Skip to main content

Tidsgrænser og studieaktivitetskrav

Her kan du læse om de krav, der er til gennemførelsen af din uddannelse på SDU.  Om hvor lang tid du må være om at gennemføre din uddannelse og hvilket aktivitetsniveau - det vil sige hvor mange ECTS-point du skal bestå for at være studieaktiv. 

 

Har du brug for at læse det samlede regelsæt som omhandler studieaktivitetskravet?

Link til de gældende regler for studieaktivitet 

 

Har du brug for hjælp?

Kontakt Uddannelsesjura & Registratur hvis du har spørgsmål til ovenstående regler. Det kan du gøre via spoc.sdu.dk eller telefon 65501059 på hverdage kl 10-12.

Kontakt Studenterservice  hvis du har spørgsmål om SU, Optagelse, SDU international, Syddansk Elite, Efter/videreuddannelse, SPS og andre services på SDU.

Kontakt vejledningen på dit studie hvis du har brug for specifik viden knyttet til dit studium f.eks. viden om din studieordning eller hvis du skal skrive en dispensationsansøgning. 

Kontakt Studie- og trivselsvejledningen hvis du har brug for  vejledning omkring generelle forhold på dit studium såsom studieteknikker, trivsel eller udfordringer med at finde ud af hvem du skal kontakte for at få hjælp og vejledning. 

 

Ansvarlig for siden: Uddannelsesjura & Registratur

Sidst opdateret: 29.11.2018