Menu

Værnepligt og universitetsuddannelse

Udsættelse af session

Alle danske mænd skal møde til Forsvarets Dag, også kaldet session. Du indkaldes i et år hvor du fylder 18. Du kan få udsættelse af møde på session, hvis det kommer i vejen for din uddannelse. Dog ikke længere end til udgangen af det år, hvor du fylder 25 år.

Udsættelse af aftjeningen

Der er mulighed for at få udsættelse af aftjeningen af værnepligt, indtil du fylder 26 år. Du kan kun få udsættelse på grund af uddannelse, eller hvis andre særlige omstændigheder gør sig gældende. Når du er fyldt 26, kan du kun få udsættelse, hvis det er af væsentlig betydning for dit eget eller dine pårørendes velfærd, og højst i sammenlagt 3 år.
Ansøgning om udsættelse samt dokumantation fra uddannelsesstedet skal indsendes til den myndighed, der har indkaldt dig, senest 2 måneder før den fastsatte mødedag.

Aftjening mens du studerer

Du kan tage orlov fra dine studier for at aftjene din værnepligt. Tal med din studievejleder om, hvordan du bedst tilrettelægger dine studier i forhold til aftjeningen.

Særordning for medicinstuderende m.fl.

Hvis du læser medicin har du mulighed for at aftjene værnepligten under en af forsvarets særordninger. Det samme gælder maskinmester, skibsofficer, tandlæge og teolog.

Læs mere om værnepligt på borger.dk

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies