis opgaven skal forsvares mundtligt, vil du få din karakter umiddelbart efter opgaveforsvaret. Hvis opgaven kun skal vurderes skriftligt, så får du karakteren i løbet af en månedstid.

OSCE-eksamen

Består af forskellige stande rundt i et lokale hvor dine kliniske færdigheder kan blive testet både mundtligt og skriftligt. Du vil have et stykke tid ved hver stand, og roterer så videre til næste stand, når tiden er gået. Du får din karakter i løbet af en månedstid. 

Eksamensforberedelse semestret igennem

Læg en strategi for din eksamensforberedelse allerede når semestret starter

Det er lettere, at udføre en opgave, når du ved, hvad målet er. Ved at lave en strategi for dit semester, så har du et mål for øje, som hjælper dig med at være forberedt til eksamen. Så undgår du også at få meget travlt i din eksamensperiode, fordi du allerede er i gang med eksamensforberedelserne fra start. Din strategi kan fx indeholde punkter som:

 • Læsning af pensum. Hvilke dele af pensum er mest relevant for min eksamen, og hvordan læser jeg pensum bedst?
 • Gruppearbejde. Hvordan kan jeg sammen med min læsegruppe gennemgå pensum bedst muligt i forhold til eksamen? Læs om gruppearbejde her. Måske skal I aftale, hvordan I læser sammen undervejs i semestret, men også i dagene op til eksamen. 
 • Planlægning af dagene op til eksamen. Lav en foreløbig plan for eksamensperioden og dagene op til eksamen. Læs om studiestruktur her.

En god strategi kræver, at du kender kravene til eksamen

Undersøg fx: 

 • De faktuelle krav: Studieordningen er den vigtigste rettesnor i forhold til eksamensforberedelsen. Så læs den og find ud af, hvad du formelt set skal leve op til. Hvis der er noget, du ikke forstår så spørg din underviser eller på dit studies sekretariat. 
 • Undervisers tanker om eksamen. Der kan være vigtige idéer at hente hos ham eller hende, som gør planlægningen af både semesterlæsningen  og eksamensforberedelsen mere sammenhængende med eksamenen. 
 • Andre studerendes erfaringer. Snak eksempelvis med studerende, som allerede har gennemført eksamen og hør til deres erfaringer. Du kan også tage en snak med dit studies vejledningsenhed. 
 • Dine egne krav og forventninger. Måske har du også nogle krav og forventninger, som kan være relevante at få gjort eksplicitte for dig selv. Dine egne krav har også en betydning for, hvordan du planlægger din strategi. 

Lav en visuel oversigt over din strategi i en månedskalender

Anskaf dig en der kalender, der samlet viser de måneder, semestret indeholder. Du kan printe en på kalendersiden.dk.

Skriver vigtige datoer ind, så du hele tiden har et overblik. Det kan være:

 • Undervisning 
 • Gruppearbejde
 • Sidste undervisningsgang
 • Eksamensdatoer
 • Private aftaler, job, fødselsdage m.m.

Du kan bruge kalenderen som en rettesnor for, hvordan du skal planlægge din hverdag i løbet af semestret. Læs mere om studiestruktur her

Forberedelsen op til eksamen

Forberedelse til den mundtlige eksamen

Sæt dig ind i kravene til den specifikke eksamen. Hvordan og hvor skal den foregå, må du have hjælpemidler med, og er der forberedelsestid?

Typisk vil den mest hensigtsmæssige måde at læse op til eksamen på være en måde, der ligner den ægte eksamensituation så meget som muligt. Til en mundtlig eksamen, kan du fx øve dig ved at gennemgå undervisers eller dine egne eksamenspørgsmål mundtligt. Gennemgå pensum mundtligt foran din læsegruppe eller bare for dig selv.  Programmet pitcherific kan også give dig  et publikum på skærmen at præsentere for.  Få rummet du eller I sidder i til at minde om et eksamenslokale. Lad dine studiegruppe agere censor og examinator. Det kan måske virke lidt grænseoverskridende til at starte med, men mange studerende fortæller, at det er en meget effektiv måde at forberede sig på.

Når du øver dig i en eksamenslignende situation, sker der forhåbentligt to ting:

 1. Du bliver god til at præsentere pensum og du finder ud af, hvor du har huller i din viden.
 2. Din krop vænner sig til eksamenssituationen, hvilket kan dæmpe eksamensnervøsiteten på selve dagen.

Forberedelse til den skriftlige stedprøve

Også her er det være en fordel, at du øver dig på en måde, som ligner den rigtige eksamen. Du kan fx anskaffe dig gamle eksamenssæt, som du skal løse på tid. Sluk mobiltelefon og for internet, lås din dør og hav snacks og vand klar. Først når tiden er gået, kan du snakke med din studiegruppe eller kigger i bøgerne eller på nettet for at få hjælp.

Uanset om du skal til en skriftlig eller mundtlig eksamen, så er det en god ide, at snakke om pensum med andre eller højt for dig selv. Når du gør det, så øver du dig nemlig i at formulere dig med fagets begreber og teorier. Samtidig er det også vigtigt, at du træner din skrivemuskel, så den ikke er for sløv, når du sidder til en skriftlig prøve.

Hjemmeopgave

Her kan du lave de samme indledende forberedelser, som ved den mundtlige og skriftlige eksamen. Sørg for at du har styr på dine noter, så de bliver en hjælp for dig under eksamen. Indret det sted, hvor du sidder på en måde, så du kan koncentrere dig og arbejde effektivt. For nogen er det fx vigtigt, at de har snacks tilgængeligt og for andre er det vigtigt, at der er helt ro i lokalet uden forstyrrelser. Skab et miljø, som passer til dig.

Hjælp dig selv

Mange bliver nervøs til eksamen, og det er helt naturligt! Hjælp dig selv ved at fokusere på det gode scenarie til eksamen. Hvis du forestiller dig, at det går godt, at du er rolig afslappet under eksamen, så er der større sandsynlighed for, at det sker, end hvis du forestiller dig, at skærmen går ned til eksamen.

Hvad kan du gøre med din eksamensnervøsitet?

Eksamensnervøsitet

Det er helt normalt at blive mere nervøs i eksamensituationen. Nervøsiteten kan hjælpe dig til at præstere bedre, fordi adrenalinen gør dig mere beredt. Men hvis nervøsiteten bliver for dominerende, så kan det blive hæmmende for din forberedelse og præstation til eksamen.

Du kan afhjælpe noget af din nervøsitet ved at spørge dig selv:

 • Hvad præcist gør mig nervøs?
 • Hvad er kravene til min eksamen?
 • Hvad kan jeg gøre forud for eksamen for at øve mig på det, jeg skal møde til eksamen? 
 • Hvem kan være en god hjælp for mig?

Skriv dine svar ned og snak evt. med en ven eller et familiemedlem om, hvad der gør dig nervøs, og hvad/hvem der kan hjælpe dig i situationen.

Træk vejret og stop dine tanker

Når vi bliver nervøse, så kan vores negative tanker ofte få frit løb. Det kan hjælpe på nervøsiteten at stoppe dine tanker og få din krop til at slappe af.

Det kan du gøre med denne øvelse:

 • Sluk for dine tanker. Du kan fx sige ”STOP” til dem eller distrahere dig selv ved at synge en sang eller tælle baglæns fra 100.
 • Visualiser at det går godt til eksamen. Luk øjnene og tænk hele eksamensituationen igennem, sådan som du drømmer om, den skal være.
 • Træk vejret dybt. Træk vejret ind på fire sekunder, hold vejret i fire sekunder og pust ud på fire sekunder.
 • Gentag den dybe vejrtrækning i fem minutter hver dag. Øvelsen er også god at lave lige inden eller under eksamen, så du bliver mere rolig og fokuseret.

Få hjælp til at håndtere din eksamensnervøsitet

Psykiatrifonden har skrevet om  at håndtere angst. De redskaber de beskriver kan også bruges til at håndtere eksamensnervøsitet . 

Du kan også kontakte Studenterrådgivningen og få hjælp til at håndtere din nervøsitet. Studenterrådgivningen har blandt andet lavet en eksamensapp,  med redskaber til at håndtere eksamensnervøsitet. De har ligeledes udgivet en folder om eksamen, som  f.eks. fortæller om hvad eksamensnervøsitet er, og hvordan du kan håndtere den.

Du kan også kontakte Studie- og trivselsvejledningen. Vi vil meget gerne tage en snak med dig om din eksamensnervøsitet. 

Hvordan præsterer man godt?

Du kan forbedre din præstation ved at have styr på disse tre ting:

 1.  Hold din krops stresshormoner i kort snor
 2. Forbered dig grundigt på pensum
 3. Brug din og andres tidligere erfaringer

Få tanket din krop op

 • Spis noget ordentligt mad mindst tre gange om dagen og drik vand
 • Hold regelmæssige pauser og bevæg kroppen
 • Hold pause fra din skærm og få noget frisk luft i stedet
 • Proritér din søvn
 • Lav også nogle aktiviteter, som giver dig energi
 • Øv dig i at slappe af. Evt. med en vejrtrækningsøvelse

Når eksamen er ovre så evaluer din præstation

 • Skriv ned, hvad der fungerede godt
 • Lav en strategi for næste eksamensperiode
 • Brug dine erfaringer. Det er sådan, du bliver bedre til næste gang

Få vejledning

 Kontakt Studie- og trivselsvejledningen hvis du ønsker  en snak om, hvordan du kan forbedre din præstation til eksamen.

Undgå eksamenssnyd

Sæt dig ind i reglerne for eksamen, så er der mindre risiko for, at du kommer til at snyde til eksamen.

Det er også altid en god ide at undersøge, hvad reglerne er på dit studie.

Læs mere om eksamensreglerne her.


Syg til eksamen

Syg til eksamen 

Orientér dig om reglerne for sygdom under eksamen her.

Hvis du bliver syg under eksamen, så skal du senest på eksamensdagen kontakte din egen læge telefonisk eller alternativt skriftligt og bede om en lægeerklæring på, at du var syg til eksamen. Hvis du ønsker at få dit eksamensforsøg annulleret, skal du bruge denne lægeerklæring som dokumentation for sygdom. 


Se et webinar om planlægge sin eksamen hele semestret igennem

Webinaroptagelse fra d. 23. april 2020

Se webinaret her

Se et webinar om at håndtere sin nervøsitet til eksamen

Webinaroptagelse fra d. 7. maj 2020

Se webinaret her

Se et webinar om at være klar til den mundtlige eksamen

Webinaroptagelse fra d. 28 maj 2020

Se webinaret her