Skip to main content

Studieaktivitet

Hvornår er man aktiv studerende i følge SU-reglerne?

Nye studerende skal deltage i eksamen i første semester efter studiestart og dermed vise, at de er i gang med uddannelsen.

Dette gælder både første semester på din bacheloruddannelse og første semester på din kandidatuddannelse.Herefter er det en betingelse for at få SU, at du højst må være:  • 6 måneder forsinket, når du er begyndt på din uddannelse 1. juli 2016 eller senere - det betragtes som en ny uddannelse, når du skifter fra bachelor til kandidaten.
  • 12 måneder forsinket, når du er begyndt på din uddannelse før 1. juli 2016


Din SU kan først genoptages, når du har indhentet forsinkelsen.


Læs i øvrigt om tillæg af klip, hvis du er blevet forsinket på grund af sygdom/rådsarbejde/andre særlige forhold.


Aktivitetskontrol

Efter hver eksamenstermin (inkl. reeksamenstermin) henholdsvis marts og september kontrollerer Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte og/eller SU-medarbejderne på Syddansk Universitet, om du opfylder aktivitetskravene.


Hvis du er ny studerende:

Kontrollen foretages af SU-medarbejderne på SDU, og for at være studieaktiv skal du som minimum have deltaget i en eksamen ved din første eksamenstermin. At du har bestået en eventuel studiestartsprøve gælder ikke som deltagelse i eksamen.


Når du er begyndt på din uddannelse 1. juli 2016 eller senere

Denne kontrol foretages af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, og hvis du ikke opfylder kravene for at være studieaktiv i SU-mæssig forstand, vil du modtage en skrivelse i din e-Boks om, at din SU vil blive stoppet og fra hvornår.


Du kan selv følge din studiefremdrift i minSU -> se din SU -> studiefremdrift.


Kontrollen foretages efter nogle målepunkter, og ved det nævnte klipforbrug, skal du som minimum have bestået det angive antal ECTS-point. (Du kan finde dit klipforbrug i minSU -> se din SU -> klippekort).

Bacheloruddannelse6 klip12 klip18 klip24 klip30 klip36 klip42 klip48 klipMin. Deltagelse30

ECTS60

ECTS90

ECST120

ECTS150

ECTS180

ECTS210

ECTS Kandidatuddannelse6-8 klip12-14 klip18-20 klip24-26 klip30-32 klip36-38 klip40-42 klipMin. Deltagelse30

ECTS60

ECTS90

ECST120

ECTS150

ECTS180

ECTS 


Når du er begyndt på din uddannelse før 1. juli 2016

Denne kontrol foretages af SU-medarbejderne på SDU, og hvis du ikke opfylder kravene for at være studieaktiv i SU-mæssig forstand, vil du modtage en mail på din studentermail om, at din SU vil blive stoppet og fra hvornår.


Kontrollen foretages efter nogle målepunkter, og ved det nævnte klipforbrug, skal du som minimum have bestået det angive antal ECTS-point. (Du kan finde dit klipforbrug i minSU -> se din SU -> klippekort).

Bacheloruddannelse6 klip12 klip18 klip24 klip30 klip36 klip42 klip48 klipMin. DeltagelseMin. 5 ECTS30

ECTS60

ECST90

ECTS120

ECTS150

ECTS180

ECTS Kandidatuddannelse6-8 klip12-14 klip18-20 klip24-26 klip30-32 klip36-38 klip40-42 klipMin. DeltagelseMin. 5 ECTS30

ECTS60

ECST90

ECTS120

ECTS150

ECTS
Forsinket?

Hvis du er blevet forsinket grundet sygdom, rådsarbejde eller andre særlige forhold, har du mulighed for at søge om tillæg af klip.

Tillaeg af klip