Skip to main content

Sådan fungerer det akkumulerede studieaktivitetskrav

Studieaktivitetskravet på SDU er et såkaldt akkumuleret studieaktivitetskrav

Det betyder, at hvis du i løbet af et år ikke har bestået minimumskravet på 45 ECTS-point, får du en advarsel. Du kan læse mere om hvordan det akkumulerede studieaktivitetskrav på SDU fungerer herunder.

 

Akkumulationen på bachelor- og professionsbacheloruddannelser

På bachelor- og professionsbacheloruddannelser kontroller SDU om studieaktivitetskravet bliver overholdt på følgende måde:

Efter 1. studieår:

Hvis du ikke har bestået minimum 45 ECTS vil du på din student e-mail modtage et varslingsbrev.

Efter 2. studieår:

Hvis du fortsat ikke har bestået de 45 ECTS, som du blev varslet om, udskrives du af din uddannelse.

Hvis du efter 2.studieår ikke har bestået 90 ECTS (45 ECTS pr. år) vil du modtage et varslingsbrev på din student e-mail.

Efter 3. studieår:

Hvis du fortsat ikke har bestået minimum de 90 ECTS, som du blev varslet om, udskrives du af din uddannelse.

Hvis du efter 3.studieår ikke har bestået 135 ECTS (45 ECTS pr. år) vil du modtage et varslingsbrev på din student e-mail.

Efter 4. studieår:

Alle bachelorstuderende, der ikke lever op til reglerne for senest afslutning af bachelor- og kandidatuddannelser, udskrives. Du kan læse mere om reglerne for tidsgrænser, og hvornår du senest skal være færdig med din uddannelse her.

 

Særligt for professionsbachelor- og diplomingeniørstuderende

Hvis du ikke har bestået tilsammen 157,5 ECTS efter 3 ½ år, vil du modtage et varslingsbrev på din student e-mail. Efter 4. studieår udskriver SDU de studerende, som blev varslet efter 3. studieår, og som ikke har bestået tilsammen 135 ECTS.

 

Akkumulationen på kandidatuddannelser

På kandidatuddannelser kontrolleres der for, om de studerende lever op til studieaktivitetskravet på samme måde som bacheloruddannelser:

Efter 1.studieår:

Hvis du ikke har bestået minimum 45 ECTS vil du på din student e-mail modtage et varslingsbrev.

Efter 2. studieår:                         

Hvis du fortsat ikke har bestået de 45 ECTS, som du blev varslet om, udskrives du af din uddannelse.

Hvis du efter 2.studieår ikke har bestået 90 ECTS (45 ECTS pr. år) vil du modtage et varslingsbrev på din student e-mail.

Efter 2½ studieår:                      

Alle kandidatstuderende, der ikke lever op til reglerne for senest afslutning af bachelor- og kandidatuddannelser, udskrives.

Du kan læse mere om reglerne for tidsgrænser, og hvornår du senest skal være færdig med din uddannelse her

 

Hvis du kommer i klemme med studieaktivitetskravet

Du kan søge dispensation for reglerne, hvis der foreligger usædvanlige forhold, eller hvis du er eliteidrætsudøver, formand i en forening under Danmarks Ungdoms Fællesråd eller er iværksætter. 

Hvis du kommer i klemme med reglerne for studieaktivitet, kontakt da eventuelt dit studies vejledning for at få råd og vejledning.

 

Har du brug for hjælp?

Kontakt Uddannelsesjura & Registratur hvis du har spørgsmål til ovenstående regler. Det kan du gøre via spoc.sdu.dk eller telefon 65501059 på hverdage kl 10-12.

Kontakt Studenterservice  hvis du har spørgsmål om SU, Optagelse, SDU international, Syddansk Elite, Efter/videreuddannelse, SPS og andre services på SDU.

Kontakt vejledningen på dit studie hvis du har brug for specifik viden knyttet til dit studium f.eks. viden om din studieordning eller hvis du skal skrive en dispensationsansøgning. 

Kontakt Studie- og trivselsvejledningen hvis du har brug for  vejledning omkring generelle forhold på dit studium såsom studieteknikker, trivsel eller udfordringer med at finde ud af hvem du skal kontakte for at få hjælp og vejledning.