Skip to main content

Studieaktivitetskravet på SDU

Du skal være aktiv studerende

Du skal være aktivt studerende – altså studieaktiv for at opretholde retten til at være indskrevet på SDU. At være studieaktiv betyder, at du gennemfører og består fag.

Alle studier er planlagt sådan, at der er fag svarende til 60 ECTS om året. Det er universitetets forventning, at du som studerende som udgangspunkt følger denne normering. Som minimum skal du hvert år bestå 45 ECTS point for at være studieaktiv.

 

Hvad er studieaktivitetskravet?

Kravet om studieaktivitet betyder altså, at du som Bachelor- og Kandidatstuderende indskrevet d. 1.september 2015 eller herefter, som minimum skal bestå 45 ECTS om året for at være studieaktiv.

Studieaktivitetskravet på de 45 ECTS om året akkumulerer sig år efter år. Du kan læse mere om det akkumulerede studieaktivitetskrav her.

 

Måske skal du også bestå minimum én prøve om året

Du skal være opmærksom på, at dit studie (udover aktivitetskravet) har mulighed for at kræve, at du også skal bestå minimum én prøve om året. Hvis det er et gældende krav, vil det fremgå af din studieordning.

Du skal også være opmærksom på, at der på alle uddannelser er tidsgrænser for, hvornår man senest skal være færdig med sin uddannelse. Du kan læse om tidsgrænserne ovenfor.

 

Hvis du kommer i klemme med studieaktivitetskravet

Du kan søge dispensation for reglerne, hvis der foreligger usædvanlige forhold, eller hvis du er eliteidrætsudøver, formand i en forening under Danmarks Ungdoms Fællesråd eller er iværksætter. 

Hvis du kommer i klemme med reglerne for studieaktivitet, kontakt da eventuelt dit studies vejledning for at få råd og vejledning.

 

Har du brug for hjælp?

Kontakt Uddannelsesjura & Registratur hvis du har spørgsmål til ovenstående regler. Det kan du gøre via spoc.sdu.dk eller telefon 65501059 på hverdage kl 10-12.

Kontakt Studenterservice  hvis du har spørgsmål om SU, Optagelse, SDU international, Syddansk Elite, Efter/videreuddannelse, SPS og andre services på SDU.

Kontakt vejledningen på dit studie hvis du har brug for specifik viden knyttet til dit studium f.eks. viden om din studieordning eller hvis du skal skrive en dispensationsansøgning. 

Kontakt Studie- og trivselsvejledningen hvis du har brug for  vejledning omkring generelle forhold på dit studium såsom studieteknikker, trivsel eller udfordringer med at finde ud af hvem du skal kontakte for at få hjælp og vejledning.