Skip to main content

Ny studerende

MinSU er navnet på selvbetjeningen på SU.dk. Her skal du søge om SU til din nye uddannelse, se oplysninger om din SU samt foretage ændringer. For at benytte systemet skal du have en nemID.

Når du begynder på uddannelsen i september, skal du først søge fra september – dette kan gøres efter 1.august. Du skal først være optaget og have takket ja til pladsen, før du søger din SU.

På minSU kan du bl.a.:

  • Søge og fravælge SU og studielån
  • Se oversigt over din SU, slutdato m.m.
  • Forlænge uddannelsen
  • Følge din studiefremdrift

 Studieaktivitet

For at være berettiget til SU skal du løbende være studieaktiv. Vi foretager løbende aktivitetskontrol, normalt efter hver eksamenstermin. Du må højst være 6 måneder forsinket beregnet som forskellen mellem dit forbrug af SU-klip og antal beståede ECTS. Du kan følge din studiefremdrift i minSU.

Ungdomskort

 Du kan søge om rabat til transport mellem din bopæl og uddannelsessted på www.ungdomskort.dk. Du kan søge, når din indskrivning er synlig og det sker først 1-2 dage efter at du har sagt ja tak til pladsen.
Bestillingstiden er ca. 14 dage, så søg i god tid.
I visse tilfælde er der mulighed for at søge om kilometerpenge i stedet for ungdomskort - læs om betingelserne på ungdomskort.dk

Har du spørgsmål?

Vi sidder klar til at hjælpe dig med din SU. Du kan finde vores kontaktoplysninger på vores forside

Bopæl i udlandet?

Er du udenlandsk statsborger, har bopæl i udlandet og mangler dansk cpr. nummer?

Søg SU

Hvis du starter uddannelse 1. september, kan du søge SU efter 1. august.

Søg SU her

Støttemeddelelse

Husk altid at tjekke din e-boks!

Log på e-boks her